Opptakskrav bachelorstudier

Realkompetanse

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, men er minst 25 år og har minst 5 års relevant arbeidserfaring, kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Kriterier for realkompetanse – alle må være oppfylt:  

 • Du er 25 år eller eldre i opptaksåret.
 • Du fyller fagkravene fra videregående opplæring.
 • Du har minst 5 års arbeidserfaring og/eller praksis som er relevant for studiet du søker.

Fagkrav fra videregående opplæring
Du må ha et minimum antall timer fra videregående i norsk, engelsk og matematikk. For norsk er kravet 112 timer og for engelsk 140 timer (basert på Kunnskapsløftet 2008, andre tall vil gjelde for utdanning før 2008).  

For matematikk varierer kravet med hvilken linje du søker til:  

 • Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom): matematikk tilsvarende R1, eller S1 + S2, med minst karakter 4
 • Andre økonomlinjer: 224 timer matematikk
 • Markedsføringslinjer på BI: 84 timer matematikk 


Hva er relevant arbeidserfaring for studier på BI?

Relevant arbeidserfaring kan være:  

 • Administrativt arbeid
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Lederfunksjoner
 • Regnskapsarbeid (for økonomilinjer)
 • Markedsrelaterte oppgaver (for markedsføringslinjer)  


Relevant praksis kan utgjøre inntil 2 av 5 år, og kan være:  

 • Relevant utdanning og kurs
 • Relevant ulønnet arbeid, som tillitsverv, organisasjonsarbeid og politisk arbeid
 • Militærtjeneste og folkehøyskole
 • Omsorg for egne barn kan gi inntil ett år praksis
 • Videregående skole med relevant studieretning (utover fagkravene nevnt over)

Arbeidsattester må inneholde ditt navn, ansettelsesperiode (start- og sluttdato), stillingsprosent (eventuelt antall timer) i hele perioden, samt beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Attesten må være signert, datert og det må brukes bedriftens brevpapir eller ha bedriftens stempel.

Merk at dersom du blir tatt opp til et studium uten å ha generell studiekompetanse, vil BI foreta en totalvurdering av faglig kompetanse og bakgrunn. Dette for å vurdere om du har de nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet. Kvalifiserer du til opptak på bakgrunn av realkompetanse, vil det kun gjelde for det spesifikke studiet og opptaksåret. Det er ulike krav til realkompetanse ved ulike linjer og utdanningsinstitusjoner.