-
Kurs bachelornivå

Økonomi og forretningsforståelse

I dette kurset lærer du sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske beslutninger og virksomhetens overordnede mål.

Hvorfor økonomi og forretningsforståelse?

Optimering av eierinteresser er ikke nødvendigvis en tilfredsstillende styringsmodell i en verden med begrensede globale ressurser. Spørsmålet blir da; hvilke endringer bør gjennomføres og hvordan? Hvem kan bidra? Hvilke tiltak bør iverksettes for å øke verdien og lønnsomheten samtidig som man har med seg FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomisk logikk?

I dette kurset belyser vi de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester, forståelse for forretningsdrift og virksomhetsstyring. Kurset vil gi deg oppdatert kunnskap om de overordnede sammenhengene mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi og finans og hvordan virksomheten kan styre mot optimale beslutninger og ønsket kultur.

Dette kurset kan inngå i graden Bachelor of Management.
 

Emneoversikt

  • Økonomistyring og strategi: Nyere bedriftsøkonomisk teori og utviklingstrekk, stille opp, kalkulere og analysere alternativer som beslutningsgrunnlag for virksomheten opp mot virksomhetens strategi. Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av kritiske prestasjonsindikatorer (KPIer).
  • Optimale verdikjeder og lean-ledelse: Verdikjedeoptimering, ressursoptimering og praktiske kalkulasjoner, lean ledelse og lean økonomi.
  • Sirkulærøkonomi og konkurransekraft: Fordeler og ulemper med fokus på maksimering av eierinteresser, inklusive perioderegnskapet. Utvikling av nye styrings- og måleparametre (Environmental, social and governance matrics), hvordan sirkulær økonomisk logikk skaper økonomiske muligheter.

Praktisk informasjon

Foreleser

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi, det være seg Executive Master of Managementkurs og/eller andre fordypningskurs. Skaldehaug har gjennomført godt over 100 skreddersydde undervisningsprogram i norske virksomheter er i tillegg involvert i undervisning i utlandet.

Skaldehaug er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linköping, studieretning for industriell økonomi.

Timeplan