-
Søknad og opptak

Faglig godkjenning Executive Master of Management

Det kan godkjennes ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av graden Executive Master of Management.

Faglig godkjenning forutsetter at utdanningen er akkreditert, på masternivå, og at den har et ledelsesperspektiv. I tillegg må utdanningen være erfaringsbasert eller tatt i forbindelse med etter- og videreutdanning tilknyttet ditt arbeid.

Utfylt søknadsskjema for faglig godkjenning må sendes inn i forbindelse med en søknad om opptak. Kombinasjonen av programmer og enkeltkurs som man ønsker å sette sammen må ikke ha faglig overlapping med hverandre, og skal godkjennes av Handelshøyskolen BI.

Det gradsgivende (siste) kurset må gjennomføres på BI.

Søknad om faglig godkjenning av tidligere utdanning

Dokumentasjon som må følge søknaden:

Dokumentasjon som må følge søknaden:

Det er mulig med bare 1 fil per vedlegg. Filen må være på maks 1Mb, og være i format pdf, jpg, png, doc eller docx.

Det er mulig med bare 1 fil per vedlegg. Filen må være på maks 1Mb, og være i format pdf, jpg, png, doc eller docx.