Kurs masternivå

Kriseledelse og logistikk

Lær konkrete, praktiske og anvendbare prinsipper, metoder og arbeidsverktøy som du kan benytte aktivt i eget beredskapsarbeid.

Hvorfor Kriseledelse og logistikk?

Krise- og beredskapsledelse, avhengig av sammenhengen også kalt risikostyring og –ledelse, er viktigere enn noensinne. Dette programmet gir verktøy, kunnskap og forståelse som gjør per­sonell bedre i stand til å utvikle og implementere kriseberedskap og – respons i ulike sammenhenger.

Ved å utgjøre en møtearena for aktørene som er involvert i kriseledelse og logistikk bidrar programmet til felles forståelse og utvikling av nettverk. Spesielt fokus rettes mot forsyningssystemene før og etter en uventet hendelse – hvordan bygge logistikk-kapasitet og kompetanse.


Emneoversikt

  • Globalisering, urbanisering og teknologiutviklingen – faktorer som endrer behovene for kriseberedskap og respons
  • Nye forutsetninger for kriseberedskap og respons - forbedringsmuligheter gjennom ny teknologi og mer data
  • Den viktigste logistikken - hvordan organisere og effektivisere forsyningskjedene
  • Hvem gjør hva – økt krav til samarbeid og koordinering
  • Beredskap ute og hjemme – utfordringer, prinsipper, ressurser, systemer og verktøy

Praktisk informasjon

"Nye behov, flere involverte aktører og økte krav til effektiv kriseledelse og logistikk krever annen kompetanse enn tidligere."

Marianne Jahre

Professor, Handelshøyskolen BI

Foreleser

Marianne Jahre er professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har en doktorgrad i logistikk og har blant annet forsket på områder som kriseberedskap og katastrofehjelp. Jahre har også vært internasjonal delegat for Røde Kors, samt forsket på nødhjelpslogistikk for Unicef i Uganda.  

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføres høst 2021, timeplan kommer