Masterprogram

Lederutvikling i organisasjoner

Med dette masterprogrammet lærer du å identifisere behovene for lederutvikling i din organisasjon. Du får også innsikt og trening i pålitelige metoder for å velge og gjennomføre riktige utviklingstiltak.

HVORFOR LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONER?

Mange organisasjoner satser store beløp på å utvikle ny kunnskap, økt bevissthet og et større handlingsrepertoar hos sine ledere. Dette gir muligheter for et stort marked for lederutvikling og det nyere fenomenet coaching. Imidlertid er markedet åpent både for de gode og velfunderte tiltakene, men også for mer spekulative, spektakulære og feilaktige tiltak.

Hensikten med dette masterprogrammet er å tilby vitenskapelig dokumentert kunnskap om ledelse og lederutvikling, samt trening i generell refleksjonsevne innen feltet.

Programmet har ikke en lederutviklende effekt på deltakerne i seg selv, men setter deg i stand til å utvikle, vurdere og evaluere slike tiltak. Du vil også få etablert et systematisk grunnlag for å vurdere potensialet og behovet for utvikling av ledere.

EMNEOVERSIKT

  • Vitenskapelig basert kunnskap om ledelse og ledereffektivitet. Hvilke idealer bør vi måle ledere mot?
  • Individuell kartlegging som utgangspunkt for lederutvikling.
  • Utvikling som endring av personen: Evner, læring, lederutviklingstiltak og evaluering av læringsprosesser.
  • Å endre mennesker gjennom relasjoner og dialoger: Innføring i rådgivningsmetodikk som grunnlag for rådgivning og coaching.
  • Treningsopplegg for ledere.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen er innkjøpere av lederutvikling (ledere med HR-ansvar og ansvar for kvalitetssikring av konsulenttjenester) og leverandører av lederutvikling (personer involvert i utviklingsarbeid).

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 19. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 19.09 - 22.09
2. samling: 13.11 - 16.11
3. samling: 06.02 - 09.02
4. samling: 20.03 - 23.03
5. samling: 24.04 - 27.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Jan Ketil Arnulf, professor ved institutt for ledelse og organisasjon, Lars Glasø, professor ved institutt for ledelse og organisasjon, og Øyvind Martinsen, professor ved institutt for ledelse og organisasjon.
Søk nå