-
Søknad og opptak

Lover og forskrifter

Her finner du BIs midlertidige forskrift, BIs studieforskrift, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI.

BIs studieforskrift 2022-2023

Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Handelshøyskolen BI

Forskriften i pdf 

Kapittel 1 - Generelle regler 2022/23

Kapittel 2 - Søknad om opptak og kontraktsforhold 2022/23

KAPITTEL 3 - STUDIER, STUDIERETT OG UTDANNINGSPLAN 2022/23

KAPITTEL 4 - GRADER OG VITNEMÅL 2022/23

KAPITTEL 5 - EKSAMEN 2022/23

KAPITTEL 6 - IKRAFTTREDELSE 2022/23

Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 1. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften trer i kraft 1. august 2018.

Endringer vedtatt 7. desember 2018, 18. juni 2019, 9. juni 2020 og 11. juni 2020. Endringer vedtatt 7. desember 2018 trer i kraft umiddelbart. Endringer vedtatt 18. juni 2019 trer i kraft fra studieåret 2019/2020. Endringer vedtatt 9. og 11. juni 2020 trer i kraft fra studieåret 2020/2021. Endringer vedtatt 8. juni 2021 trer i kraft fra studieåret 2021/2022. Endringer vedtatt 7. og 9. juni 2022 trer i kraft fra studieåret 2022/2023. 

Lover

Stortinget har vedtatt et forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. På alle universiteter og høyskoler er det nå forbudt for studenter og ansatte å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Forbudet gjelder kun i undervisningssammenheng, og vil ikke gjelde i pauser eller på institusjonens område for øvrig. Brudd på bestemmelsen kan i ytterste konsekvens medføre utvisning.
Universitets- og høyskoleloven § 7-9

 

Midlertidig forskrift