Korte nettkurs

Optimale verdikjeder og leanledelse

I dette kurset lærer du om ledelsesfilosofien lean og hvordan du kan optimere en verdikjede gjennom kunnskap om ressursanalyse.

Dette kurset tilhører kursserien Økonomi og forretningsforståelse. Tilhørende kurs i serien Økonomistyring og strategi og Sirkulær økonomi og konkurransekraft

Nær sagt alle tjenester og produkter er et resultat av en rekke handlinger og aktiviteter. Denne rekken av aktiviteter kan omhandle et enkelt selskaps aktiviteter eller flere selskapers aktiviteter. Å optimere en verdikjede forutsetter kunnskap om ressursanalyse og innsikt i ledelsesfilosofien lean.

HVA LÆRER DU?

  • Verdikjedeoptimering
  • Ressursoptimering, praktiske kalkulasjoner
  • Lean ledelse og lean økonomi

HVEM PASSER KURSET FOR?

Dette kurset passer for deg som trenger oppdatert kunnskap for å operere i en krevende markedssituasjon:

FORELESER

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er utdannet sivilingeniør fra Linköpings Universitet, og har blant annet forsket på beslutningsrelevante kostnader.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding

Kurset utsettes.

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon