Kurs bachelornivå

Bærekraft som konkurranse­fortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller.

Hvorfor bærekraft som konkurransefortrinn?

FNs bærekraftsmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis.

Samtidig ser vi at fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker deres strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

Dette kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Som deltaker lærer du om alt fra grønn forretningsdrift til ledende norske og internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn.  

Emneoversikt

I løpet av kurset tar vi blant annet for oss følgende emner:

  • Bærekraft og det grønne skiftet, gjeldende trender og fremtidige scenarier for grønn vekst
  • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft
  • Segmentering og markedsutvikling for bærekraftig forbruk
  • Strategisk budskapsutvikling
  • Nye forretningsmodeller, ny teknologi, endringsdrivere og industri 4.0
  • Hvordan implementere bærekraft i merkevarebygging?

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til bærekraft og fremtidig innovasjon av forretningsmodeller. Det passer også for deg som jobber med markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor. 

Video

I videoen nedenfor forteller kursansvarlige Cecilie Staude og Per Espen Stoknes om hva du kan lære ved å delta på dette kurset og hvem det passer for. 

Video

Intro til Bærekraft som konkurransefortrinn

Forelesere

Cecilie Staude er høyskolelektor ved institutt for markedsføring og har flere års erfaring fra PR-bransjen, blant annet fra Geelmuyden Kiese. Hun er en svært populær foredragsholder innen temaer som markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Gjennomføringen av høstens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021
1. samling: 20.09 - 21.09
2. samling: 11.11 - 12.11

Stavanger: Gjennomføring høst 2021
1. samling: 20.09 - 21.09
2. samling: 11.11 -12.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.