-
Executive

Finansiering av deltidsutdanning

Her finner du informasjon om finansiering av kurs og studier på deltid.

Gode grunner til å investere i ny kompetanse 

På denne siden får du råd til hvordan du kan overbevise egen arbeidsplass om hvorfor de bør investere i din kunnskap, hvordan Lånekassen kan hjelpe deg som vil lære mens du jobber, og litt om de praktiske tingene rundt finansiering og fordelene ved å utvikle din kompetanse.

Lånekassen er også for deg som tar videreutdanning

Lånekassen krever at du oppfyller kravene til studiekompetanse og at fagene du tar inngår i utdanning som gir rett til lån og stipend. Studenter som skal søke lån fra Lånekassen, er selv ansvarlig for å dokumentere studiekompetanse til Handelshøyskolen BI. Send derfor inn dokumentasjon på studiekompetanse sammen med din søknad til oss.

  • Du får basislån fra Lånekassen utbetalt som lån, men noe av lånet kan gjøres om til stipend i etterkant gitt at du oppfyller visse krav med hensyn på eksamen, inntektsgrenser med mer.
  • Det er ikke lenger krav om 50 % studieprogresjon for å kunne søke støtte fra Lånekassen, man søker støtte også om man tar et 7,5 poengskurs.
  • Lånekassen beregner ut i fra prosentandel. Dvs. de som tar 50% studiebelastning kan få 50% studiestøtte av 100% (de som er fulltidsstudenter og tar 30 studiepoeng per semester). Dersom man tar et kurs på 7,5 studiepoeng kan man få 25% støtte per semester.
  • Har du søkt et kurs på bakgrunn av realkompetanse telles dette som studiekompetanse.

For å få et korrekt svar på hvor mye du er berettiget til, anbefaler vi deg å søke direkte på Lånekassen sine sider. Du søker om lån og stipend via «Dine sider» på lanekassen.no, og her får du også vedtaket og avtalen om støtte. Når du har signert avtalen, og lærestedet ditt har meldt inn at du møter til undervisning, får du pengene utbetalt.

For mer informasjon om lån og stipend, se lånekassens sider.

Overbevis sjefen om at din kompetanse er en god investering

Mange som tar deltidsutdanning ved BI får dette helt eller delvis betalt av sin arbeidsgiver. Her er noen gode råd du kan bruke i argumentasjonen med sjefen.

Forretningsutvikling og omstilling krever ny kompetanse

Mange bedrifter står i dag overfor nye utfordringer. Slike situasjoner krever ofte endringer og omstilling, noe som igjen krever ny kompetanse inn i bedriften. En del bedrifter har kartlagt hvilken kompetanse de trenger for å kunne gjennomføre en ny strategi. Hvis kompetansebehovet er i samsvar med dine ønsker om utvikling, vil sannsynligheten for å få arbeidsgiver til å betale utdanningen øke. Om bedriften du jobber i ikke har gjort en slik analyse, kan du sammen med din leder forsøke å finne hvilke områder avdelingen/bedriften trenger mer kunnskap om for å kunne nå de strategiske målene.

Ny kompetanse kvalifiserer for karriereutvikling

BIs arbeidsmarkedsundersøkelse blant videreutdanningsstudenter viser at 83% mener at utdanningen har styrket deres karrieremuligheter og 52 % har fått ny stilling på et høyere nivå som en konsekvens av utdanningen.

Fakta med henhold til kostnader og skatt

Dette sier myndighetene:

Fradragsberettiget kostnad for arbeidsgiver
Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstakers utdanning er fradragsberettiget, så lenge du har vært ansatt i minst ett år.

Skattefri frynsegode for deg som student
Du som arbeidstaker blir ikke fordelsbeskattet av at arbeidsgiver dekker utgifter til videreutdanning. Dette gjelder så lenge utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, eller som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver hvis arbeidsforholdet opphører.

Kilde: Skatteetaten

Skattelovens forskrift paragraf 5-15-11 om Skattefrie ytelser til utdanning.