Korte nettkurs

Bærekrafts­utfordringer i selskaper

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftsutfordringer i selskaper, skal vi se på hvordan selskaper i større grad må sette sitt avtrykk i samfunnet. Oppstart 14. mars 2022!

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraftig finans, og er utviklet i samarbeid med Finansnæringen.

HVORFOR BÆREKRAFTUTFORDRINGER I SELSKAPER?

I dette kurset skal vi se på hvordan selskaper i større grad må internalisere sitt avtrykk i samfunnet, dvs. f.eks. prislegge eller på andre måter iverksette tiltak for å minimere negative konsekvenser, som CO2-utslipp. 

Kurset vil vi ta for oss en rekke problemstillinger. Hvordan kan eierstyring (Corporate Governance) tilpasses? Hvordan kan langsiktige institusjonelle eiere bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål? Hva har dette å si for strategivalg og forretningsmodeller? Hvordan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering?

EMNEOVERSIKT

  • Eksternaliteter og Internalisering
  • Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft
  • Institusjonelle investorers rolle og bærekraft
  • Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet
  • Synliggjøre av mål, status og utvikling i forhold til bærekraftsmål gjennom integrert rapportering

HVEM PASSER KURSET FOR?

Alle de tre kursene i serien Bærekraftig Finans er grunnleggende for å forstå bærekraft i en finansiell kontekst. Det passer for alle i finansbransjen og for deg som har interesse for temaene eller er i en rolle der du har mye dialog med finansielle institusjoner.  

Forelesere

Kjell Jørgensen er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI.

Geir Bjønnes er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Bjønnes har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding våren  2022

  • Søknadsfrist: 13. mars 2022
  • Oppstart: 14. mars 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 17.03, 24.03 og 31.03. Kl. 13:00-16:00

Meld deg på her

Praktisk informasjon