Å bygge endringskapasitet

Hvordan kan organisasjoner utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser? I dette kurset utvikler du en kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser.

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse under konstant endring. Tilhørende kurs i serien Å navigere i endring og Å skape mening rundt endring

HVORDAN BYGGE ENDRINGSKAPASITET?

I løpet av kurset vil du ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse. I tillegg vil du få innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser.

HVA LÆRER DU?

  • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse.

  • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser.

  • Kunne analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene.

  • Kunne analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer.

  • Utvikle en kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser.

Forelesere

Donatella De Paoli
Donatella De Paoli

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i Organisasjonsadferd/Prosjektledelse, på en avhandling om teamprosesser i store prosjekter.

De Paoli har jobbet både som konsulent innen lederutvikling, gitt mange taler og vært forsker i flere forskningsprosjekter. Hun har utviklet fagfeltet Arts Management ved BI og har skrevet rapporter om kulturnæringene for ulike offentlige etater i Norge.

Helene Loe Colman
Helene Loe Colman

Helene Loe Colman

Helene Loe Colman er professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Hennes ekspertområder er Endringsledelse, Oppkjøp og fusjoner. Organisasjonsidentitet, Strategi, Internasjonal ledelse.

BETALING

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN OG PÅMELDING våren 2022

  • Søknadsfrist: 10. mars 2022
  • Oppstart: 11. mars 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 11.03, 16.03 og 23.03. Kl. 13:00 - 16:00

Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon