-
Kurs bachelornivå

Omstilling for bærekraft

Kurset gir deg innsikt i metoder, verktøy og teknologiske betingelser som vil hjelpe deg å jobbe mer strategisk med bærekraftig omstillingsarbeid for økt konkurransekraft.

Hvorfor Omstilling for bærekraft?

I møte med økte forventninger til bærekraftig utvikling, ESG-rapportering, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser utfordres tradisjonelle forretningsmodeller og måter å jobbe på. Samtidig forventer myndigheter, NGOér, finansinstitusjoner og andre interessenter stadig større åpenhet og informasjon om hva virksomheter faktisk gjør knyttet til bærekraftig utvikling. Da blir det avgjørende å ta riktige strategiske valg og snu utfordringer til muligheter for innovasjon, vekst og lønnsomhet.

Hva lærer du?

I dette kurset lærer du om hvordan økte krav til bærekraftig utvikling påvirker forretningsmodeller, strategi, innovasjon, markedsfunksjoner og forbrukeradferd. Hvordan kan digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og miljøansvar bidra til EN sirkulærøkonomi som styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst?

Emneoversikt

  • Globale utfordringer: et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
  • Digital sirkulærøkonomi og bærekraftig verdiskapning
  • Bærekraftstrategi, posisjonering og innovasjon
  • Sirkulære prinsipper, forretningsmodeller og design
  • Bærekraftige verdikjeder: risiko-, interessent- og vesentlighet
  • Digital transformasjon, strategi og teknologi for bærekraftig omstilling
  • Endringsledelse og virksomhetsstyring: hvordan bygge en kultur for bærekraft
  • Bærekraftsrapportering: EUs grønne taksonomi og andre ESG-reguleringer
  • Bærekraft og forbrukeradferd
  • Operativ bærekraftskommunikasjon: kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og fortellerteknikk

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som søker kunnskap og praktiske ferdigheter for bærekraftig omstilling og sirkulær forretningsdrift i lys av hele ESG-spekteret. Kurset passer også deg som jobber med markedsføring og strategisk kommunikasjon knyttet til bærekraftig utvikling i privat og offentlig sektor. 

UNDERVISNINGSOPPLEGG

Kurset gjennomføres over ti uker med 2 x 2 dager med fysiske samlinger på campus, og 8 uker med nettbasert undervisning. Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som kan knyttes til bærekraftig omstilling i egen virksomhet.

Forelesere

Bilde av Cecilie Staude
Bilde av Cecilie Staude

Cecilie Staude

Cecilie Staude er høyskolelektor på Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Bilde av Eivind Kristoffersen
Bilde av Eivind Kristoffersen

Eivind Kristoffersen

Eivind Kristoffersen er Senior Manager PhD, bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering i Footprint - del av Sopra Steria

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 20.09 - 21.09
2. samling: 08.11 - 09.11

Bergen: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 18.09 - 19.09
2. samling: 06.11 - 07.11

Stavanger: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 14.09 - 15.09
2. samling: 02.11 - 03.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 25.09 - 26.09
2. samling: 13.11 - 14.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.