Kurs bachelornivå

Utviklings­økonomi

Dette kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi, utviklingspolitikk og bistandspolitikk.

Hvorfor utviklingsøkonomi?

Utviklingsproblemer er avgjørende for levekårene til en stor andel av verdens befolkning, og sentralt for å forstå internasjonal økonomisk politikk og av bistandspolitikk. 

Dette kurset gir en innføring i utviklingsøkonomi, utviklingspolitikk og bistandspolitikk. Kurset er firedelt. Den første delen gir en innføring i utviklingstrender og begreper. Du får presentert en innføring i grunnleggende kunnskap om levekår, økonomisk vekst og utvikling i fattige land og fattige lands rolle i verdensøkonomien. Den neste delen består i innføring i utviklingsteoretiske emner der hovedfokuset er interne forhold i fattige land. Vekstteori, ulikheter, institusjoner, styresett og økonomisk struktur i overgang fra jordbruk til industri og tjenesteyting er viktige stikkord. Den tredje delen har fokus på internasjonale forhold. Dette gjelder både forhold mellom fattige land og fattige lands forhold til rike land. Det gis også en innføring i funksjonene til viktige internasjonale organisasjoner som WTO, IMF og Verdensbanken. Den siste delen av kurset handler om utviklingspolitikk og bistand.

 

Emneoversikt

  • Levekår og utviklingstrekk i fattige land.
  • Økonomisk vekst og utvikling.
  • Overgang fra jordbruk til industri og tjenester.
  • Ulikhet
  • Makt, styring og korrupsjon.
  • Internasjonal handel
  • Internasjonale investeringer
  • Bistandspolitikk

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

 

Når kan jeg søke?