Kurs bachelornivå

Strategisk økonomistyring

Få kjennskap til strategisk økonomistyring gjennom simuleringsspill, case-oppgaver og praktisk bruk av Excel.

Hvorfor Strategisk økonomistyring?

Strategisk økonomistyring inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og bygger på kunnskaper ervervet innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode. Målsettingen med kurset er å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger, for å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetenes eiere. Kurset er case- og spillorientert. Metodene og teorien som anvendes i kurset er i all hovedsak kjente og tilegnet i tidligere kurs, men problemstillingene er mer komplekse, omfattende og delvis tverrfaglige. Excel vil bli benyttet som verktøy på problemstillinger knyttet til budsjettering, modellbygging, risikostyring og strategiske beslutninger, samt til analyser i forbindelse med et simuleringsspill

 

Emneoversikt

Kurset er case- og spillbasert og er delt inn i tre følgende deler;


Del 1: Simuleringsspill

  • Tilegne seg kunnskap om oppsett av resultat-, likviditets- og balansebudsjett.
  • Forstå ulike varianter for beregning av marginalkostnad og marginalinntekt med utgangspunkt i regnskaps- og markedsdata.
  • Forstå en-periodisk optimering på basis av marginalinntekt og marginalkostnad.

Del 2: Finansielle case

  • Forstå bruk av nettonåverdi og internrente, samt tolke innholdet av disse lønnsomhetsmålene.
  • Forstå betydningen av uttrykket relevant risiko og simulering.
  • Del 3: Praktisk bruk av Excel

Del 3: Praktisk bruk av Excel

  • Forstå hvordan ulike finansielle Excelfunksjoner kan benyttes som redskap under analyse eller som beslutningsgrunnlag. Eksempel: Netto nåverdi, internrente, målsøker- og problemløserfunksjonen
  • Forstå hvordan øvrige Excelfunksjoner som eksempelvis SUM, IF (hvis), GOALSEEK (målsøker), SOLVER (problemløser) kan benyttes.

 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Stavanger: vår 2020
Trondheim: vår 2020

 

Søk nå