Kurs bachelornivå

Logistikk og markedsføring

God forståelse for logistikk og markedsføring er avgjørende for suksess. I dette kurset får du essensiell kunnskap om forsyningskjeder og ulike logistikkmodeller, og hvordan disse kan implementeres i din organisasjon.

Hvorfor Logistikk og markedsføring?

I dette kurset lærer du om hvordan logistikk og markedsføring henger sammen og utfyller hverandre ‒ og hvordan god produktledelse skaper verdi for både bedriften og kunder. Kurset gir deg også inngående kunnskap om oppbyggingen av forsyningskjeder og gjennomføringen av logistikkprosesser.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

Kurset gir deg kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring. Du får inngående kunnskap om hvordan kunderelasjoner henger sammen i et nettverk av industrielle relasjoner.

Etter endt kurs vil du kunne utføre en distribusjonsanalyse for å finne de meste effektive kanaler fra produsent til sluttkunde, samt hvordan du gjør varer og tjenester tilgjengelige for sluttbruker.

Emneoversikt

  • Logistikk- og markedsføringsbegrepet
  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transport, prognoser, lagerstyring og innkjøp
  • Markedsføringskanaler, samt deres ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Kundeservice og miljø
  • Makt og konflikter
  • Produktledelse, produktportefølje og markedsmiks


Hvem passer kurset for?

Du vil få stor utbytte av dette kurset dersom du er involvert med en del eller hele logistikk- og markedsføringsprosessen i din bedrift.

Praktisk informasjon

"Dagens konkurransesituasjon er så sterk at dersom ikke leveringsservicen er god og kostnadene under kontroll, i alle ledd, vil bedriftene tape. Gode logistikkunnskaper er grunnleggende for alle typer bedrifter, og har direkte effekt på lønnsomheten. "

Eirill Bø

Dosent, institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Foreleser

Eirill Bø er dosent ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 11. september - 12. september
2. samling: 04. november - 05. november

It's Learning åpner 29.august.

Bergen: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 21. - 22. september
2. samling: 19. - 20. oktober

Stavanger: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 23. - 24. september 
2. samling: 27. - 28. oktober

Trondheim: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 09. -  10. september 
2. samling: 15. -  16. oktober

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.