Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Christin (Current Research Information SysTem in Norway).

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

Gaveprofessorater

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Æresdoktorer

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Christin (Current Research Information SysTem in Norway).

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Gaveprofessorater

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Æresdoktorer

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

NYHETER

 • Mandag 19. April 2021 -

  Digital Economy and Digital Self-Determination with Harvard’s Berkman Klein Center for Internet and Society

  Session on the Digital Economy and Digital Self-Determination with Harvard’s Berkman Klein Center for Internet and Society

 • Fredag 16. April 2021 - finansfokus.no

  Sbanken-opprøret vekker gamle minner

  Kundeopprøret mot DNBs forsøk på oppkjøp av Sbanken minner om oppkjøpet av Postbanken i 1999, mener DNB-eksperten Espen Ekberg. Han har fulgt DNB tett gjennom mange år. Professoren i økonomisk…

 • Torsdag 15. April 2021 -

  Hvordan få til sirkulær massehåndtering?

  WAVA - from Waste to Value er en pågående studie ved BI Senter for byggenæringen om sirkulær massehåndtering i BA-prosjekter.

 • Tirsdag 13. April 2021 -

  29. April. Construction Coffee: Gode relasjoner - tidlig innsats for prosjektsuksess

  LC-NO og Construction City inviterer til digitalt frokostmøte om relasjoner, team og sitt eget byggeprosjekt, bli med 29. april fra kl 0830-1000.

Forskerprofiler

Anne-Berit Swanberg

Anne-Berit Swanberg har et spesielt fokus på fremtidens læringsformer og læringsteknologi. Hun underviser i ledelsesfag og har forskningsinteresser innen ledelse, personlighet og læring.

Professor Espen Rasmus Moen

Espen R. Moens forskningsområde er for det meste innenfor økonomisk teori, mer spesifikt innenfor arbeidsøkonomi og industriell organisasjon.

Anne-Berit Swanberg

Anne-Berit Swanberg har et spesielt fokus på fremtidens læringsformer og læringsteknologi. Hun underviser i ledelsesfag og har forskningsinteresser innen ledelse, personlighet og læring.

Professor Espen Rasmus Moen

Espen R. Moens forskningsområde er for det meste innenfor økonomisk teori, mer spesifikt innenfor arbeidsøkonomi og industriell organisasjon.

Kalender

Kommende aktiviteter

Handelshøyskolen BI gjennomfører arrangementer etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler gitt fra myndighetene.