Kursserie: Prosjektledelse

Prosjektplanlegging og prosjektorganisering

I dette kurset lærer du å lage gode og gjennomførbare planer for prosjekt, og hvorledes et prosjekt organiseres for å lykkes. Oppstart 16. september 2021!

Dette kurset tilhører kursserien Prosjektledelse.

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du?

  • Forstå viktige planleggingsprinsipper.
  • Beherske overordnet planlegging av prosjektet, med vekt på milepæl-planlegging.
  • Kunne lage og bruke ansvarskart på forskjellige nivå i prosjektarbeidet.
  • Kjenne til forskjellige sentrale prinsipper for organisering av prosjekter og forstå ekstern og intern organisering av prosjekter.
  • Være kjent med de forskjellige rollene i prosjektarbeidet, og hva de innebærer.

FORELESER

Tore Aalberg 4Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. (Det blir gjort opptak av disse). Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,-. Betaling gjøres ved påmelding.

TIMEPLAN og påmelding høst 2021

  • Gjennomføring: Uke 38, 39 og 40
  • Nettforelesninger: Mandager 20.09, 27.09, 04.10. (Kl. 09-12)
  • Oppstart: Oppstart  16.september 2021 (læringsplattformen åpner)

Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon