Forskning

Æresdoktorer

Handelshøyskolen BI har åtte æresdoktorer.

En æresdoktorgrad er en doktorgrad som tildeles uten at personen har forsvart en avhandling i en disputas. Oftest gis de til svært fremtredende og utenlandske akademikere.

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Æresdoktorer ved Handelshøyskolen BI er:

Professor Ajay Kohli, Scheller College of Business, Georgia Tech

Ajay Kohli ble gjennom sin forskning på markedsorientering av virksomheter en av de mest anerkjente og toneangivende faglige innen markedsføring på nittitallet. Arbeidene hans er også blant disiplinens mest siterte, og han har mottatt en rekke priser for sin forskning. Han spiller fremdeles en sentral rolle i ledende doktorgradsprogrammer og forskningsutdannelser verden rundt, og har hatt stor betydning for mang en doktorand. Også ved BI. Ajay Kholi sitter i BIs International Advisory Board, er en viktig bidragsyter til fagfeltet markedsføring på BI og Institutt for marekdsføring og BI kan være svært stolte av hans nære relasjon.


Professor Emeritus Charles Snow, Smeal College of Business, Penn State University

Charles Snow er en av de mest markante internasjonale skikkelsene innen fagfeltet strategi. Hans arbeider som er publisert toppjournaler innen strategi, har formet utviklingen av fagfeltet, og er klassikere innen litteraturen i denne disiplinen. Hans nyere publikasjoner innen organisasjonsdesign har vært med å prege utviklingen mot mer moderne og digitale organisasjonsformer. Charles Snow har en sterk tilknytning til BI, og har vært en viktig bidragsyter for fagfeltet strategi på BI.


Professor John Y. Campbell, Harvard University

John Y. Campbell er The Morton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics på Harvard University. Campbell ga Ely-forelesningen til The American Economic Association i 2016, og var president i The American Finance Association i 2005. Han er Research Associate og tidligere direktør av programmet i Asset Pricing ved the National Bureau of Economic Research, Fellow i The Econometric Society og the American Academy of Arts and Sciences, Corresponding Fellow i The British Academy og Honorary Fellow ved Corpus Christi College, Oxford. Campbell er også founding partner av Arrowstreet Capital, LP, et Boston-basert, kvantitativt kapitalforvaltningsselskap.


Professor W. Robert Knechel, Warrington College of Business Administration, University of Florida

Professor W. Robert Knechel er The Frederick E. Fisher Eminent Scholar I Accounting ved The University of Florida hvor han også er direktør for The Center for International Research in Accounting and Auditing (ICRAA). Han er også Visiting Research Professor of Auditing ved The University of Auckland Business School og Research Professor i revisjon ved KU Leuven’s Faculty of Economics and Business. Hans primære forskningsområder er relater til temaer innen forsikring, revisjon, kontroll og prestasjonsmåling. Arbeidet hans har blitt publisert i flere ledende regnskapsføringsjournaler.

Professor Knechel er også medlem av The Standing Advisory Group of the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB, U.S.) og styremedlem i The Foundation for Audit Research. Han er dypt involvert i den metodologiske utdanningen av unge europeiske revisjonsforskere gjennom PhD-kurs ved Limperg Intitute i Nederland.

Professor Trond Petersen, Haas School of Business & Department of Sociology, University of California, Berkeley

Trond Petersen er en viktig bidragsyter til internasjonale fagfelt som sosiologi, industrielle forhold, organisasjonsadferd og kvantitative metoder. Han har vært professor ved Berkeley University siden 1988, og var før det tilknyttet Harvard University. Peterson har en omfattende liste bak seg av publiseringer innen de beste tidsskriftene i verden innen sosiologi.

Professor Michael E. Porter, Harvard Business School

Michael Porter leder institutt for strategi og konkurranseevne ved Harvard Business School. I mer enn tre årtier har hans forskning og forfatterskap bidratt til å utforme basisen for moderne strategitankegang.

Han er kjent for sin banebrytende tankegang på området konkurransestrategi og internasjonale konkurransefortrinn, og har rettet fokus på vilkår for nasjonale konkurransefortrinn så vel som for de enkelte bedrifters fortrinn i internasjonale markeder. Spesielt kjent er femkraftsmodellen som brukes for å vurdere attraktiviteten til en bransje.

Professor Philip Kotler, S. C. Johnson Distinguished Professor of International Marketing at the Kellogg School of Management at Northwestern University

Kotler er forfatter av over 60 bøker i markedsføring, inkludert markedsføringsledelse, prinsipper for markedsføring, Kotler om markedsføring og markedsføring innsikt fra A til Z. Han beskriver strategisk markedsføring som "kobling mellom samfunnets behov og mønsteret av industriell respons".

Kotler har bidratt til å skape feltet på sosial markedsføring som fokuserer på å hjelpe enkeltpersoner og grupper endre virkemåtene mot sunnere og sikrere stiler. Kotlers nyeste arbeid fokuserer på økonomisk rettferdighet og svakhetene ved kapitalismen. Han publiserte konfrontere kapitalismen: reelle løsninger for vanskelige økonomiske systemet i 2015 og demokrati i nedgang: ombygging dens fremtid i 2016.

Professor Michael J. Brennan, professor emeritus UCLA Anderson School of Management

Brennan var co-designer av Brennan-Schwartz rentemodell og er en ekte alternativ teoretiker. Han har publisert omfattende materiale rundt blant annet aktiva, risikostyring, derivatmarkedet og mikrostruktur.

Han har vært president i American Finance Association og var redaktør for Journal of Finance. Michael Brennan Award er oppkalt etter han.

Gjennom 2018 vil vi utnevne ytterligere syv personer som vil motta utmerkelsen gjennom ulike arrangement.