-
Opptakskrav bachelorstudier

Betinget opptak

Dersom du på grunn av spesielle omstendigheter, som sykdom, ikke kunne avlegge eksamen i et fag og derfor ikke får bestått vitnemål, kan du søke om betinget opptak.

Kriterier for betinget opptak – alle må være oppfylt:  

  • I opptaksåret er du elev på videregående skole. Ordningen gjelder ikke privatister.
  • Du har standpunktkarakter 2 eller bedre i faget, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget tidligere, verken som elev eller privatist.
  • Du har kompetansebevis hvor det fremgår at du har gyldig fravær på eksamen.
  • Du har bekreftelse fra skolen på gyldig fravær på eksamen, og at du har rett på utsatt eksamen i høstsemesteret.

Hva er betingelsen?
Dersom du får innvilget betinget opptak, vil det være med en betingelse om at du tar opp den eksamen du mangler i påfølgende høstsemester. Dersom betingelsen ikke oppfylles, vil du miste studieplassen. Når du tar eksamen i et studium du har fått betinget opptak til, får du ikke denne godkjent som bestått før betingelsen er oppfylt.


Sist oppdatert 1. november 2022