Masterprogram

Anvendt økonomi og ledelse

Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst? I dette programmet får du svar på det – og flere andre sentrale spørsmål. Målet er å gi deg tyngden til å jobbe med det du vil.

Hvorfor Anvendt økonomi og ledelse?

Dette masterprogrammet gir deg økonomisk forståelse på mange plan. Fra globale tema som økonomisk velstand og utvikling via hvordan markedsøkonomier virker til analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Du utvikler også dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner slik at du får større gjennomslagskraft.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du som deltaker utnytter dine erfaringer, opplever et godt læringsmiljø og gjennom det føler mestring og læring. 

Dette programmet passer for deg som ønsker en innføring eller som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomifaget. En god kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb.

Programmets samlinger

  • Global økonomi: Hvordan måler vi et lands resultater? Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst? Hvordan kan økonomisk politikk brukes å bedre levestandarden?
  • Økonomi i et historisk perspektiv: Hvordan har bedrifter historisk sett håndtert endringer i makroøkonomiske omgivelser? Hvorfor har slike endringer funnet sted? Hvorfor er forståelsen for endringer i bedriftens kontekst – det vil si i kultur, institusjoner og teknologi, så viktig for bedriftens beslutningssituasjon?
  • Bedrifters struktur og markedssituasjon: Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur? Hvilke forhold tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger? Hvilken betydning har konkurransesituasjonen? Hvorfor kan lønnsomhet for et land være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?
  • Bedriftsøkonomisk analyse: Hvilke ferdigheter og kunnskaper innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger er avgjørende? Hvordan analysere bedrifters regnskap og investeringer?
  • Anvendt økonomi og ledelse: Hvordan tenke holistisk? Hvordan kan økonomisk forståelse gjøre at vi fatter beslutninger som er i samsvar med viktige utviklingstrekk i økonomien?
Video

Introduksjon av programmet

Fleksibelt undervisnings-opplegg 

I programmet kombineres samlinger med kommunikasjon via nettet. Da benyttes både vår læringsplattform og videokonferanse. Hensikten er at dette skal gjøre programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig.

Etter hver samling leverer du inn et arbeid via vår læringsplattform, og du får tilbakemeldinger som gjør at du kan forbedre deg så lenge programmet pågår. Til sammen utgjør disse innleveringene hele prosjektoppgaven. Dermed får du kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen.

Video blir også benyttet ved introduksjon av nytt tema og i veiledningen. Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår.

Utsagn fra tidligere studenter

"Dette har vært et lærerikt og omfattende program. Undervisningen har vært variert og spennende. Selv om de forskjellige fagene vi har hatt er ulike så går de delvis over i hverandre. Jo lenger vi kom i programmet, jo morsommere ble det å se at jeg klarte å se sammenhenger jeg ikke før har tenkt over."

"I jobbsammenheng er det spesielt to nyttige ting som har slått meg: For det første gir det litt mer forståelse i møte med både økonomiavdelingen og konsulentselskaper, når du skjønner bakgrunnen for beregninger og budsjettoppsett på en mer utdypende måte enn før. Jeg har opparbeidet meg kompetanse til å stille vettuge spørsmål når jeg ikke skjønner, og be om utdypninger når det trengs. For det andre er det nyttig å kunne litt av det økonomiske «stammespråket»."

"Jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull i, men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte."

"Anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Jeg kan nå med større faglig trygghet ta beslutninger i arbeidslivet og diskutere økonomiske problemstillinger på en helt annen måte enn før. Programmet gir et godt «totalbilde» av økonomien."

"Jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning."

"Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar. Jeg har likevel følt behov for en dypere økonomiforståelse og valgte derfor dette programmet. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye."

"Jeg har jobbet med bedriftsøkonomi i flere år, men har savnet en dypere forståelse av hvilken økonomiske mekanismer som påvirker de interne beslutninger, samt å være mer i forkant av endringer for å kunne anbefale bedre beslutninger. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper."

Foreleser

Anders Tveit

Tveit er utdannet master cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.

Foreleser

Emanuel Blattner

Blattner har en MBA fra University of Fribourg, og jobbet tidligere for Landsbanken.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 19. september 2018

Timeplan

1. samling: 19.09 - 21.09
2. samling: 31.10 - 02.11
3. samling: 28.11 - 30.11
4. samling: 16.01 - 18.01
5. samling: 27.02 - 01.03
6. samling: 10.04 - 12.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell tre timers skriftlig eksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå