Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Christin (Current Research Information SysTem in Norway).

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

Gaveprofessorater

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Æresdoktorer

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Christin (Current Research Information SysTem in Norway).

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Gaveprofessorater

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Æresdoktorer

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

NYHETER

 • Torsdag 29. April 2021 -

  Veien til sirkulær bruk av byggemasser

  Nye løsninger for håndtering av stein og andre masser i bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området er nødvendige om Oslo skal nå utslippsmålene, men det krever helhetstenkning.

 • Torsdag 22. April 2021 - medium.com/helseaktuelt

  Ny lederutdanning i helsevesenet gir gode resultater

  Kommunalsjef for helse og velferd i Melhus, Trude Wikdahl, mener hun er blitt en bedre leder etter at hun satte seg på skolebenken for å lære mer om ledelse.

 • Tirsdag 20. April 2021 -

  Ny artikkel om klimatilpasning av det bygde miljø og kost-nytteanalyser

  Artikkelen er basert på studier innenfor SFI Klima 2050 og er publisert i Praktisk Økonomi og Finans 1/2021.

 • Mandag 19. April 2021 -

  Digital Economy and Digital Self-Determination with Harvard’s Berkman Klein Center for Internet and Society

  Session on the Digital Economy and Digital Self-Determination with Harvard’s Berkman Klein Center for Internet and Society

Forskerprofiler

Suzanne van Gils

Suzanne van Gils  sine forskningsinteresser fokuserer på (im) moralsk atferd i organisasjoner, identitetsprosesser og leder-ansatt-interaksjoner. Et nylig prosjekt fokuserte på hvordan mindfulness kan bidra til å stabilisere arbeidsinnsikt.

Christian Fieseler

Christian Fieselers forskning fokuserer på hvordan enkeltpersoner og organisasjoner tilpasser seg skiftet som kommer med nye, sosiale medier, og hvordan man kan designe deltakende og inkluderende rom i dette nye medieregimet.

Suzanne van Gils

Suzanne van Gils  sine forskningsinteresser fokuserer på (im) moralsk atferd i organisasjoner, identitetsprosesser og leder-ansatt-interaksjoner. Et nylig prosjekt fokuserte på hvordan mindfulness kan bidra til å stabilisere arbeidsinnsikt.

Christian Fieseler

Christian Fieselers forskning fokuserer på hvordan enkeltpersoner og organisasjoner tilpasser seg skiftet som kommer med nye, sosiale medier, og hvordan man kan designe deltakende og inkluderende rom i dette nye medieregimet.