-
Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Rapport om samfunnspåvirkning av forskning 2012-2020

Her er noen høydepunkter fra rapporten.

Initiativer med betydelig samfunnspåvirkning

To leger snakker hverandre
To leger snakker hverandre

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse er ansvarlig for to forskningsbaserte nasjonale videreutdanningsprogrammer på oppdrag fra regjeringen.

Mynter og en kalkulator
Mynter og en kalkulator

Senter for anvendt makroøkonomi og råvarepriser (CAMP)

CAMP samarbeider med Norges Bank og Equinor. Senteret publiserer regelmessig sin Financial News Index (FNI).

Smilefjes for rangering av kundetilfredshet
Smilefjes for rangering av kundetilfredshet

Norsk kundebarometer (NKB)

NKB er et viktig måleinstrument for mange norske bedrifter.

Barcode-området i Oslo
Barcode-området i Oslo

Centre for Corporate Governance (CCGR)

CCGR finansieres av et konsortium av bedrifter. Senteret har en detaljert database over populasjonen av norske firmaer.

Vår samfunnspåvirkning i tall

Mellom 2012 og 2020 ble BIs forskning nevnt i minst 149 politiske dokumenter, over 600 nyhetsaritkler og mer enn 8500 tweets.

mentions in news and others.png

number of twitter mentions.png

Akademisk påvirkning

Mellom 2012 og 2020 publiserte fulltidsansatte på BI 2337 fagfellevurderte artikler, monografier og bokkapitler. Rundt en fjerdedel av disse ble publisert i de høyest rangerte internasjonale tidsskriftene. Definert ut ifra nivå 3, 4 og 4* i journal-listen til Chartered Association of Business Schools.

Fordi det lang tid før en studie siteres mange ganger er de mest siterte artiklene ofte også de eldste. For å ta høyde for dette kalkulerer vi gjennomsnitlige siteringer per publikasjon per år.

I figuren under til høyre viser vi summen av siteringer for 2012-2020 for hvert institutt i blått, og gjennomsnttlige siteringer per publikasjon per år i oransje.

Merk at forskere i ulike felter har ulike siteringstradisjoner. Det er for eksempel forventet at statistiske publikasjoner får færre siteringer enn markedsføringspublikasjoner.

Publications per year

Citations per year

Fokusområder