Høyskolekurs

Strategisk økonomistyring

Få kjennskap til strategisk økonomistyring gjennom simuleringsspill, case-oppgaver og praktisk bruk av Excel.

Hvorfor Strategisk økonomistyring?

Strategisk økonomistyring inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og bygger på kunnskaper ervervet innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode. Målsettingen med kurset er å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger, for å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetenes eiere. Kurset er case- og spillorientert. Metodene og teorien som anvendes i kurset er i all hovedsak kjente og tilegnet i tidligere kurs, men problemstillingene er mer komplekse, omfattende og delvis tverrfaglige. Excel vil bli benyttet som verktøy på problemstillinger knyttet til budsjettering, modellbygging, risikostyring og strategiske beslutninger, samt til analyser i forbindelse med et simuleringsspill

 

Emneoversikt

Kurset er case- og spillbasert og er delt inn i tre følgende deler;


Del 1: Simuleringsspill

  • Tilegne seg kunnskap om oppsett av resultat-, likviditets- og balansebudsjett.
  • Forstå ulike varianter for beregning av marginalkostnad og marginalinntekt med utgangspunkt i regnskaps- og markedsdata.
  • Forstå en-periodisk optimering på basis av marginalinntekt og marginalkostnad.

Del 2: Finansielle case

  • Forstå bruk av nettonåverdi og internrente, samt tolke innholdet av disse lønnsomhetsmålene.
  • Forstå betydningen av uttrykket relevant risiko og simulering.
  • Del 3: Praktisk bruk av Excel

Del 3: Praktisk bruk av Excel

  • Forstå hvordan ulike finansielle Excelfunksjoner kan benyttes som redskap under analyse eller som beslutningsgrunnlag. Eksempel: Netto nåverdi, internrente, målsøker- og problemløserfunksjonen
  • Forstå hvordan øvrige Excelfunksjoner som eksempelvis SUM, IF (hvis), GOALSEEK (målsøker), SOLVER (problemløser) kan benyttes.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap i Excel og generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag samt matematikk og statistikk tilsvarende det som inngår i de to første årene på Bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15. januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Når kan jeg søke?