-
Executive Seminars

Digital Bootcamp – Starten på en samtale

I samarbeid med Accenture tilbyr vi en konfidensiell arena der du kan utforske og konkretisere digitaliseringsprosessen for fremtidig suksess. BI Executive Seminars er skreddersydd for toppledere og styremedlemmer.

HVA FÅR DU UT AV DETTE SEMINARET? 

Vi opplever stadig at styrer og toppledere strever med å forstå og konkretisere digitaliseringens muligheter og trusler. Kunnskapen varierer og ofte mangler felles begreper og erfaringer, slik at veien fremover blir unødig komplisert.  

Med dette som utgangspunkt har vi utviklet er program som tilbyr en arena der toppledelse og styremedlemmer kan utforske muligheter og ta strategivalg basert på kunnskap, virkelige case og under fasilitering av våre fagressurser.

Vi vil ta utgangspunkt i eksempler, teorier og modeller for digitalisering, og setter fokus på hva du bør være opptatt av i en digitaliseringsprosess. Målet er at du skal få ny kompetanse, få diskutert og fasilitert prosessen for din virksomhet, og at seminaret blir en solid start på din bedrifts digitaliseringsreise.
 
Programmet gjennomføres over fire dager – med base i Antibes, Frankrike – og benytter en kombinasjon av: 

 • Seminarer som bygger kompetanse. Vi bruker teorier og modeller for å forstå hva som skjer, hvilke mekanismer som påvirkes, og har et strategisk blikk på konsekvensen av ulike valg. 
 • Diskusjoner og demonstrasjoner av konkrete teknologier som vil påvirke næringen. Dette skjer i samarbeid med Accentures Technology Lab & Interactive Innovation Center på teknologiparken Sophia Antipolis. 
 • Workshops der vi fokuserer på dine og andre deltakeres utfordringer. 

Seminaret skal være en trygg arena for åpen diskusjon omkring deltakernes egne bedrifter. Det vil derfor ikke være rom for deltakere fra konkurrerende bedrifter. 

Forelesere

 • Espen Andersen

  Espen Andersen er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket på teknologi, digitale forretningsstrategi og digitalisering. Andersen er også en populær foreleser, både i Norge og utenlands, på temaer som teknologi og ledelse.

 • Berit Svendsen

  Berit Svendsen er Adjunct Executive in Residence ved BI, leder for Vipps internasjonale satsing og har en lang bakgrunn som toppleder i store og teknologitunge virksomheter, deriblant Telenor. Hun har en master i teknologiledelse fra NTNU, NHH og Sloan School of Management og er sivilingeniør i datateknikk og telematikk fra NTNU. Berit har vært en tydelig og tidlig stemme i digitaliseringsdebatten i Norge og vil gi et unikt lederperspektiv til dette seminaret!

 • Ragnvald Sannes

  Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Praktisk informasjon

Nettverkselementet er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et sosialt program med felles middager og utflukter. 

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over 4 dager; fra 27. - 30. oktober 2020. Gjennom presentasjoner, praktiske eksempler og demonstrasjoner av digitale løsninger får du oversikt over digitale muligheter. Vi ser på hva som kjennetegner ledere og virksomheter som er fremragende på digitalisering, og diskuterer hva som må til for å transformere din virksomhet.

Programmet vil omfatte en kombinasjon av:

a) Seminarer med faglig påfyll med teorier og modeller for å forstå hva som skjer, hvilke mekanismer som påvirkes, og tenke strategisk om hvilke konsekvenser ulike grep vil ha.

b) Demonstrasjoner og diskusjoner rundt konkrete teknologier som vil påvirke næringen. Dette skjer i samarbeid med Accentures Technology Lab & Interactive Innovation Center i Sophia Antipolis.

c) Workshops i form av gruppearbeid og diskusjoner av deltakerne egne utfordringer. Hver bedrift får egen tid til å diskutere teknologianvendelser med egen fasilitator fra BI.

Seminaret gjennomføres hovedsakelig på norsk, mens noen sesjoner gjennomføres på engelsk (med mulighet for diskusjon på norsk).

Kostnader

Deltakeravgiften inkluderer følgende: 

 • Litteratur og kursdokumentasjon
 • Velkomstarrangement
 • Lunsj på alle kursdager i Antibes eller på Sophia Antipolis Science Park
 • Felles busstransport til forelesninger og bedriftsbesøk
 • Felles middag i gamlebyen i Antibes

Reise og opphold er ikke inkludert i deltakeravgiften, og ekstra kostnader dekkes av deltakerne.

Kontakt

Ta kontakt med oss for påmelding eller mer informasjon:

Andreas Bilberg
Business Development Manager
Tlf. 46410679 - E-post: andreas.bilberg@bi.no