-
Executive Master of Management med spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse

Tidligere studenter

Her kan du se hva noen av våre tidligere studenter synes om studiet i sikkerhetsledelse og kulturforståelse.

Hvorfor spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse?

Hva slags erfaringer har kursdeltakerne gjort seg etter endt studiegjennomføring? Er det særskilte kunnskaper, ferdigheter og holdninger de ønsker å trekke frem? På denne siden har vi samlet noen uttalelser fra tidligere studenter innen spesialiseringen i sikkerhetsledelse og kulturforståelse. 

"Som risikoanalytiker i Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg er det avgjørende at jeg fortløpende kan vurdere et trusselbilde i rask endring og sette dette i perspektiv til virksomhetens verdier. Masterstudiet i sikkerhetsledelse og kulturforståelse har latt meg opparbeide en unik kompetanse for å ivareta disse oppdragene. I tillegg til engasjerte og dyktige forelesere har medstudentene bidratt til en verdifull tverrfaglig dialog gjennomgående i emnene. "

Jeanette Juul Jensen

Risikoanalytiker, NKSB

"Som politioverbetjent og operativ politifaglærer er det min jobb å forberede studentene på å takle konflikter og et uoversiktlig og komplekst trusselbilde i rask endring. Programmet har gitt meg faglig påfyll og etterlengtede verktøy for å forstå og håndtere dette, med drivende dyktig forelesere og inspirerende medstudenter."

Inge Meløy

Politioverbetjent, Politihøgskolen Oslo

"Økt kunnskap i sikkerhet og kulturforståelse er relevant for både næringsliv og organisasjoner. Jeg synes dette programmet er unikt både når det gjelder innhold, emner og tverrfaglige perspektiv på feltet. Det har dessuten vært meget givende at programmet har hentet inn spesialkompetanse fra både inn- og utland."

Lidia Myhre

Generalsekretær i kommunesektoren

"UNICEF jobber for alle barn i verden, også de som bor i de farligste verdenshjørnene. Jeg ønsker å kunne bidra til så trygge humanitære operasjoner som mulig, og da kan jeg ikke tenke meg noe mer relevant å studere akkurat nå enn nettopp sikkerhet og kulturforståelse."

Helene Sandbu Ryeng

Kommunikasjonsrådgiver, UNICEF Norge