Høyskolekurs

Videregående finansregnskap og regnskapsteori

Dette kurset vil gi deg en evne til å forstå og reflektere rundt en bruksgruppes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering.

Hvorfor videregående finansregnskap og regnskapsteori?

Emnet gir fordypning i innregnings- og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk samt gir basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet. Etter endt kurs vil du kunne utarbeide regskap, avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering for AS, samt kunne redegjøre for de mest sentale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler. I tillegg vil du bli godt kjent med det konseptuelle rammeverket til IFRS.

Emneoversikt

Alle fagets emner er viktige og relevante emner knyttet til finansregnskap og regnskapsteori. Du vil blant annet få et dypere forståelse for: 

  • Sentrale skattemessige vurderingsregler 
  • Beregning av utsatt skatt 
  • Internasjonal regnskapsregulering 
  • Regnskapsteori

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Kurs innen samme fagområde som går tidligere i studiet eller tilsvarende.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Studiestart er 15. januar med åpning av læringsplattformen itslearning. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av webinarer og temabaserte videoer, og har ikke fysiske samlinger.

Eksamensform

Studentene vurderes etter to eksamener. Del 1 er en prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, og teller 40 %. Del 2 er en tre timers individuell skriftlig eksamen og teller 60%. Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset inngår i vår valgkursportefølje. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke grader dette kan inngå i.

Når kan jeg søke?