Korte nettkurs

Bærekraftig utvikling og finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftig utvikling og finans vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Oppstart 31. januar 2022!

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraftig finans, og er utviklet i samarbeid med Finansnæringen.

HVORFOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG FINANS?

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. 

I løpet av dette kurset vil man lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. VI skal se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskapning. Deretter fokuseres det på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

EMNEOVERSIKT

  • Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries
  • De ulike delene av bærekraftsbegrepet: bærekraftig utvikling, bærekraftig finans og bærekraftige forretningsmodeller
  • Tradisjonelle økonomiske modeller og hvordan disse må oppdateres – det finansielle systemets rolle

HVEM PASSER KURSET FOR?

Alle de tre kursene i serien Bærekraftig Finans er grunnleggende for å forstå bærekraft i en finansiell kontekst. Det passer for alle i finansbransjen og for deg som har interesse for temaene eller er i en rolle der du har mye dialog med finansielle institusjoner.  

Forelesere

Kjell Jørgensen er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI.

Geir Bjønnes er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Bjønnes har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding våren 2022

  • Søknadsfrist: 30. januar 2022
  • Oppstart: 31. januar 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 03.02, 10.02 og 17.02. Kl. 13:00-16:00

Meld deg på her

Praktisk informasjon