-
Bachelor i kommunikasjonsledelse

Valgkurs Bachelor i kommunikasjonsledelse

Det totale tilbudet av valgkurs består av en portefølje av flere frie valgkurs. Listen nedenfor viser en fullstendig oversikt. Ikke alle valgkurs vil være tilgjengelige i både Oslo og Bergen. Hva som er mulige valg for deg og ditt studium vil fremkomme av din individuelle studieplan inne på studentportalen når du er tatt opp som student ved BI.