Kurs bachelornivå

Videregående finansregnskap og regnskapsteori

Dette kurset vil gi deg en evne til å forstå og reflektere rundt en bruksgruppes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering.

Hvorfor videregående finansregnskap og regnskapsteori?

Emnet gir fordypning i innregnings- og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk samt gir basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet. Etter endt kurs vil du kunne utarbeide regnskap, avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering for AS, samt kunne redegjøre for de mest sentale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler. I tillegg vil du bli godt kjent med det konseptuelle rammeverket til IFRS.

Emneoversikt

Alle fagets emner er viktige og relevante emner knyttet til finansregnskap og regnskapsteori. Du vil blant annet få et dypere forståelse for: 

  • Sentrale skattemessige vurderingsregler 
  • Beregning av utsatt skatt 
  • Internasjonal regnskapsregulering 
  • Regnskapsteori

 

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier