-
Pris

Master of Science

Priser studieåret 2023-2024

Eksterne søkere

Første året NOK
MSc i Business Analytics 120 800
MSc i Data Science for Business 120 800
Alle MSc programmene (per år*) 114 200
Andre året  
MSc i Business Analytics 120 800
MSc i Data Science for Business 120 800
Alle MSc programmene (per år*) 114 200

 

Interne søkere

Første året NOK
MSc i Business Analytics 105 000
MSc i Data Science for Business 105 000
Alle MSc programmene (per år*) 98 400
Andre året  
MSc i Business Analytics 105 000
MSc i Data Science for Business 105 000
Alle MSc programmene (per år*) 98 400

BI-Luiss Joint Masters in Marketing

Første året betales til BI
 
NOK 123 000
Andre året betales til Luiss
 
EUR 13 400

 

Enkeltkurs

Master i regnskap og revisjon 15 920 NOK
Estimerte levekostnader 121 220 NOK

 

*Masterprogrammene går over to år.

Prisen inkluderer forelesninger og ordinære eksamensforsøk.

Det dekker ikke:

  • Eksamensavgift ved konting
  • Kurslitteratur
  • Potensielle kursutflukter 

Med interne søkere menes de med minimum 120 studiepoeng (ECTS) fra BI.

Mulig økning i studieavgiften for studenter fra land utenfor EØS-området

I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 har Regjeringen foreslått økt studieavgift for søkere fra land utenfor EØS/EFTA eller Storbritannia. Denne gruppen må derfor regne med et påslag på 30 % på prisene over, for studier med oppstart fra og med høsten 2023.

Prisøkningen gjelder ikke for innvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner. Vi vil oppdatere med mer informasjon så snart det foreligger en endelig avgjørelse.