Spesialkurs

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I kurset bruker vi aktuelle case, anerkjent forskning, og fokuserer på de viktigste emnene innenfor praktisk helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Hvorfor Helse, miljø og sikkerhet (HMS)?

Alle bedrifter og organisasjoner er pålagt å jobbe systematisk med det interne arbeid innen helsevern, arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette kurset bygger på rammene for det lovpålagte 40 timers kurset, men gir deg i tillegg utdypende kunnskap og attraktive studiepoeng.

Gjennom kurset får du grunnleggende kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor HMS-området, herunder strategiske perspektiver, ledelse, sikkerhet og sikkerhetskultur, helse og psykososialt arbeidsmiljø, praktisk HMS-arbeid, risikovurderinger og kriseledelse.

Du skal også kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier, og hvordan disse relateres til effektivitet i det praktiske HMS-arbeidet i hverdagen.

Les mer om lovverket hos Arbeidstilsynet.

Emneoversikt

  • Helse, miljø og sikkerhets emner: sikkerhet og trygghet, arbeidsmiljø, kompleksitet i organisasjoner, regler og rutiner.
  • Organisasjonsteoretiske emner: organisasjon- og sikkerhetskultur, kriseledelse.
  • Ledelsesfaglige emner: strategisk hms, ledelse og administrasjon, makt og innflytelse, etikk, transformasjonsledelse, og bedriftens samfunnsansvar.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som har en lederposisjon, HMS-personell og -rådgivere, verneombud og tillitsvalgte, eller andre som er involvert i HMS-prosesser.

Foreleser

Eric Arne Lofquist har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hans forskningsområder er ledelsens rolle i strategisk nivå organisatorisk endring i høy risikomiljøer innen både luftfart og helse, og den effekt på sikkerheten.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: vår 2019

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. 

Eksamensform høst 2018

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et HMS-prosjekt å studere i kursperioden. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller igrupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledning i skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal væremaksimalt 20 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?