Realkompetanse

Realkompetanse:
Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de kvalifiserer for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er relevant kunnskap søkeren har fått gjennom yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Det er krav om minimum 5 års relevant arbeidserfaring og/eller praksis. Kvalifikasjonene blir vurdert i forhold til studiet det søkes opptak til. Det vektlegges om søkeren har nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet.

Hvem kan søke realkompetanse? 

 • Søker som er 25 år eller eldre i opptaksåret
 • Søker som har fagkrav fra videregåendeskole nivå *
 • Søker som har minimum 5 års relevant arbeidserfaring og/ eller praksis for det aktuelle studiet

Alle kriteriene må være oppfylt.

* Fagkrav til Økonomiretningene på BI:

Kunnskapsløftet:
• Norsk: 112 el. 113 timer
• Matematikk: 224 timer **
• Engelsk: 140 timer ***

Reform 94:
• Norsk: 4 timer
• Matematikk: 5 timer **
• Engelsk: 5 timer (ev. 2 + 2 timer fra GK og VK1 i yrkesfaglig studieretning) ***

** Til Bachelor i økonomi og ledelse (Siviløkonom) gjelder:
R1 eller matematikk S1 + S2 (kunnskapsløftet) eller tilsvarende med karakteren 4 eller bedre.

*** Til Bachelor of Business Administration kreves i tillegg avlagt TOEFL-test med minimum score på 550 poeng.

Fagkrav til markedsføringsretninger på BI:

Kunnskapsløftet:
• Norsk: 112 el. 113 timer
• Matematikk: 84 timer
• Engelsk: 140 timer

Reform 94:
• Norsk: 4 timer
• Matematikk: 3 timer
• Engelsk: 5 timer (ev. 2 + 2 timer fra GK og VK1 i yrkesfaglig studieretning)

 

Innvilget realkompetanse gjelder kun til det spesifikke studiet det er søkt opptak til og vil ikke automatisk gi opptak til andre studieretninger.

Hva kan relevant arbeidserfaring være? 

 • Administrativt arbeid i offentlig eller privat virksomhet eller organisasjon
 • Regnskapsarbeid i offentlig eller privat virksomhet eller organisasjon (gjelder siviløkonomstudiet og økonomi- og administrasjonsstudier/årsenhet i bedriftsøkonomi)
 • Markedsrelaterte oppgaver i offentlig eller privat virksomhet eller organisasjon (gjelder markedsføringsstudier/årsenhet i markedsøkonomi)
 • Annet relevant arbeid i offentlig eller privat virksomhet eller organisasjon
 • Arbeid som selvstendig næringsdrivende
 • Lederfunksjoner

Inntil 2 år av 5 års arbeidserfaring kan erstattes av relevant praksis.

Hva er relevant praksis?

 • Relevant utdanning og relevante kurs
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politisk arbeid)
 • Militærtjeneste, folkehøyskole
 • Omsorg for egne barn kan telle med inntil ett år
 • Kompetansebevis fra videregående skole fra studieforberedende, studieretning/studieprogram

Slik søker du realkompetanse: 

 1. Søk på ønsket studium via Søkeweb på bi.no
 2. Last opp:
  • Dokumentasjon (kompetansebevis) på de aktuelle fagene som må ligge til grunn for å fylle kriteriene for opptak (fagkrav)
  • Attester/dokumentasjon på arbeidserfaring. Disse må inneholde: stilling og innhold, ansettelsesperiode og stillingsprosent/stillingsbrøk.
  • Motivasjonsbrev

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.