-
Kurs masternivå

Kriseledelse og logistikk

Lær konkrete, praktiske og anvendbare prinsipper, metoder og arbeidsverktøy som du kan benytte aktivt i eget beredskapsarbeid.

Hvorfor Kriseledelse og logistikk?

Krise- og beredskapsledelse, avhengig av sammenhengen også kalt risikostyring og –ledelse, er viktigere enn noensinne. Dette programmet gir verktøy, kunnskap og forståelse som gjør per­sonell bedre i stand til å utvikle og implementere kriseberedskap og – respons i ulike sammenhenger.

Ved å utgjøre en møtearena for aktørene som er involvert i kriseledelse og logistikk bidrar programmet til felles forståelse og utvikling av nettverk. Spesielt fokus rettes mot forsyningssystemene før og etter en uventet hendelse – hvordan bygge logistikk-kapasitet og kompetanse.


Emneoversikt

  • Globalisering, urbanisering og teknologiutviklingen – faktorer som endrer behovene for kriseberedskap og respons
  • Nye forutsetninger for kriseberedskap og respons - forbedringsmuligheter gjennom ny teknologi og mer data
  • Den viktigste logistikken - hvordan organisere og effektivisere forsyningskjedene
  • Hvem gjør hva – økt krav til samarbeid og koordinering
  • Beredskap ute og hjemme – utfordringer, prinsipper, ressurser, systemer og verktøy

Praktisk informasjon

Foreleser

Marianne Jahre er professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har en doktorgrad i logistikk og har blant annet forsket på områder som kriseberedskap og katastrofehjelp. Jahre har også vært internasjonal delegat for Røde Kors, samt forsket på nødhjelpslogistikk for Unicef i Uganda.  

"Nye behov, flere involverte aktører og økte krav til effektiv kriseledelse og logistikk krever annen kompetanse enn tidligere." 

Timeplan

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.