Kurs bachelornivå

Bærekraft som konkurranse­fortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller.

Det er venteliste i Oslo på dette kurset.

Hvorfor bærekraft som konkurransefortrinn?

FNs bærekraftsmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis.

Samtidig ser vi at fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker deres strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

Dette kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Som deltaker lærer du om alt fra grønn forretningsdrift til ledende norske og internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn.  

Emneoversikt

I løpet av kurset tar vi blant annet for oss følgende emner:

  • Bærekraft og det grønne skiftet, gjeldende trender og fremtidige scenarier for grønn vekst
  • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft
  • Segmentering og markedsutvikling for bærekraftig forbruk
  • Strategisk budskapsutvikling
  • Nye forretningsmodeller, ny teknologi, endringsdrivere og industri 4.0
  • Hvordan implementere bærekraft i merkevarebygging?

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til bærekraft og fremtidig innovasjon av forretningsmodeller. Det passer også for deg som jobber med markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor. 

Forelesere

Cecilie Staude

Cecilie Staude

Cecilie Staude er fagansvarlig og høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI.

Erlend Aas Guldbrandsen
Erlend Aas Guldbrandsen

Erlend Aas Guldbrandsen

Erlend Aas Guldbrandsen tilhører Høyskolen i Innlandet.

Trond Ola Hågbo
Trond Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo tilhører Universitetet i Stavanger.

Helleik Syse
Helleik Syse

Helleik Syse

Helleik Syse tilhører Universitetet i Stavanger.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Gjennomføringen av høstens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

I dette kurset kan det være nettaktiviteter som starter opp noen uker før 1. samling. Du kan likevel søke frem til oppstart av 1. samling.

Oslo*: Gjennomføring høst 2021
1. samling: 20. - 21.09
2. samling: 11. - 12.11

*Det er venteliste.

Stavanger: Gjennomføring høst 2021 (gjennomføres digitalt sammen med Oslo)
1. samling: 20. - 21.09
2. samling: 28.10 Fysisk samling på campus Stavanger
3. samling: 11. - 12.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.