Korte nettkurs

Finansiering av bærekraft

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Finansiering av bærekraft, skal vi se hvordan bærekraft kan integreres i finansfaget. Oppstart 19. april 2022!

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraftig finans, og er utviklet i samarbeid med Finansnæringen.

HVORFOR FINANSIERING AV BÆREKRAFT? 

I kurset Finansiering av bærekraft skal vi se hvordan bærekraft kan integreres i finansfaget. Vi ser på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping, og ser på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

EMNEOVERSIKT

  • Investering og langsiktig verdiskaping
  • Egenkapitalinvesteringer og bærekraft
  • Obligasjonsmarkedet og bærekraft
  • Bank og nye vurderinger for utlån
  • Forsikringsmarkedet og langsiktig risiko

HVEM PASSER KURSET FOR?

Alle de tre kursene i serien Bærekraftig Finans er grunnleggende for å forstå bærekraft i en finansiell kontekst. Det passer for alle i finansbransjen og for deg som har interesse for temaene eller er i en rolle der du har mye dialog med finansielle institusjoner.  

Forelesere

Kjell Jørgensen er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI.

Geir Bjønnes er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Bjønnes har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding våren 2022

  • Søknadsfrist: 18. mars 2022
  • Oppstart: 19. april 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 21.04, 28.04 og 05.05. Kl. 13:00-16:00

Meld deg på her

Praktisk informasjon