Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Forskning

Finn institutt og forskningssentre

Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i åtte institutter med tilhørende forskningssentre som dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner.

Forskning

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information SysTem in Norway).

Forskning

Forsknings­prosjekter

Forskningsprosjekter ved BI er registert i den nasjonale databasen Cristin.

Nyhet

BI med i nytt senter for ansvarlig innovasjon

BI er partner i AFINO - et virtuelt senter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge. Senteret skal skape nye tverrfaglige og sektoroverskridende læringsarenaer og bidra til å bygge en felles forståelse av hva ansvarlig innovasjon er blant forskere, næringsdrivende og beslutningstakere.

Nyhet

FNI-indeksen for norsk økonomi under trend

Med oppdaterte tall for oktober viser FNI-indeksen for norsk økonomi at konjunktursituasjonen er under trend. Dette bekrefter utviklingen fra tidligere i høst om en svakere økonomisk utvikling. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. oktober 2019.

Profil

Mona Kristin Solvoll

Forskningsfokuset til Mona er digitale forretningsmodeller i lokalaviser. Solvolls nåværende forskningsprosjekter berører også sosiale medier, offentlige anliggender og PR-byråer.

Forskning

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema eller som kan bistå som foredragsholder?

Forskning

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Forskning

Norsk kundebarometer

Norsk Kundebarometer har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Hva skjer innen forskningsfeltet på BI?

Studier og kurs

Ph.D.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner.

Forskningsetikk

Gaveprofessorater

Æresdoktorer