-
Kurs bachelornivå

Omstilling for bærekraft

Omstilling for bærekraft gir deg innsikt i metoder, verktøy og teknologiske betingelser som vil hjelpe deg å jobbe mer strategisk med bærekraftig omstillingsarbeid for økt konkurransekraft.

Hvorfor Omstilling for bærekraft?

I møte med økte forventninger til bærekraftig utvikling, ESG-rapportering, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser utfordres tradisjonelle forretningsmodeller og måter å jobbe på. Samtidig forventer myndigheter, NGOér, finansinstitusjoner og andre interessenter stadig større åpenhet og informasjon om hva virksomheter faktisk gjør knyttet til bærekraftig utvikling. Da blir det avgjørende å ta riktige strategiske valg og snu utfordringer til muligheter for innovasjon, vekst og lønnsomhet.

Hva lærer du?

I kurset Omstilling for bærekraft lærer du om hvordan økte krav til bærekraftig utvikling påvirker forretningsmodeller, strategi, innovasjon, markedsfunksjoner og forbrukeradferd. Hvordan kan digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og miljøansvar bidra til EN sirkulærøkonomi som styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst?

Emneoversikt

  • Globale utfordringer: et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
  • Digital sirkulærøkonomi og bærekraftig verdiskapning
  • Bærekraftstrategi, posisjonering og innovasjon
  • Sirkulære prinsipper, forretningsmodeller og design
  • Bærekraftige verdikjeder: risiko-, interessent- og vesentlighet
  • Digital transformasjon, strategi og teknologi for bærekraftig omstilling
  • Endringsledelse og virksomhetsstyring: hvordan bygge en kultur for bærekraft
  • Bærekraftsrapportering: EUs grønne taksonomi og andre ESG-reguleringer
  • Bærekraft og forbrukeradferd
  • Operativ bærekraftskommunikasjon: kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og fortellerteknikk

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som søker kunnskap og praktiske ferdigheter for bærekraftig omstilling og sirkulær forretningsdrift i lys av hele ESG-spekteret. Kurset passer også deg som jobber med markedsføring og strategisk kommunikasjon knyttet til bærekraftig utvikling i privat og offentlig sektor. 

"Kurset var en fantastisk opplevelse! Jeg var allerede engasjert i temaet i jobben min, men kurset utvidet horisonten min. Foreleserne og kursholderne var dyktige og engasjerte. De delte ikke bare sin kunnskap, men også en bit av seg selv, noe som gjorde at vi ble engasjerte og inspirert."

Øyvind Håheim

Senior Autorisert Finansrådgiver, SpareBank 1 SR-Bank

Praktisk informasjon

"Jeg har fått verdifull kompetanse som jeg får bruk for daglig i min stilling. Kurset opplevdes som svært tidsaktuelt med digitale forelesninger som ble spilt inn hver uke samt aktuelle gjesteforelesere ved fysiske undervisningsdager."

Bentine Lassen

Portfolio and Sustainability Manager, Norwegian Beverage Group

Forelesere

 

Cecilie Staude Foreleser
Cecilie Staude er høyskolelektor på Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 18.09 - 19.09
2. samling: 13.11 - 14.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.