Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Publikasjoner

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Christin (Current Research Information SysTem in Norway).

Finn en ekspert

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

Gaveprofessorater

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

BI Business Review

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

Æresdoktorer

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

NYHETER

Kalender

Kommende aktiviteter

Handelshøyskolen BI gjennomfører arrangementer etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler gitt fra myndighetene.

Forskerprofiler

Sut I Wong

Sut I Wong sin forskning fokuserer på både makro- og mikrogrunnlag for arbeidsrelasjoner. Noen av hennes undersøkelser undersøker hvordan forholdet mellom ledere og ansatte påvirker individuelle og organisatoriske resultater.

Jon H. Fiva

Jon H Fiva er spesielt interessert i hvordan valginstitusjoner former politiske resultater, og hvordan politisk representasjon påvirker politikken. Han har nylig forsket på hva som bestemmer karriereutviklingen til en individuell politiker.