-
Kurs på bachelornivå

Innovasjon og strategi for ledere i SMB

Dette programmet er sterkt praktisk rettet, og skreddersydd for SMB ledere som ønsker et mer utviklingsorientert fokus i sin virksomhet. Kurset er et ønske fra næringslivet om å få styrket den helhetlige kompetansen.

Hvorfor Innovasjon og strategi for ledere i SMB?

Det hevdes i stadig økende grad at bedrifters muligheter for overlevelse fremover vil være knyttet til virksomhetens evne til å drive
systematisk innovasjons og utviklingsarbeid. Videre vil strategisk kompetanse og strategisk ledelse i denne sammenheng være en
sentral suksessfaktor.

Dette er en stor ledelsesutfordring, spesielt i SMB, og som først og fremst krever utvikling av ledernes kompetanse. Kurset er et ønske fra næringslivet om å få styrket den helhetlige kompetansen, både hos bedriftene og de som jobber mot bedriftene, innenfor strategisk ledelse, strategiske prosesser og innovasjonsprosesser.

Emneoversikt

  • Innovasjon, strategi og strategiske prosesser.
  • Innovasjon i de sentrale områdene produkter tjenester service prosesser organisasjon og forretningsmodell.
  • Veien fra produkt- og produksjonsorientering til strategisk kunde og markedsorientering.
  • Praktisk gjennomføring av innovasjons og endringsprosesser i egen virksomhet.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for SMB ledere som ønsker et mer utviklingsorientert fokus i
sin virksomhet.

Praktisk informasjon

Foreleser

Frode Solberg er høyskolelektor Forretningsutvikling ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Han er i dag blant annet nasjonalt fagansvarlig for Handelshøyskolen BI’s styrekompetanseprogrammer og fordypningsfag innen Bedriftsutvikling SMB.

Videre en rekke andre programmer innenfor entreprenørskap - forretnings – og bedriftsutvikling rettet mot SMB sektoren. Han har sammenhengende ledererfaring siden 1982 både fra næringslivet og offentlig sektor, også som toppleder og styreleder i en rekke selskaper innenfor ulike bransjer.

Timeplan