-
Søknad og opptak

Verifisering av vitnemål og andre avgangsdokumenter for tredjepart

BI produserer digitale vitnemål og andre avgangsdokumenter. Sikkerheten knyttet til digitale dokumenter er bedre enn for tradisjonelle dokumenter på papirark.

BI utsteder i dag digitale vitnemål. Når det gjelder verifisering av kurs/studier tatt ved BI er det verdt å merke seg to portaler: portalen Digital Certificate og Vitnemålsportalen.

Portalen Digital Certificate

Når studenten har mottatt sitt digitale avgangsdokument vil studenten finne dette i portalen Digital Certificate. Studenten har tilgang til denne portalen via BI.no.

Et digitalt avgangsdokument kan enkelt deles med en tredjepart eller studenten kan bestille en papirversjon. Tredjepart vil i slike tilfeller få tilsendt en e-post med detaljer om hvordan man oppretter en bruker og videre får tilgang til det aktuelle dokumentet.

Mottar du som tredje part et digitalt vitnemål fra noen som har studert ved BI, er dette mer sikkert enn å motta et vitnemål på papir. Merk at vitnemålet normalt består av ulike deler; en forside, en karakterutskrift/grunnlag for vitnemål og et diploma supplement.

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og her finner studenten en oversikt over alle kurs tatt ved BI og eller andre institusjoner i Norge. BI-studenter henter selv ut offisiell karakterutskrift i Vitnemålsportalen. Inntil videre vil det i Vitnemålsportalen ikke vises informasjon om oppnådde grader fra BI, kun oppnådde studiepoeng.

En person som har studert ved BI vil enkelt kunne dele sine kursresultater (som en karakterutskrift) med en tredjepart via denne portalen. Be studenten dele sine resultater med deg via Vitnemålsportalen. Dette er trygt, enkelt og sikkert. Fremgangsmåte for deling av resultater finnes på Vitnemålsportalen sin nettside.

Kontaktinformasjon

Dersom personen ikke deler sine resultater via Vitnemålsportalen eller Digital Certificate, kan BI kontaktes skriftlig for verifisering, med e-post til info@bi.no.

Følgende informasjon må komme fram i henvendelsen:

 • Studentens fulle navn, inkl. ev. tidligere navn og fødselsdato
 • Grad/tittel/studium/kurs som er oppnådd, og året den/det ble oppnådd
 • Signert fullmakt fra studenten
 • Kopi/scannet versjon av dokumentet som ønskes verifisert (dersom tilgjengelig)

Handelshøyskolen BI har ikke mulighet til å gi opplysninger om vitnemål utover dette, grunnet personvern.

BI vil kunne kreve en avgift for verifisering.

Ulike avgangspapirer og tidspunkt for utstedelse

Karakterutskrifter

Det er kun innvekslingsstudenter og studenter uten norsk personnummer som vil kunne få utstedt en karakterutskrift fra BI.

Studenter med norsk personnummer blir henvist til Vitnemålsportalen og kan enkelt dele en karakterutskrift med en tredjepart via denne portalen.

Kursbevis

Studenter som har fullført flere kurs som til sammen utgjør en enhet (ikke en grad), vil kunne motta et digitalt kursbevis. Dette kan deles med en tredjepart via portalen Digital Certificate.

Vitnemål

Studenter som har oppnådd en grad fra BI vil få digitalt vitnemål. Dette kan deles med en tredjepart via portalen Digital Certificate.

Studenter som har oppnådd følgende grader vil få vitnemål tilsendt automatisk:

 • Høyskolekandidat, ca. 1. oktober
 • Bachelor, ca. 1. oktober
 • Executive Master of Management, ca. 1. oktober
 • Master of Science, innen utgangen av November
 • MBA, ved graduering
 • Phd, ved disputas


Studenter må anmode om vitnemål dersom de har:

 • Studert Bachelor of Management
 • Avsluttet sitt stadium før våren 2017
 • Tidligere har mottatt vitnemål og senere forbedret karakterer og ønsker at dette kommer med på vitnemålet
 • Trenger vitnemålet før det kommer automatisk (gjelder ikke MSc)


Dato for tildelt grad på vitnemålet:
På vitnemålet vil det fremgå en dato for når graden er tildelt. Denne er satt til 30. juni for de som blir ferdige med en grad på vårsemesteret og 30. desember for de som blir ferdige med en grad på høstsemesteret.

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som gir en utfyllende beskrivelsene av graden som studenten har oppnådd. For mer informasjon om Diploma Supplement, se NOKUT sine nettsider.

Sikkerhet

For å beskytte studentene mot svindel har BI implementert en digital prosess for produksjon og visning av studentenes avgangsdokumenter, kalt Digital Certificate. Løsningen består av en digital portal for visning og deling av avgangsdokumenter, samt et produksjonssystem for produksjon av trykte dokumenter. De trykte dokumentene er produsert ved hjelp av teknologi som hindrer forfalskning, samt muliggjør å enkelt kunne verifisere dokumentets ekthet.

For å minimere risiko for forfalskning har BI tatt en strategisk beslutning om å være "digital først" når det gjelder produksjon av vitnemål og andre avgangsdokumenter. Ved å produsere studentenes vitnemål digitalt har studentene muligheten til å logge inn BIs egne sider og dele sine dokumenter på en sikker måte. Ved å dele dokumenter digitalt, gir studenten eksterne aktører som andre universiteter og nåværende eller fremtidige arbeidsgivere muligheten til å se og verifisere students resultater i et beskyttet miljø. BI kan garantere for dokumentenes autensitet da dokumentene kun er tilgjengelige innenfor BIs lukkede servere.

Hvis studentene ønsker en trykt versjon av dokumentene, kan dette bestilles av studenten. Den trykte versjonen av dokumentene er utstyrt med ulike sikkerhetsfunksjoner i selve arkene. Ved tradisjonell produksjon av vitnemål som beror på bruk av stempler og underskrifter som autentisering vil det alltid foreligge en risiko for forfalskning. Ved å produsere vitnemål med innebygd sikkerhet i både skrivere og vitnemålsarkene, har vi eliminert behovet for at noen må endre på og håndtere dokumentene etter produksjon. På den måten minimeres risikoen for forfalskning.

Ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert 2. november 2022