-
Kurs bachelornivå

Strategisk økonomistyring

Få kjennskap til strategisk økonomistyring gjennom simuleringsspill, case-oppgaver og praktisk bruk av Excel.

Hvorfor Strategisk økonomistyring?

Strategisk økonomistyring inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og bygger på kunnskaper ervervet innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode. Målsettingen med kurset er å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger, for å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetenes eiere.

Kurset er case- og spillorientert. Metodene og teorien som anvendes i kurset er i all hovedsak kjente og tilegnet i tidligere kurs, men problemstillingene er mer komplekse, omfattende og delvis tverrfaglige. Excel vil bli benyttet som verktøy på problemstillinger knyttet til budsjettering, modellbygging, risikostyring og strategiske beslutninger, samt til analyser i forbindelse med et simuleringsspill.

Emneoversikt

Kurset er case- og spillbasert og er delt inn i tre følgende deler;


Del 1: Simuleringsspill

  • Tilegne seg kunnskap om oppsett av resultat-, likviditets- og balansebudsjett.
  • Forstå ulike varianter for beregning av marginalkostnad og marginalinntekt med utgangspunkt i regnskaps- og markedsdata.
  • Forstå en-periodisk optimering på basis av marginalinntekt og marginalkostnad.


Del 2: Finansielle case

  • Forstå bruk av nettonåverdi og internrente, samt tolke innholdet av disse lønnsomhetsmålene.
  • Forstå betydningen av uttrykket relevant risiko og simulering.
  • Sammenligning av kontantstrøm og regnskapstall


Del 3: Praktisk bruk av Excel

  • Forstå hvordan ulike finansielle Excelfunksjoner kan benyttes som redskap under analyse eller som beslutningsgrunnlag. Eksempel: Netto nåverdi, internrente, målsøker- og problemløserfunksjonen
  • Forstå hvordan øvrige Excelfunksjoner som eksempelvis SUM, IF (hvis), GOALSEEK (målsøker), SOLVER (problemløser) kan benyttes.

 

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.