-
Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Teksten "write, edit, publish" i trebokstaver
Teksten "write, edit, publish" i trebokstaver

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information SysTem in Norway).

Mennesker i dress
Mennesker i dress

Er du på jakt etter en som kan uttale seg om et gitt tema? Eller som kan bistå som foredragsholder?

Mennesker bak glassvegg
Mennesker bak glassvegg

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer.

Hånd som peker på et bord med dokumenter
Hånd som peker på et bord med dokumenter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI.

Mann holder iPad
Mann holder iPad

Forskningsnytt og faglig innsikt. I vårt digitale magasin kan du lese spennende artikler om dagsaktuelle tema.

BI-logoen på campus Oslo
BI-logoen på campus Oslo

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid. Handelshøyskolen BI har 15 æresdoktorer.

NYHETER

Forskerprofiler

Anette Hemmingby
Anette Hemmingby

Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt om arbeidsrett og det grønne skiftet der jeg ser på om arbeidstagers medbestemmelsesrett kan utvides på miljøspørsmål i bedriften. Målet med forskningen er ikke å endre, men å øke forståelse av arbeidsrettslige spørsmål. 

Tsegaye Melaku
Tsegaye Melaku

Millions of people around the world suffer because they cannot access or afford the medicines they need, especially in developing countries. To improve affordability and security of supply, pharmaceutical companies, governments, and organizations must find better ways to work together.