-
Søknad og opptak

Lover og forskrifter

Her finner du BIs midlertidige forskrift, BIs studieforskrift, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI.

Midlertidig forskrift

BIs studieforskrift 2021-2022

Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Handelshøyskolen BI

Forskriften i pdf 

Kapittel 1 - Generelle regler 2021/22

Kapittel 2 - Søknad om opptak og kontraktsforhold 2021/22

KAPITTEL 3 - STUDIER, STUDIERETT OG UTDANNINGSPLAN 2021/22

KAPITTEL 4 - GRADER OG VITNEMÅL 2021/22

KAPITTEL 5 - EKSAMEN 2021/22

KAPITTEL 6 - IKRAFTTREDELSE 2021/22

Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 1. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften trer i kraft 1. august 2018.

Endringer vedtatt 7. desember 2018,18. juni 2019, 9. juni 2020 og 11. juni 2020. Endringer vedtatt 7. desember 2018 trer i kraft umiddelbart. Endringer vedtatt 18. juni 2019 trer i kraft fra studieåret 2019/2020. Endringer vedtatt 9. og 11. juni 2020 trer i kraft fra studieåret 2020/2021.

Lover

Stortinget har vedtatt et forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. På alle universiteter og høyskoler er det nå forbudt for studenter og ansatte å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Forbudet gjelder kun i undervisningssammenheng, og vil ikke gjelde i pauser eller på institusjonens område for øvrig. Brudd på bestemmelsen kan i ytterste konsekvens medføre utvisning.
Universitets- og høyskoleloven § 7-9

 

BIs studieforskrift 2021-2022

trer i kraft fra og med 1. august 2021