-
Opptakskrav bachelorstudier

Dispensasjon

Dispensasjon for et fag kan gis i helt spesielle tilfeller, hvis det ikke er mulig å oppnå generell studiekompetanse på grunn av sykdom, funksjonshemming e.l.

Kriterier for dispensasjon – alle må være oppfylt:  

  • Du har dokumentasjon fra sakkyndig på at det ikke har vært mulig, på grunn av sykdom, funksjonshemming e.l., å oppnå generell studiekompetanse.
  • Du har de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet du har søkt.  

Det gis normalt sett kun dispensasjon for ett fag. Du må dokumentere at du har forsøkt å ta faget. Det gis ikke dispensasjon for norsk, matematikk, engelsk eller spesielle opptakskrav. Om du får innvilget dispensasjon, gjelder dette kun inneværende opptaksperiode.

Slik søker du om dispensasjon:
For å søke om dispensasjon, skriver du i kommentarfeltet i søknaden at det søkes om dispensasjon. I tillegg sender du sensitiv dokumentasjon, som utredning fra PPT eller lege, pr. post til: Handelshøyskolen BI, Admission, 0442 Oslo. Merk konvolutten med «dispensasjon».


Sist oppdatert 1. november 2023