-
Kurs bachelornivå

Omstilling for bærekraft

Omstilling for bærekraft gir deg innsikt i metoder, verktøy og teknologiske betingelser som vil hjelpe deg å jobbe mer strategisk med bærekraftig omstillingsarbeid for økt konkurransekraft.

Hvorfor Omstilling for bærekraft?

I møte med økte forventninger til bærekraftig utvikling, ESG-rapportering, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser utfordres tradisjonelle forretningsmodeller og måter å jobbe på. Samtidig forventer myndigheter, NGOér, finansinstitusjoner og andre interessenter stadig større åpenhet og informasjon om hva virksomheter faktisk gjør knyttet til bærekraftig utvikling. Da blir det avgjørende å ta riktige strategiske valg og snu utfordringer til muligheter for innovasjon, vekst og lønnsomhet.

Hva lærer du?

I kurset Omstilling for bærekraft lærer du om hvordan økte krav til bærekraftig utvikling påvirker forretningsmodeller, strategi, innovasjon, markedsfunksjoner og forbrukeradferd. Hvordan kan digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og miljøansvar bidra til EN sirkulærøkonomi som styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst?

Emneoversikt

  • Globale utfordringer: et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
  • Digital sirkulærøkonomi og bærekraftig verdiskapning
  • Bærekraftstrategi, posisjonering og innovasjon
  • Sirkulære prinsipper, forretningsmodeller og design
  • Bærekraftige verdikjeder: risiko-, interessent- og vesentlighet
  • Digital transformasjon, strategi og teknologi for bærekraftig omstilling
  • Endringsledelse og virksomhetsstyring: hvordan bygge en kultur for bærekraft
  • Bærekraftsrapportering: EUs grønne taksonomi og andre ESG-reguleringer
  • Bærekraft og forbrukeradferd
  • Operativ bærekraftskommunikasjon: kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og fortellerteknikk

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som søker kunnskap og praktiske ferdigheter for bærekraftig omstilling og sirkulær forretningsdrift i lys av hele ESG-spekteret. Kurset passer også deg som jobber med markedsføring og strategisk kommunikasjon knyttet til bærekraftig utvikling i privat og offentlig sektor. 

Praktisk informasjon

FORELESERE

Cecilie Staude Foreleser
Cecilie Staude er høyskolelektor på Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Trond-Ola Hågbo og Helleik Syse foreleser sammen med Staude i Oslo.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024

Bergen: Gjennomføring vår 2024

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 20.09 - 21.09
2. samling: 08.11 - 09.11

Bergen: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 18.09 - 19.09
2. samling: 06.11 - 07.11

Stavanger: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 14.09 - 15.09
2. samling: 02.11 - 03.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.