-
Søknad og opptak

Lover og forskrifter

Her finner du BIs studieforskrift, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI.

BIs studieforskrift 2022-2023

Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Handelshøyskolen BI

Forskriften i pdf 

Kapittel 1 - Generelle regler 2022/23

Kapittel 2 - Søknad om opptak og kontraktsforhold 2022/23

KAPITTEL 3 - STUDIER, STUDIERETT OG UTDANNINGSPLAN 2022/23

KAPITTEL 4 - GRADER OG VITNEMÅL 2022/23

KAPITTEL 5 - EKSAMEN 2022/23

KAPITTEL 6 - IKRAFTTREDELSE 2022/23

Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 1. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften trer i kraft 1. august 2018.

Endringer vedtatt 7. desember 2018, 18. juni 2019, 9. juni 2020, 11. juni 2020, 8. juni 2021, 7. juni 2022, 9. juni 2022, 20. oktober 2022 og 24. januar 2023.

Endringer vedtatt 7. desember 2018 trer i kraft umiddelbart.
Endringer vedtatt 18. juni 2019 trer i kraft fra studieåret 2019/2020. Endringer vedtatt 9. og 11. juni 2020 trer i kraft fra studieåret 2020/2021. Endringer vedtatt 8. juni 2021 trer i kraft fra studieåret 2021/2022. Endringer vedtatt 7. og 9. juni 2022 trer i kraft fra studieåret 2022/2023. Endringer vedtatt 20. oktober 2022 trer i kraft umiddelbart. Endringer vedtatt 24. januar 2023 trer i kraft 1. mars 2023.

Lover

Stortinget har vedtatt et forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. På alle universiteter og høyskoler er det nå forbudt for studenter og ansatte å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Forbudet gjelder kun i undervisningssammenheng, og vil ikke gjelde i pauser eller på institusjonens område for øvrig. Brudd på bestemmelsen kan i ytterste konsekvens medføre utvisning.
Universitets- og høyskoleloven § 7-9

 

Midlertidig forskrift