-
Opptakskrav bachelorstudier

23/5-regelen

Du kan søke opptak på bakgrunn av 23/5-regelen dersom du oppfyller visse kriterier.

Kriterier for 23/5 - alle må være oppfylt: 

  • Du er 23 år eller eldre i opptaksåret
  • Du har fullført og bestått studiekompetansefagene* fra videregående opplæring
  • Du har til sammen min. 5 års fulltids arbeidserfaring/praksis og/eller utdanning (se mer informasjon nedenfor) 


Hva er studiekompetansefagene?
Studiekompetansefagene er seks kjernefag tilsvarende ett år på videregående skole. Du kan ta fagene som privatist. Tabellen under viser de seks fagene med antall timetall du trenger. Har du videregående skole fra 2008 eller senere, gjelder timetallet fra Kunnskapsløftet. For videregående skole i perioden 1997-2007 gjelder timetallet fra Reform 94.

  Kunnskapsløftet
(timer per år)
Reform 94
(timer per uke)
Norsk* 393 14
Matematikk 224 5
Engelsk* 140 5
Naturfag 140 5
Historie 140 4
Samfunnsfag 84 2

*Norsk er hovedmål, sidemål og muntlig. Engelsk er både muntlig og skriftlig dersom du tar det som privatist.  

Tabellen viser timetall for deg som tok videregående i perioden etter 1997. Du kan også dekke kravet med fag du har tatt før 1997, eller fag du har tatt på teknisk fagskole eller på forkurs på høyskolenivå.

Hva kan inngå i 5 års arbeidserfaring/praksis og/eller utdanning?
Du må dokumentere at du til sammen har 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. Alt du leverer dokumentasjon på, blir lagt sammen. Hvis du f.eks. har jobbet 50 % i ett år, vil det utgjøre et halvt års fulltids arbeid. Det gis ikke mer enn 100 % uttelling for en periode. Du får heller ikke uttelling for samme fag flere ganger. Det vil si at dersom du tar opp igjen studiekompetansefagene, får du bare uttelling for en gang. 

Følgende kan dekke kravet om 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning:

Sist oppdatert 1. november 2023