Kurs bachelornivå

Logistikk og markedsføring

God forståelse for logistikk og markedsføring er avgjørende for suksess. I dette kurset får du essensiell kunnskap om forsyningskjeder og ulike logistikkmodeller, og hvordan disse kan implementeres i din organisasjon.

Hvorfor Logistikk og markedsføring?

I dette kurset lærer du om hvordan logistikk og markedsføring henger sammen og utfyller hverandre ‒ og hvordan god produktledelse skaper verdi for både bedriften og kunder. Kurset gir deg også inngående kunnskap om oppbyggingen av forsyningskjeder og gjennomføringen av logistikkprosesser.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

Kurset gir deg kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring. Du får inngående kunnskap om hvordan kunderelasjoner henger sammen i et nettverk av industrielle relasjoner.

Etter endt kurs vil du kunne utføre en distribusjonsanalyse for å finne de meste effektive kanaler fra produsent til sluttkunde, samt hvordan du gjør varer og tjenester tilgjengelige for sluttbruker.

Emneoversikt

  • Logistikk- og markedsføringsbegrepet
  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transport, prognoser, lagerstyring og innkjøp
  • Markedsføringskanaler, samt deres ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Kundeservice og miljø
  • Makt og konflikter
  • Produktledelse, produktportefølje og markedsmiks


Hvem passer kurset for?

Du vil få stor utbytte av dette kurset dersom du er involvert med en del eller hele logistikk- og markedsføringsprosessen i din bedrift.

Praktisk informasjon

"Dagens konkurransesituasjon er så sterk at dersom ikke leveringsservicen er god og kostnadene under kontroll, i alle ledd, vil bedriftene tape. Gode logistikkkunnskaper er grunnleggende for alle typer bedrifter, og har direkte effekt på lønnsomheten. "

Eirill Bø

Førstelektor, institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Foreleser

Eirill Bø er førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Logistikk og markedsføring kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse, en kurspakke med prisfordel. Programmet er for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på kort tid.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020

Bergen: Gjennomføring høst 2020

Stavanger: Gjennomføring høst 2020

Trondheim: Gjennomføring høst 2020

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?