Søknad og opptak

Lover og forskrifter

Her finner du BIs forskrift, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI.

BIs studieforskrift 2019-2020

Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Handelshøyskolen BI

På denne siden finner du inneværende års studieforskrift.

Tidligere forskrifter
Forskriften våren 2019

Kapittel 1 - Generelle regler

Kapittel 2 - Søknad om opptak og kontraktsforhold

KAPITTEL 3 - STUDIER, STUDIERETT OG UTDANNINGSPLAN

KAPITTEL 4 - GRADER OG VITNEMÅL

KAPITTEL 5 - EKSAMEN

KAPITTEL 6 - IKRAFTTREDELSE

Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 1. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften trer i kraft 1. august 2018.

Endringer vedtatt 7. desember 2018 og 18. juni 2019. Endringer vedtatt 7. desember 2018 trer i kraft umiddelbart. Endringer vedtatt 18. juni 2019 trer i kraft fra studieåret 2019/2020.

Lover

Stortinget har vedtatt et forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. På alle universiteter og høyskoler er det nå forbudt for studenter og ansatte å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Forbudet gjelder kun i undervisningssammenheng, og vil ikke gjelde i pauser eller på institusjonens område for øvrig. Brudd på bestemmelsen kan i ytterste konsekvens medføre utvisning.
Universitets- og høyskoleloven § 7-9

 

Forskrifter