-
Kurs bachelornivå

Logistikk og markedsføring

God forståelse for logistikk og markedsføring er avgjørende for suksess. I dette kurset får du essensiell kunnskap om forsyningskjeder og ulike logistikkmodeller, og hvordan disse kan implementeres i din organisasjon.

Hvorfor Logistikk og markedsføring?

I dette kurset lærer du om hvordan logistikk og markedsføring henger sammen og utfyller hverandre, og hvordan god produktledelse skaper verdi for både bedriften og kunder. Kurset gir deg også inngående kunnskap om oppbyggingen av forsyningskjeder og gjennomføringen av logistikkprosesser.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre og transportere råvarer og ferdigvarer.

Kurset gir deg kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring. Du får inngående kunnskap om hvordan kunderelasjoner henger sammen i et nettverk av industrielle relasjoner.

Etter endt kurs vil du kunne utføre en distribusjonsanalyse for å finne de meste effektive kanalene fra produsent til sluttkunde, samt hvordan du gjør varer og tjenester tilgjengelige for sluttbruker.

Emneoversikt

  • Logistikk- og markedsføringsbegrepet
  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transport, prognoser, lagerstyring og innkjøp
  • Markedsføringskanaler, samt deres ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Kundeservice og miljø
  • Makt og konflikter
  • Produktledelse, produktportefølje og markedsmiks


Hvem passer kurset for?

Du vil få stor utbytte av dette kurset dersom du er involvert med en del eller hele logistikk- og markedsføringsprosessen i din bedrift.

Praktisk informasjon

Forelesere

Eirill Bø er dosent ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Bø sine ekspertområder er logistikk, transport og logistikkledelse.

Frode Reksten er ekstern foreleser. 

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Logistikk og markedsføring kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse - en kurspakke med prisfordel som gir deg bred og grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Les mer her!

Timeplan

I dette kurset kan det være nettaktiviteter som starter opp noen uker før 1. samling. Du kan likevel søke frem til oppstart av 1. samling.

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 29.08 - 30.08
2. samling: 31.10 - 01.11

Bergen: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 04.09 - 05.09
2. samling: 02.11 - 03.11

Stavanger: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 21.09 - 22.09
2. samling: 09.11 - 10.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 06.09 - 07.09
2. samling: 07.11 - 08.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.