-
Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Teksten "write, edit, publish" i trebokstaver

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Christin (Current Research Information SysTem in Norway).

Mennesker i dress

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

Mennesker bak glassvegg

Gaveprofessorater

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Hånd som peker på et bord med dokumenter

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

Mann holder iPad

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

BI-logoen på campus Oslo

Æresdoktorer

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

NYHETER

Forskerprofiler

Bilde av Marianne Jahre

Marianne Jahre

Marianne Jahre forsker på logistikk. Jeg vil at forskningen min skal bidra til mer rettferdig fordeling på tvers av land og på tvers av folk. Det krever mer og bedre samarbeid mellom bedrifter, hjelpe-organisasjoner, forsvaret og offentlige myndigheter.

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk forsker på prosesser knyttet til endring av praksis i organisasjoner generelt, og i helsevesenet spesielt. Jeg er opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, læring og hvordan nye måter å jobbe på  utfordrer etablerte grenser mellom grupper, profesjoner og organisasjoner og dermed også maktrelasjoner.