-
Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Teksten "write, edit, publish" i trebokstaver

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Christin (Current Research Information SysTem in Norway).

Mennesker i dress

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

Mennesker bak glassvegg

Gaveprofessorater

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Hånd som peker på et bord med dokumenter

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

Mann holder iPad

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

BI-logoen på campus Oslo

Æresdoktorer

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

NYHETER

Forskerprofiler

Bilde av Ingrids Hjorth

Ingrid Hjorth

Ingrid Hjorths forskning omhandler samfunnets største problemer: covid-19 og klimaendringer. Som miljøøkonom fokuserer jeg på å forbedre utformingen av effektiv utslippsregulering.

Jon H. Fiva

Øyvind Lund Martinsen

Øyvind L. Martinsens nåværende forskningsprosjekter er rettet mot kreativ personlighet, personlighetstesting i utvalgte innstillinger, militært lederskap, 360 graders lederevalueringer, selvledelse og empowerment.