Kursserie: Økonomi og forretningsforståelse

Sirkulær økonomi og konkurransekraft

I en usikker verden er betydningen av fleksibilitet og evne til å planlegge av stor verdi. I dette kurset lærer du hvordan du kan gjøre tilpasninger for øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser. Oppstart er 6. april!

Dette kurset tilhører kursserien Økonomi og forretningsforståelse.

Optimering av eierinteresser er ikke nødvendigvis en tilfredsstillende styringsmodell i en verden med begrensede globale ressurser. Spørsmålet blir da; hvilke endringer bør gjennomføres, og hvordan? Hvem kan bidra?

HVA LÆRER DU?

 • Fordeler og ulemper med fokus på maksimering av eierinteresser, inklusive perioderegnskapet.
 • Hva som skal til for å utvikle nye styrings-/måleparametere (Environmental, Social and Governance Metrics).
 • Innsikt i hvordan sirkulær økonomisk logikk skaper økonomiske muligheter.
 • Beherske sirkulær økonomisk logikk og hvordan du kan bidra til at virksomheter gjør nødvendige endringer for å fremstå som konkurransedyktige i fremtiden.

HVEM PASSER KURSET FOR?

Dette kurset passer for deg som trenger oppdatert kunnskap for å operere i en krevende markedssituasjon:

FORELESER

Espen-skaldehaug.jpg

Espen Skaldehaug er utdannet sivilingeniør fra Linköpings Universitet, og har blant annet forsket på beslutningsrelevante kostnader.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. (Det blir gjort opptak av disse). Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,-. Betaling gjøres ved påmelding. 

TIMEPLAN og påmelding

 • Oppstart: 6. april 2021 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger i uke 15, 16 og 17: 
  - 13. april (kl. 9-12)
  - 20. april (kl. 9-12)
  - 27. april (kl. 9-12)


For å registrere deg som deltaker, trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under.


Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder.