Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Forskning

Finn institutt og forskningssentre

Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i åtte institutter med tilhørende forskningssentre som dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner.

Forskning

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information SysTem in Norway).

Forskning

Forsknings­prosjekter

Forskningsprosjekter ved BI er registert i den nasjonale databasen Cristin.

Nyhet

Overrakte rapport til Finansdepartementet

På oppdrag for Finansdepartementet overleverte professor Hans Robert Schwencke en ny rapport som viser forenklingsmuligheter for små aksjeselskaper.

Nyhet

Oljefondet gir millionstøtte til prestisjeforskning på BI

De siste åtte årene har Institutt for Finans mottatt drøyt 60 millioner kroner i ekstern-finansiert forskning. Statens Pensjonsfond Utland står for halvparten av midlene.

Profil

Benedicte Brøgger

Hvorfor ser enkelte personer muligheter der andre bare ser nød og fortvilelse? Benedicte Brøgger er professor i forretningsutvikling og innovasjon. Hun er blant annet opptatt av sosialt entreprenørskap i næringslivet.

Forskning

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema eller som kan bistå som foredragsholder?

Forskning

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Forskning

Norsk kundebarometer

Norsk Kundebarometer har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Hva skjer innen forskningsfeltet på BI?

Studier og kurs

Ph.D.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner.

Forskningsetikk

Gaveprofessorater

Æresdoktorer