Korte nettkurs

Digitalt innovasjonsarbeid

I dette kurset får du en innføring i innovatørens metode som er et rammeverk for å utvikle digitale prosesser og tjenester. Oppstart 26. april 2021!

Dette kurset tilhører kursserien Digital endringsagent.

Utvikling i digital teknologi har bidratt til nye metoder og verktøy for innovasjon, spesielt for digitale prosesser og tjenester. I dette kurset får du en innføring i innovatørens metode som er et rammeverk for å utvikle digitale prosesser og tjenester. Du vil også lære hvordan du kan designe en digital løsning på 1-2-3 gjennom en oppgave der du kan designe en mock-up til en løsning.

Hva lærer du?

 • Forståelse for metoder og prinsipper for digital innovasjon
 • Å kunne anvende teknikker og verktøy for digital innovasjon

FORELESER

Ragnvald SannesRagnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, samt forholdet mellom næringsliv, informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. (Det blir gjort opptak av disse). Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,-. Betaling gjøres ved påmelding. 

TIMEPLAN og påmelding vår 2021

 • Oppstart: 26. april 2021 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger i uke 18, 19 og 20:
  03. mai. Kl.09-12
  06. mai. Kl.09-10
  12. mai. Kl.09-11
  19. mai. Kl.09-12
 • Første forelesning: 03.mai


Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon