Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Forskning

Finn institutt

Handelshøyskolen BI har organisert sin faglige virksomhet i åtte institutter. Forskningen dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner som hører innunder en moderne europeisk handelshøyskole.

Forskning

Finn forskningssenter

Forskningssentre samler grupper av verdensledende forskere og leverer kontinuerlig fremragende forskning gjennom å studere en klart definert teori, fenomen eller kontekst.

Forskning

Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Se oversikt over sentre, forskningsgrupper og andre initiativ ved BI.

Forskning

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information SysTem in Norway).

Forskning

Forsknings­prosjekter

Forskningsprosjekter ved BI er registert i den nasjonale databasen Cristin.

Nyhet

Bistand til skatteparadiser?

Store mengder bistand kan ha havnet i skatteparadiser ifølge forskning fra Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen.

Nyhet

Nytt topplederprogram skal forbedre norske helsetjenester

Det nye programmet samler ledere fra helsetjenesten for å styrke samarbeid og samordning i helsesektoren.

Profil

Lena Elisabeth Bygballe

Lena Elisabeth Bygballe sine forskningsinteresser er innenfor temaer relatert til innovasjonsprosesser og interorganisatoriske relasjoner, særlig innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Forskning

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema eller som kan bistå som foredragsholder?

Forskning

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Forskning

Norsk kundebarometer

Norsk Kundebarometer har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Hva skjer innen forskningsfeltet på BI?

Studier og kurs

Ph.D.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner.

Forskningsetikk

Gaveprofessorater

Æresdoktorer