-
Forskning og faglige

Æresdoktorer

Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

En æresdoktorgrad er en doktorgrad som tildeles uten at personen har forsvart en avhandling i en disputas. Oftest gis de til svært fremtredende og utenlandske akademikere.

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Æresdoktorer ved Handelshøyskolen BI er:

Teresa Amabile
Teresa Amabile

The Entrepreneurial Management Unit at Harvard Business School

Professor Teresa Amabile

Teresa Amabile er opprinnelig kjemiker og er først og fremst kjent for forskningen hennes på skriving og kreativitet. Hun forsker nå på hvordan hverdagen i organisasjoner kan påvirke mennesker og deres ytelse.

Amabile har publisert over 100 vitenskapelige artikler og kapitler i blant annet topptidskrifter i psykologi og ledelse. Hun har brukt innsikter fra sin forskning i å jobbe med ulike grupper i næringsliv, regjering og utdanning.

Hillary Rodham Clinton
Hillary Rodham Clinton

Tidligere utenriksminister USA

Hillary Rodham Clinton

Tidligere utenriksminister Hillary Rodham Clinton har vært en talsperson for kvinners rettigheter, og hun har kjempet viktige kamper gjennom hele hennes betydelige karriere. Denne innsatsen er i tråd med BIs strategi som også setter likestilling og mangfold på dagsorden for en bærekraftig fremtid.

Clinton har brukt sin innflytelse på en rekke viktige områder, og hun arbeider for et samfunn der kvinner har makt til å påvirke forandringer for utvikling, rettferdighet og fred.

Hillary Rodham Clinton har brukt fire tiår i offentlig tjeneste som advokat, First Lady, US Senator, USAs utenriksminister og presidentkandidat.

Joseph Eugene Stiglitz
Joseph Eugene Stiglitz

Columbia University

Professor Joseph Eugene Stiglitz

Stiglitz er økonom og professor ved Columbia University. Han er mottaker av Nobelminnesprisen i økonomiske fag (2001) og John Bates Clark Medal (1979). Han er tidligere tidligere visepresident og sjeføkonom i Verdensbanken og er tidligere medlem og leder av den USAs presidents Council of Economic Advisers.

Stiglitz er blant annet også kjent for sin støtte til Georgist public finance-teori og for hans kritiske syn på ledelsen av globaliseringen, laissez-faire-økonomer og av internasjonale institusjoner som Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken.

Cristopher A. Pissarides
Cristopher A. Pissarides

London School of Economics

Professor Cristopher A. Pissarides

Pissarides er School Professor of Economics & Political Science og Regius Professor of Economics ved London School of Economics. Hans forskning fokuserer på makroøkonomiske temaer, særlig arbeidskraft, økonomisk vekst og økonomisk politikk.

I 2010 ble han tildelt Nobelprisen i økonomi sammen med Peter A. Diamond og Dale Mortensen for deres analyse av markeder med teori om søkefriksjoner.

Charles Snow
Charles Snow

Smeal College of Business, Penn State University

Professor Emeritus Charles Snow

Charles Snow er en av de mest markante internasjonale skikkelsene innen fagfeltet strategi. Hans arbeider som er publisert toppjournaler innen strategi, har formet utviklingen av fagfeltet, og er klassikere innen litteraturen i denne disiplinen.

Hans nyere publikasjoner innen organisasjonsdesign har vært med å prege utviklingen mot mer moderne og digitale organisasjonsformer. Charles Snow har en sterk tilknytning til BI, og har vært en viktig bidragsyter for fagfeltet strategi på BI.

W. Robert Knechel
W. Robert Knechel

Warrington College of Business Administration, University of Florida

Professor W. Robert Knechel

Professor W. Robert Knechel er The Frederick E. Fisher Eminent Scholar I Accounting ved The University of Florida hvor han også er direktør for The Center for International Research in Accounting and Auditing (ICRAA).

Han er også Visiting Research Professor of Auditing ved The University of Auckland Business School og Research Professor i revisjon ved KU Leuven’s Faculty of Economics and Business. Hans primære forskningsområder er relater til temaer innen forsikring, revisjon, kontroll og prestasjonsmåling. Arbeidet hans har blitt publisert i flere ledende regnskapsføringsjournaler.

Professor Knechel er også medlem av The Standing Advisory Group of the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB, U.S.) og styremedlem i The Foundation for Audit Research. Han er dypt involvert i den metodologiske utdanningen av unge europeiske revisjonsforskere gjennom PhD-kurs ved Limperg Institute i Nederland.

Michael E. Porter
Michael E. Porter

Harvard Business School

Professor Michael E. Porter

Michael Porter leder institutt for strategi og konkurranseevne ved Harvard Business School. I mer enn tre årtier har hans forskning og forfatterskap bidratt til å utforme basisen for moderne strategitankegang.

Han er kjent for sin banebrytende tankegang på området konkurransestrategi og internasjonale konkurransefortrinn, og har rettet fokus på vilkår for nasjonale konkurransefortrinn så vel som for de enkelte bedrifters fortrinn i internasjonale markeder. Spesielt kjent er femkraftsmodellen som brukes for å vurdere attraktiviteten til en bransje.

Michael J. Brennan
Michael J. Brennan

Professor emeritus UCLA Anderson School of Management

Professor Michael J. Brennan

Brennan var co-designer av Brennan-Schwartz rentemodell og er en ekte alternativ teoretiker. Han har publisert omfattende materiale rundt blant annet aktiva, risikostyring, derivatmarkedet og mikrostruktur.

Han har vært president i American Finance Association og var redaktør for Journal of Finance. Michael Brennan Award er oppkalt etter han.

Kathleen Eisenhardt
Kathleen Eisenhardt

Stanford University

Professor Kathleen Eisenhardt

Kathleen Eisenhardt er Stanford W. Ascherman-professor og meddirektør i Stanford Technology Ventures Program ved Stanford University. Professor Eisenhardts forskningsfokus er strategi og organisasjon, spesielt i teknologibaserte selskaper og høyhastighetsindustrier.

Hun har publisert et vell av artikler i flere topptidsskrifter innen business, og har fått en rekke priser for ulike arbeider innen sitt forskningsvirke.

Gro Harlem Brundtland
Gro Harlem Brundtland

Tidligere statsminister og generaldirektør i Verdens helseorganisasjon

Gro Harlem Brundtland

Internasjonalt er Brundtland særlig kjent som leder for Brundtlandkommisjonen, og som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon fra 1998 til 2003. I Norge er hun mest kjent som landets første kvinnelige statsminister.

Før hennes politiske karriere jobbet hun blant annet i Helsedirektoratet og som assisterende overlege i Oslo Helseråd. Brundtland har en medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Oslo og en Master of Public Health fra Harvard University.

I 1995 åpnet Gro Harlem Brundtland, som Statsminister, Nordic Center ved Fudan Universitetet i Shanghai. Året etter, i 1996, åpnet hun BIs samarbeid med School of Management ved Fudan Universitetet. Et samarbeid som i dag består av et Executive MBA program som rangeres blant de beste i verden av Financial Times.

Valarie Zeithaml
Valarie Zeithaml

Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill

Professor Valarie Zeithaml

Valarie Zeithaml er David S. Van Pelt Family Distinguished Professor i Marketing ved Kenan-Flagler Business School. Zeithml er ekspert innen tjenestemarkedsføring og tjenestekvalitet.

På 80-tallet utviklet Zeithaml og hennes medforfattere SERVQUAL som er et kvalitetsstyringsrammeverk for tjenester. Hun ble kalt Thomson Reuters Highly Cited Researcher i rapporten om "Verdens mest innflytelsesrike vitenskapelige tenkere."

Ajay Kohli
Ajay Kohli

Scheller College of Business, Georgia Tech

Professor Ajay Kohli

Ajay Kohli ble gjennom sin forskning på markedsorientering av virksomheter en av de mest anerkjente og toneangivende faglige innen markedsføring på nittitallet. Arbeidene hans er også blant disiplinens mest siterte, og han har mottatt en rekke priser for sin forskning. 

Han spiller fremdeles en sentral rolle i ledende doktorgradsprogrammer og forskningsutdannelser verden rundt, og har hatt stor betydning for mang en doktorand. Også ved BI. Ajay Kholi sitter i BIs International Advisory Board, er en viktig bidragsyter til fagfeltet markedsføring på BI og Institutt for markedsføring og BI kan være svært stolte av hans nære relasjon.

John Y. Campbell
John Y. Campbell

Harvard University

Professor John Y. Campbell

John Y. Campbell er The Morton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics på Harvard University. Campbell ga Ely-forelesningen til The American Economic Association i 2016, og var president i The American Finance Association i 2005. 

Han er Research Associate og tidligere direktør av programmet i Asset Pricing ved the National Bureau of Economic Research, Fellow i The Econometric Society og the American Academy of Arts and Sciences, Corresponding Fellow i The British Academy og Honorary Fellow ved Corpus Christi College, Oxford. Campbell er også founding partner av Arrowstreet Capital, LP, et Boston-basert, kvantitativt kapitalforvaltningsselskap.

Trond Petersen
Trond Petersen

Haas School of Business & Department of Sociology, University of California, Berkeley

Professor Trond Petersen

Trond Petersen er en viktig bidragsyter til internasjonale fagfelt som sosiologi, industrielle forhold, organisasjonsadferd og kvantitative metoder.

Han har vært professor ved Berkeley University siden 1988, og var før det tilknyttet Harvard University. Peterson har en omfattende liste bak seg av publiseringer innen de beste tidsskriftene i verden innen sosiologi.

Philip Kotler
Philip Kotler

S. C. Johnson Distinguished Professor of International Marketing at the Kellogg School of Management at Northwestern University

Professor Philip Kotler

Kotler er forfatter av over 60 bøker i markedsføring, inkludert markedsføringsledelse, prinsipper for markedsføring, Kotler om markedsføring og markedsføring innsikt fra A til Z. Han beskriver strategisk markedsføring som "kobling mellom samfunnets behov og mønsteret av industriell respons".

Kotler har bidratt til å skape feltet på sosial markedsføring som fokuserer på å hjelpe enkeltpersoner og grupper endre virkemåtene mot sunnere og sikrere stiler. Kotlers nyeste arbeid fokuserer på økonomisk rettferdighet og svakhetene ved kapitalismen. Han publiserte konfrontere kapitalismen: reelle løsninger for vanskelige økonomiske systemet i 2015 og demokrati i nedgang: ombygging dens fremtid i 2016.