Kurs bachelornivå

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området.

Hvorfor Helse, miljø og sikkerhet (HMS)?

Helse, miljø og sikkerhet har tradisjonelt handlet om fraværet av ulykker og uønskede hendelser. Forskning på sikkerhet og sikkerhetsledelse har derfor fokusert på scenarioer der det går galt. Den nye HMS-tankegangen har imidlertid flyttet fokuset og er like opptatt av når det går bra som når det går galt.

Utfordringer vi opplever i dagen samfunn og arbeidsliv blir ikke tilstrekkelig løst med dagens tankemåte, metoder, eller teknologisk anvendelse. Vi trenger å jobbe med en mer dynamisk og bærekraftig  tilnærming til HMS. Dette kurset tar for seg de nye metoder og konsepter innen HMS-fagfeltet og presenterer oppdaterte metoder og modeller i HMS-arbeid.

Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til en trygg hverdag, øker lønnsomheten og styrker dessuten bedriftens omdømme. Gjennom kurset får du grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, praktisk HMS-arbeid, risikovurderinger og kriseledelse.

Les mer om lovverket hos Arbeidstilsynet.

Emneoversikt

  • Helse-, miljø- og sikkerhetsemner: sikkerhet og trygghet, arbeidsmiljø, kompleksitet i organisasjoner, regler og rutiner.
  • Organisasjonsteoretiske emner: organisasjon- og sikkerhetskultur, kriseledelse.
  • Ledelsesfaglige emner: strategisk hms, ledelse og administrasjon, makt og innflytelse, etikk, transformasjonsledelse, og bedriftens samfunnsansvar.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som har en lederposisjon, HMS-personell og -rådgivere, verneombud og tillitsvalgte, eller andre som er involvert i HMS-prosesser.

Praktisk informasjon

Foreleser

Eric Arne Lofquist har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hans forskningsområder er ledelsens rolle i strategisk nivå organisatorisk endring i høy risikomiljøer innen både luftfart og helse, og den effekt på sikkerheten.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Bergen: høst 2019

1. samling; 26. - 27. september
2. samling: 20. - 21. november

Stavanger: høst 2019

1. samling: 23.09 - 24.09
2. samling: 16.10
3. samling: 21.11 - 22.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå