Kurs bachelornivå

Verdsettelse

Som revisor blir man ofte anmodet om å bidra med verdivurderinger i forbindelse med generasjonsskifter, fusjoner, tvangsutløsning m.m. Dette kurset gir deg et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser.

Hvorfor Verdsettelse?

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, IAS 36 og “fair value accounting” krever at en revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor verdivurdering.

I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene også fått et økt fokus på “fair value accounting”. 

 

Emneoversikt

  • Verdi og verdikomponentene i et selskap
  • Finansiell risiko
  • Risikojustering av kontantstrømmen
  • Avkastningskrav
  • Lønnsomhetskalkyler
  • Prognostisering av kontantstrømmer
  • Kontantstrømsbaserte verdsettelsesmodeller
  • Inntjeningsbaserte verdsettelsesmodeller
  • Multippelvurderinger

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: høst 2018

Når kan jeg søke?