Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Nyhet

Kulturministeren mottok BI-rapport om digitalisering

På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI i samarbeid med Menon Economics gjennomført en utredning av den økonomiske utviklingen av det norske musikkfeltet de siste ti årene.

Forskning

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information SysTem in Norway).

Forskning

Finn institutt og forskningssentre

Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i åtte institutter med tilhørende forskningssentre som dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner.

Forskning

Forsknings­prosjekter

Forskningsprosjekter ved BI er registert i den nasjonale databasen Cristin.

Studier og kurs

Ph.d.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere hos toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner.

Profil

Peggy Simcic Brønn

Kommunikasjon måles i engasjement. Og, engasjement bygges ikke av maskiner, hevder professor Peggy Simcic Brønn. Hun forsker for å gi PR, kommunikasjon og omdømme økt faglig tyngde.

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Hva skjer innen forskningsfeltet på BI?

Learninglab

Forskingsetikk

Gaveprofessorater

Fagprofil

Teknologi forandrer reglene for verdiskaping

Professor Øystein D. Fjeldstad prøver å forstå hva som skjer. Og det han ser, begeistrer ham.

Forskning

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.