Kurs bachelornivå

Coaching og selvledelse

I dette kurset utvikler du en væremåte og lederstil som sørger for at du får det beste ut av deg selv og de rundt deg.

Hvorfor Coaching og selvledelse?

Dette kurset ser på paradokser og dilemmaer ved ledelse og samarbeid, positiv psykologi og hvordan et positivt menneskesyn forandrer dine resultater

Mennesker har store ressurser, men trenger likevel gode hjelpere som kan bidra til å identifisere og utvikle talent og styrker. Den tradisjonelle ordre- og kontroll-ledelse må erstattes av nye former for ledelse; coaching.

Du lærer å bruke indre motivasjon, samt videreutvikle selvtillit, selvfølelse og mestringstro. Det finnes en rekke forskjellige grener innen coaching, og du får mulighet til å sette deg inn i blant annet atferdscoaching, kognitiv coaching, humanistisk coaching og eksistensiell coaching.

Du får også god kunnskap om spesialiseringer som ledercoaching, team- og kollegacoaching, idrettscoaching, selvcoaching, emosjonell coaching og livscoaching.

Etter endt kurs har du ervervet deg coachens "verktøykasse", som inneholder aktiv lytting, forløsende spørsmål, intuisjon, tilbakemelding og NLP. Du kommer til å ha god kjennskap til emosjonell intelligens og selvledelse, i tillegg til innsikt i både suksessfaktorer og fallgruver i coaching.

Emneoversikt

I løpet av kurset er vi innom blant annet følgende emner:

  • Coaching-fundamentet: Basismetoder i coaching, kommunikasjon og ulike muligheter for spesialisering.
  • Ulike formål: Her ser vi på hvordan man kan hjelpe seg selv, ledere og medarbeidere til å lykkes gjennom blant annet superledelse og selvledelse, vi ser på emosjonell intelligens (EQ) og også hvordan man som leder setter agendaen.
  • Ferdigheter og trening: Vi ser på hvordan utvikling av ferdigheter i coaching og vi jobber også praktisk med coaching for å prøve ut det vi har lært.


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som har grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse, og som ønsker å øke din selvinnsikt, selvledelse og evne til å få det beste ut av dine medarbeidere.

Praktisk informasjon

Foreleser Oslo

Kari Lohne har bachelorgrad i sosialt arbeid og mastergrad (Master of Management) fra Handelshøyskolen BI. Hun er sertifisert profesjonell coach (CPCC) utdannet gjennom The Coaches Training Institute og akkreditert profesjonell coach (PCC) gjennom International Coach Federation.

FORELESER STAVANGER

Tor Geir Kvinen er førsteamanuensis og har fått Handelshøyskolen BI sin nasjonale foreleserpris. Kvinen har PhD (doktorgrad) i samskaping og master i ledelse. Han har coachet ledere, medarbeidere og studenter samt forelest i faget i over 20 år. Kvinen har over 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Webinarer:
1. webinar: 18.02
2. webinar: 25.03
3. webinar: 06.05


Oslo: 
Gjennomføring vår 2021
1. samling: 25.02
2. samling: 15.04
3. samling: 10.05


Stavanger: Gjennomføring vår 2021
1. samling: 23.02 - 24.02
2. samling: 24.03 - 25.03
3. samling: 08.04 - 09.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.