-
Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Lapper med teksten research og ethics
Lapper med teksten research og ethics

Forskningsetikk ved BI

Forskningsetikk dreier seg om etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeid. Hos oss blir kunnskap om forskningsetikk tilført via kurs, seminarer og andre informasjonstiltak.

Smilende kvinnelig student
Smilende kvinnelig student

Ph.d.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner. Våre ph.d.-kandidater utvikles til forskere under veiledning av en internasjonal velrenommert faglig stab.

Tre mennesker i siluetter snakker sammen bak et bord
Tre mennesker i siluetter snakker sammen bak et bord

Pedagogisk råd

Det pedagogiske rådet diskuterer forbedringer og videreutvikling av undervisningstilbudet ved Handelshøyskolen BI.

Illustrasjonsbilde: lyseblå hjerne
Illustrasjonsbilde: lyseblå hjerne

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Hånd peker på dokumenter på et bord
Hånd peker på dokumenter på et bord

Forskningsadministrativ avdeling

BI sin sentral administrativ enhet for forskningsstøtte.

Mennesker diskuterer i møte
Mennesker diskuterer i møte

Likestillingspolicy for akademiske ansettelser

På BI jobber vi for å oppnå likestilling på alle nivåer i organisasjonen.

Permer står i en hylle
Permer står i en hylle

Doktoravhandlinger

Dissertation Series (ISSN 1502-2099) inkluderer alle avhandlinger levert til Handelshøyskolen BI siden doktorgradsprogrammet startet i 2000.

Bokhylle
Bokhylle

Biblioteket

Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek.