Korte nettkurs

Prosjektplanlegging og prosjektorganisering

I dette kurset lærer du å lage gode og gjennomførbare planer for prosjekt, og hvorledes et prosjekt organiseres for å lykkes. Oppstart 09. mars 2022!

Dette kurset tilhører kursserien Prosjektledelse.

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du?

  • Forstå viktige planleggingsprinsipper.
  • Beherske overordnet planlegging av prosjektet, med vekt på milepæl-planlegging.
  • Kunne lage og bruke ansvarskart på forskjellige nivå i prosjektarbeidet.
  • Kjenne til forskjellige sentrale prinsipper for organisering av prosjekter og forstå ekstern og intern organisering av prosjekter.
  • Være kjent med de forskjellige rollene i prosjektarbeidet, og hva de innebærer.

FORELESER

Foreleser Tore Aalberg Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding vår 2022

  • Søknadsfrist: 08. mars 2022
  • Oppstart: 09. mars (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 14.03, 21.03, og 28.03, kl. 09:00-12:00


Meld deg på her

 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon