Opptakskrav

Har du en utdanning fra utlandet?

Ønsker du å søke om opptak til Bachelorstudier på bakgrunn av utenlandsk utdanning? Her finner du ut hva du må levere av dokumentasjon og hvilke opptakskrav som gjelder.

Handelshøyskolen BI følger forskrift om opptak til høyere utdanning for opptak til studier. Dette gjelder også ved opptak på bakgrunn av utenlandsk utdanning. For å få din søknad om studieplass vurdert må du laste opp følgende dokumentasjon når du fyller ut søknadsskjemaet:

 • Vitnemål (diploma/certificate) fra videregående skole
 • Vitnemål (diploma/ certificate) og karakterutskrifter (transcripts) fra høyere utdanning, hvis du har det
 • Godkjent norsk og ev. engelsk test (engelskspråklige studier)
 • Godkjenning fra andre norske institusjoner, hvis du har fått det (NOKUT, universitet eller høyskole)
 • Vitnemål fra grunnskolen dersom du har utdanning fra et europeisk land og skal dokumentere engelsk kompetanse
 • Oppholdstillatelse 

Søkere til 1. år bachelor på heltid må sende inn kopi av både originaldokumenter og oversettelser hvis vitnemålet er på annet språk enn engelsk, norsk, svensk eller dansk. Kopi av kopi godtas ikke.

Søkere til 2. og 3. år bachelor må laste opp attesterte kopier av både originaldokumenter og oversettelser hvis vitnemålet er på annet språk enn engelsk, norsk, svensk eller dansk. En attestert kopi er en kopi av originaldokumentet som er stemplet og signert ved et kopieringsbyrå eller ved et offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer o.s.v.) som viser at dette er rett kopi. Kopi av rett kopi godtas ikke. Alle sider av vitnemålet/ dokumentasjonen skal være stemplet og signert.

GENERELL STUDIEKOMPETANSE:
For å kvalifisere til opptak på lavere gradsstudier (Bachelor) på bakgrunn av utenlandsk utdanning, må du ha utdanning som tilsvarer generell studiekompetanse i Norge. I tillegg må du ha dokumentasjon på godkjent norsk- og engelskkunnskaper.

Hvis man kvalifiserer for opptak ved høyere utdanning lavere gradsstudier (Bachelorgrad) i ett av de nordiske landene, slipper man å dokumentere norsk som studiekompetansefag.

VURDERING AV GENERELL STUDIEKOMPETANSE:
For å vurdere om du oppfyller kravet til generell studiekompetanse i Norge, kan du sjekke GSU-listen som er utarbeidet av NOKUT. Listen viser en oversikt over hva som tilsvarer generell studiekompetanse i Norge, fra forskjellige land.

Norsk
Hvis din utenlandske utdanning dekker hele kravet til generell studiekompetanse, må du i tillegg dokumentere norskkunnskaper med én av følgende prøver:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 t) i norsk videregående skole (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tatt ved universitet eller høyskole
 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig ("Bergenstesten") med minimum karakteren "bestått" eller 450 poeng
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge med resultat B2 på alle fire delprøver 

Hvis du har vitnemål fra norsk grunnskole og utenlandsk videregående skole som dekker hele kravet til generell studiekompetanse, har du dekket norskkravet.

Hvis din utenlandske utdanning bare dekker deler av kravet til generell studiekompetanse, må du ta eksamen i norsk på VG3-nivå i videregående skole.

Søkere fra andre nordiske land som har utdanning som gir generell adgang til høyere utdanning i hjemlandet trenger ikke avlegge norskprøve.

Engelsk
For å få generell studiekompetanse må du dokumentere at du har engelskkunnskaper på nivå med engelsk grunnkurs i norsk videregående skole. Hvis engelsk ikke er tilstrekkelig dekket i den utenlandske utdanningen, kan du ta én av følgende prøver:

 • Engelsk i videregående skole (140 timer) med karakteren 2 eller bedre, både skriftlig og muntlig
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 500 poeng på papirbasert test eller 60 poeng på internettbasert test
 • International English Language Testing Service (IELTS) Academic med 5,0 eller bedre
 • Pearson PTE Academic test med minst 51 poeng
 • University of Cambridge eller University of Oxford eksamener:
  • First Certificate in English
  • Certificate in Advanced English
  • Certificate of Proficiency in English
 • The European Language Certificate (telc):
  • telc English B2
  • telc English B2-C1 University
  • alle telc English certificates på C1-nivå

TOEFL må dokumenteres med originalt testbevis som sendes direkte fra ETS til din saksbehandler. Handelshøyskolen BI sin TOEFL-kode (DI code) er 0529. Merk at Bachelor of Business Administration og Bachelor in Business Analytics har eget engelskkrav.

Du kan også få dekket kravet til engelsk dersom du har:

 • Fullført ett års studier på videregående skole eller innen høyere utdanning i et engelskspråklig land (Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA) der undervisningsspråket er engelsk
 • Fullført en bachelor- eller mastergrad (eller tilsvarende) hvor faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet
 • Fullført en mastergrad på engelsk