Mer om 23/5-regelen

23/5 regelen:
Har du ikke vitnemål med generell studiekompetanse fra videregående skole kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen dersom oppfyller visse kriterier.

Hvem kan søke på 23/5-regelen?
• Søker som er 23 år eller eldre i opptaksåret
• Søker som har studiekompetansefagene fra videregåendeskole nivå *
• Søker som har minimum 5 års fulltids arbeidserfaring/praksis og/ eller utdanning

Alle kriteriene må være oppfylt.

* Studiekompetansefagene:

Kunnskapsløftet:

 • Norsk: 393 timer (Hovedmål, sidemål og muntlig)
 • Engelsk: 140 timer (Privatister må bestå både skriftlig og muntlig eksamen)
 • Matematikk: 224 timer
 • Naturfag: 140 timer
 • Samfunnsfag: 84 timer
 • Historie: 140 timer

Reform 94 (tidligere ordning):

 • Norsk: 14 timer (Hovedmål, sidemål og muntlig)
 • Engelsk: 5 timer (alternativt 2+2 timer fra yrkesfag: GK + VK1)
 • Matematikk: 5 timer
 • Naturfag: 5 timer
 • Samfunnsfag: 2 timer
 • Historie: 4 timer

Poengberegning av søker:
I tillegg til å oppfylle kriteriene over vil du bli poengberegnet på bakgrunn av studiekompetansefagene. Det kan også gis ekstra realfagspoeng, språkpoeng, tilleggspoeng og alderspoeng. Alderspoeng vil du få fra det året du fyller 24 år. Det gis 2 poeng per år og maksimalt 8 poeng.

Hva kan inngå i arbeidserfaring/praksis og utdanning: 

 • Videregående skole
 • Høyere utdanning
 • Folkehøyskole
 • Fagskole
 • Annen fullført og bestått utdanning
 • Militærtjeneste
 • Siviltjeneste
 • Introduksjons- og norskprogram med samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
 • Omsorgsarbeid
 • Lønnet og ulønnet arbeid
 • Læretid

Arbeidserfaring/praksis og utdanning kan ikke overlappe. Det gis aldri mer enn 100% uttelling for en periode.

Slik søker du på 23/5: 

 1. Søk på ønsket studium via Søkeweb på bi.no
 2. Last opp:
  • Dokumentasjon (kompetansebevis) på de aktuelle fagene som må ligge til grunn for å fylle kriteriene for opptak
  • Attester/dokumentasjon på arbeidserfaring. Disse må inneholde: stilling og innhold, ansettelsesperiode og stillingsprosent/stillingsstørrelse.

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.