Korte nettkurs

Distribusjonskanaler

Dette kurset gir en innføring i markedsføring og markedsføringskanaler, med mål om å bli kjent med ulike samarbeidsformer og organiseringer i en forsyningskjede.

Dette kurset tilhører kursserien Logistikk og markedsføringskanaler.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer står sentralt i dette kurset, som for eksempel valg mellom marked, hybrid og hierarki og mellom ulike former for kontrakter. Produktledelse handler om å forvalte en bedrifts produkter med sikte på å skape verdier for både bedriften og dens kunder. Etter endt kurs skal du kunne forklare de økonomiske, sosiale og politiske perspektivene for å analysere en markedsføringskanal, og du lærer om viktigheten av ulike eierstrukturer og måter å organisere forsyningskjeden på.

HVA LÆRER DU?

 • Markedsføringsbegrepet
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transaksjonskostnadsanalyse
 • Markedsføringskanaler; ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Makt og konflikter
 • Produktledelse og produktportefølje
 • Marketing mix

FORELESER

Eirill Bø er dosent ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, på Handelshøyskolen BI. Noen av Bø sine ekspertområder er logistikk, transport og logistikkledelse.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. (Det blir gjort opptak av disse). Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt epost.

TIMEPLAN og påmelding HØST 2021

 • Oppstart: 26. august 2021 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger i uke 36, 37 og 38, kl. 09.00-12.00: 
  - 1. september
  - 8. september
  - 15. september


For å registrere deg som deltaker, trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under.


Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon