-
Søknad og opptak

Innpass Executive Master of Management

Det kan godkjennes ekstern utdanning med inntil 30 studiepoeng som del av graden Executive Master of Management.

Godkjenningen forutsetter at utdanningen er akkreditert, på masternivå, og at den har et ledelsesperspektiv. I tillegg må utdanningen være erfaringsbasert eller tatt i forbindelse med etter- og videreutdanning tilknyttet ditt arbeid.

For å kunne søke om innpass må du ha fullført ditt første Executive Master of Management-program ved BI, og søkt på program nr. 2.

Det gradsgivende (siste) kurset må gjennomføres på BI.

Søknad om innpassing av tidligere utdanning

Dersom den eksterne utdanningen består av mindre enheter, skal enhetene til sammen kunne ansees som ett helhetlig emne som svarer til de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for graden Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Minste enhet som kan godkjennes må være minimum 7,5 studiepoeng.

Kursene du ønsker å få innpasset (min. 7,5 studiepoeng pr. kurs, maks 30 studiepoeng totalt):

Dokumentasjon som må følge søknaden: