Kurs masternivå

Anvendt økonomi og ledelse

Dette programmet gir deg økonomisk forståelse på mange plan. Lær om globale tema som økonomisk velstand og utvikling, markedsøkonomier og analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Målet er å gi deg tyngden du trenger til å jobbe med det du vil.

Hvorfor Anvendt økonomi og ledelse?

Dette programmet passer for deg som ønsker en innføring eller som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomifaget. En god kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb.

Du utvikler også dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner slik at du får større gjennomslagskraft.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du som deltaker utnytter dine erfaringer, opplever et god læringsmiljø og gjennom det føler mestring og læring.

Programmets samlinger

  • Global økonomi: Hvordan måler vi et lands resultater? Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst? Hvordan kan økonomisk politikk innrettes slik at levestandarden bedres?
  • Økonomi i et historisk perspektiv: Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Er de økonomiske forskjellene mellom folk større i dag enn de var tidligere? Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden?
  • Bedrifters struktur og markedssituasjon: Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur? Hvilke forhold tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger? Hvilken betydning har konkurransesituasjonen? Hvorfor kan lønnsomhet for et land være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?
  • Bedriftsøkonomisk analyse: Hvilke ferdigheter og kunnskaper innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger er avgjørende? Hvordan analysere bedrifters regnskap og investeringer?
  • Anvendt økonomi og ledelse: Hvordan tenke holistisk? Hvordan kan økonomisk forståelse gjøre at vi fatter beslutninger som er i samsvar med viktige utviklingstrekk i økonomien?

Praktisk informasjon

Video

I den korte filmen nedenfor forteller foreleserne i Anvendt økonomi og ledelse deg mer om hva programmet handler om og hva du som deltaker kan forvente.

Video

Introduksjon av programmet

Utsagn fra tidligere studenter

"Dette har vært et lærerikt og omfattende program. Undervisningen har vært variert og spennende. Selv om de forskjellige fagene vi har hatt er ulike så går de delvis over i hverandre. Jo lenger vi kom i programmet, jo morsommere ble det å se at jeg klarte å se sammenhenger jeg ikke før har tenkt over."

"I jobbsammenheng er det spesielt to nyttige ting som har slått meg: For det første gir det litt mer forståelse i møte med både økonomiavdelingen og konsulentselskaper, når du skjønner bakgrunnen for beregninger og budsjettoppsett på en mer utdypende måte enn før. Jeg har opparbeidet meg kompetanse til å stille vettuge spørsmål når jeg ikke skjønner, og be om utdypninger når det trengs. For det andre er det nyttig å kunne litt av det økonomiske «stammespråket»."

"Jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull i, men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte."

"Anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Jeg kan nå med større faglig trygghet ta beslutninger i arbeidslivet og diskutere økonomiske problemstillinger på en helt annen måte enn før. Programmet gir et godt «totalbilde» av økonomien."

"Jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning."

"Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar. Jeg har likevel følt behov for en dypere økonomiforståelse og valgte derfor dette programmet. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye."

"Jeg har jobbet med bedriftsøkonomi i flere år, men har savnet en dypere forståelse av hvilken økonomiske mekanismer som påvirker de interne beslutninger, samt å være mer i forkant av endringer for å kunne anbefale bedre beslutninger. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper."

"Med en helsefaglig bakgrunn var jeg svært spent på om programmet ville være relevant og overkommelig. En tidlig erkjennelse har vært hvor relevant innholdet i studiet er i jobbsammenheng og i egen hverdag. Jeg har nå en helt annet tyngde og forståelse, og har allerede opplevd et karriereløft. "

Monika Tetzlaff, tidligere student Anvendt økonomi og ledelse

Leder, Volvat Medisinske Senter Fredrikstad

Fleksibelt undervisnings-opplegg 

I programmet kombineres samlinger med kommunikasjon via nettet. Da benyttes både vår læringsplattform og videokonferanse. Hensikten er at dette skal gjøre programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig.

Etter hver samling leverer du inn et arbeid via vår læringsplattform, og du får tilbakemeldinger som gjør at du kan forbedre deg så lenge programmet pågår. Til sammen utgjør disse innleveringene hele prosjektoppgaven. Dermed får du kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen.

Video blir også benyttet ved introduksjon av nytt tema og i veiledningen. Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår.

Forelesere

Anders Tveit er førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Som tidligere pedagogisk leder på BI var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab, og som forsker har han blant annet fokusert på gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte.

Knut Eikre Larsen er høyskolelektor ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han har undervist på BI siden 1985 og kan vise til flere tiår med erfaring fra næringslivet. Larsen har blant annet hatt ulike lederroller i bank- og finanssektoren, i selskaper som Storebrand og ODIN Forvaltning.

Espen Ekberg er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Som sosiolog og historiker har han forsket på og skrevet mye om norsk skipsfart, finanssektoren og varehandel. Han har også publisert flere internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, blant annet om historien til Storebrand og forsikringsbransjen.

 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 18.09-20.09
2. samling: 23.10-25.10
3. samling: 27.11-29.11
4. samling: 22.01-24.01
5. samling: 26.02-28.02
6. samling: 01.04-03.04

Bergen: Gjennomføring vår 2020/høst 2020

1. samling: 18.03 - 20.03
2. samling: 22.04 - 24.04
3. samling: 03.06 - 05.06
4. samling: 19.08 - 21.08
5. samling: 23.09 - 25.09
6. samling: 29.10-30.10

Trondheim: Programmet er avlyst for høsten 2019/våren 2020.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå