Kurs bachelornivå

Logistikk og markedsføring

God forståelse for logistikk og markedsføring er avgjørende for suksess. I dette kurset får du essensiell kunnskap om forsyningskjeder og ulike logistikkmodeller, og hvordan disse kan implementeres i din organisasjon.

Hvorfor Logistikk og markedsføring?

I dette kurset lærer du om hvordan logistikk og markedsføring henger sammen og utfyller hverandre ‒ og hvordan god produktledelse skaper verdi for både bedriften og kunder. Kurset gir deg også inngående kunnskap om oppbyggingen av forsyningskjeder og gjennomføringen av logistikkprosesser.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

Kurset gir deg kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring. Du får inngående kunnskap om hvordan kunderelasjoner henger sammen i et nettverk av industrielle relasjoner.

Etter endt kurs vil du kunne utføre en distribusjonsanalyse for å finne de meste effektive kanaler fra produsent til sluttkunde, samt hvordan du gjør varer og tjenester tilgjengelige for sluttbruker.

Emneoversikt

  • Logistikk- og markedsføringsbegrepet
  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transport, prognoser, lagerstyring og innkjøp
  • Markedsføringskanaler, samt deres ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Kundeservice og miljø
  • Makt og konflikter
  • Produktledelse, produktportefølje og markedsmiks


Hvem passer kurset for?

Du vil få stor utbytte av dette kurset dersom du er involvert med en del eller hele logistikk- og markedsføringsprosessen i din bedrift.

Praktisk informasjon

"Dagens konkurransesituasjon er så sterk at dersom ikke leveringsservicen er god og kostnadene under kontroll, i alle ledd, vil bedriftene tape. Gode logistikkunnskaper er grunnleggende for alle typer bedrifter, og har direkte effekt på lønnsomheten. "

Eirill Bø

Dosent, institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Foreleser

Eirill Bø er dosent ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 12. september
2. samling: 4 - 5. november

It's Learning åpner 29.august.

Bergen: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 21. - 22. september
2. samling: 19. - 20. oktober
3. samling: 19. november

Stavanger: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 23. - 24. september 
2. samling: 27. - 28. oktober
3. samling: 11. november

Trondheim: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 09. -  10. september 
2. samling: 15. -  16. oktober
3. samling: 12. -  13. november

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.