-
BI Executive - videreutdanning

Gratis kompetanseheving
BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN

For ansatte, permitterte og arbeidsledige tilknyttet reiselivsnæringen.

Myndighetene har bevilget nye midler til kompetanseheving – denne gangen rettet mot reiselivsnæringen. Handelshøyskolen BI tilbyr ansatte, permitterte og ledige med tilknytning til reiselivsnæringen kurset Bærekraft som konkurransefortrinn, et kurs som også tidligere har vært gjennomført med suksess overfor reiselivsnæringen.

Kurset tilbys vårsemesteret 2022 og gir 7,5 studiepoeng.

Så benytt denne anledningen til å forsterke dine muligheter på arbeidsmarkedet med relevant, oppdatert kompetanse som fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grenseflaten mellom bærekraft, digitalisering og nye markeder.

FORSTERK DINE MULIGHETER I ARBEIDSMARKEDET

Handelshøyskolen BI er en trippel-akkreditert vitenskapelig høyskole. Kombinasjonen av akademisk tyngde og praktisk orientering vil gi deg verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet. BI har sterke kontakter inn i næringslivet og det er gjennom vår tette kontakt med virksomheter i privat og offentlig sektor, kombinert med forskning, vi utvikler våre kurs. Vi vet hva virksomheter særlig etterspør og som kan bidra til at du stiller sterkere ved jobbsøk. Du kommer til å møte noen av våre dyktigste og mest etterspurte undervisere som hjelper deg til å omsette teori til praksis i arbeidslivet

Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. FNs bærekraftmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester påvirker forretningsmodeller. Praksis blir utfordret, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Parallelt trekkes forbrukere mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder arbeidslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer. 

Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Deltakerne skal også kunne kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved klimaendringer og etiske sider ved grønn forretningsdrift.

HVA LÆRER DU?

  • Oversikt over sentrale norske og internasjonale trender, teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi.
  • Kunnskap om ledelse av bærekraftig forretning og hvordan utvikle en bærekraftig forretningsstrategi.
  • Innsikt i samspillet mellom nye forretningsmodell-innovasjoner og teknologi.
  • Kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet og medvirke i vurdering av bærekraftige innovasjoner og deres lønnsomhet.
  • Bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon, strategi, ledelse og organisering.
  • Kunne bruke kunnskap om drivere for nye forretningsmodeller og teknologiske innovasjoner.
  • Planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak i nye markeder og kanaler for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet og implementere bærekraft i merkevarebygging.

HVORDAN FUNGERER DET?

Kurset er dimensjonert for deltidsgjennomføring med et omfang på 25% av fulltidsprogresjon. Undervisningen er modulbasert med to digitale todagers samlinger til oppsatte tider i kursperioden, som det gjøres opptak av (se timeplan under). I tillegg kommer arbeid med pensumlitteratur og læringsressurser på den digitale læringsplattformen.

Eksamensformen er en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller inntil tre deltakere sammen. Det er mulig å tilpasse den til eget interessefelt, som forsterker læringsutbyttet og nytteverdi. tillegg forventes det at du jobber med pensumlitteraturen og læringsressurser på læringsplattformen gjennom kursperioden.

Eksamensformene i kursene varierer mellom prosjektoppgave og 72 timers hjemmeeksamen, der målet er at eksamen blir en viktig del av læreprosessen.

Forelesere

Cecilie Staude
Cecilie Staude

Cecilie Staude er fagansvarlig og høyskolelektor ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI.

Erlend Aas Guldbrandsen
Erlend Aas Guldbrandsen

Erlend Aas Guldbrandsen

Erlend Aas Guldbrandsen tilhører Høyskolen i Innlandet.

Trond Ola Hågbo
Trond Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo

Trond Ola Hågbo tilhører Universitetet i Stavanger.

Helleik Syse
Helleik Syse

Helleik Syse

Helleik Syse tilhører Universitetet i Stavanger.

TIMEPLAN

Oppstart: 17 . januar 2022 (Læringsplattformen itslearning åpner)

Nettsamlinger: Alle dager kl. 09.00 – 16.00

1. nettsamling: 7. og 8. februar
2. nettsamling: 4. og 5. april

Eksamen: Eksamensform er prosjektoppgave og innleveringsfrist er 23. mai kl. 12.00. Inntil tre kan skrive sammen. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.

HVEM KAN SØKE?

Målgrupper for denne kursgjennomføringen ansatte, permitterte og ledige fra reiselivsnæringen.  Bærekraft er aktuelt for de som søker kunnskap og praktiske ferdigheter om bærekraft og fremtidig innovasjon og forretningsmodeller. Det passer også innen områder som markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor.

Kurset er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir) gjennom bransjeprogrammet for reiselivsnæringen.

Kurset er gratis – ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset.

SLIK SØKER DU

Det er inntil 40 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Her er mer informasjon om opptakskravene.

Kurset er fulltegnet

KONTAKT OSS

Har du noen spørsmål om kurstilbudet kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub

 

Kursoversikt

Gruppe som jobber sammen
Gruppe som jobber sammen

Dette kurset gir deg relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektarbeid og utvikling. Kurset er dessverre fulltegnet.

Dame som presenterer noe på et møte
Dame som presenterer noe på et møte

Kurset vil bidra til å gi deg oppdatert kunnskap om de overordnede sammenhengene mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi, finans, og sirkulær økonomisk logikk. Kurset er dessverre fulltegnet.