Spesialkurs

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I kurset bruker vi aktuelle case, anerkjent forskning, og fokuserer på de viktigste emnene innenfor praktisk helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Hvorfor Helse, miljø og sikkerhet (HMS)?

Alle bedrifter og organisasjoner er pålagt å jobbe systematisk med det interne arbeid innen helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette kurset bygger på rammene for det lovpålagte 40 timers kurset, men gir deg i tillegg utdypende kunnskap og attraktive studiepoeng.

Gjennom kurset får du grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, praktisk HMS-arbeid, risikovurderinger og kriseledelse.

Du skal også kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier, og hvordan disse relateres til effektivitet i det praktiske HMS-arbeidet i hverdagen.

Les mer om lovverket hos Arbeidstilsynet.

Emneoversikt

  • Helse, miljø og sikkerhets emner: sikkerhet og trygghet, arbeidsmiljø, kompleksitet i organisasjoner, regler og rutiner.
  • Organisasjonsteoretiske emner: organisasjon- og sikkerhetskultur, kriseledelse.
  • Ledelsesfaglige emner: strategisk hms, ledelse og administrasjon, makt og innflytelse, etikk, transformasjonsledelse, og bedriftens samfunnsansvar.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som har en lederposisjon, HMS-personell og -rådgivere, verneombud og tillitsvalgte, eller andre som er involvert i HMS-prosesser.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: 15. februar 2018

Timeplan

Bergen: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 15.02 - 16.02
2. samling: 19.03 - 20.03
3. samling: 07.05 - 08.05


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et HMS-prosjekt å studere i kursperioden. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller igrupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledning i skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal væremaksimalt 20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).

Annen relevant informasjon

Søk nå