-
Kurs bachelornivå

Offentlige anskaffelser - innovasjon og bærekraft

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.

Hvorfor Offentlige anskaffelser - innovasjon og bærekraft?

Offentlige anskaffelser er i ferd med å etableres som sitt eget fagområde. For å nå sentrale samfunnsmål gjennom god bruk av offentlige anskaffelser, er det nødvendig at man har et bevisst forhold til mulighetene og begrensingene som finnes.

Dette kurset gir praksisrelevant kunnskap om operasjonelle, strategiske og juridiske rammer, inkludert de nye regulatoriske rammene rundt innkjøp. Deltakerne vil oppnå økt kompetanse for bedre anskaffelser samt bedre sin rolleforståelse, noe som gir større mulighet for suksess hos både innkjøpere og leverandører. 

Deltakerne introduseres også for tenkemåter og teknikker som øker sannsynligheten for innovasjon, både i offentlig og privat sektor. Kursdeltakerne vil studere situasjonen for sin egen sektor (eller en gitt sektor) og diskutere betingelser for bærekraftige innovasjoner.

Emneoversikt

  • Rammeverk for offentlige anskaffelser
  • Verdikjedeledelse
  • Innovasjonsledelse
  • Strategiske innkjøp
  • Bærekraftsvurderinger og livsløpsanalyser

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for alle som er involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden, og er dermed relevant helt uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor.

Praktisk informasjon

Forelesere

Marit Sjøvaag er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics og har i en årrekke forsket innenfor temaer som ledelse, klimapolitikk og -tiltak og bærekraftig utvikling.

Morten Lund er høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har tidligere arbeidet 5 år i Justisdepartementets lovavdeling og 27 år som advokat og partner i Vogt & Wiig. Han har arbeidet mye med nasjonale og internasjonale kontrakter og kontraktsforhandlinger.

Lena Bygballe er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap på BI. Hun er også leder for Senter for byggenæringen og forsker blant annet på samhandling, organisering og innovasjon. Lena er opptatt av hvor essensielt et godt samarbeid er for å oppnå bedre verdiskaping i arbeidslivet.

Timeplan