-
Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

Rapport om samfunnspåvirkning av forskning 2012-2020

Her er noen høydepunkter fra rapporten.

Initiativer med betydelig samfunnspåvirkning

To leger snakker hverandre
To leger snakker hverandre

Senter for helseledelse er ansvarlig for to forskningsbaserte nasjonale videreutdanningsprogrammer på oppdrag fra regjeringen.

Ett i strategi, innovasjon og ledelse for toppledere i helsesektoren, og ett i ledelse og innovasjon for mellomledere i primærhelsetjenesten. Over 250 helseledere fullfører disse programmene hvert år.

Det eksterne konsulentselskapet Rambøll evaluerte sistnevnte program i perioden 2015-2021. Studentene i programmet og deres overordnede og ansatte ble intervjuet, og evalueringen konkluderte med at det forsknings-baserte programmet has betydelig forbedret kvaliteten i helsetjenesteene ved å utvikle innovasjons- og relasjonsorienterte ledere.

Mynter og en kalkulator
Mynter og en kalkulator

CAMP samarbeider med Norges Bank og Equinor. Senteret publiserer regelmessig sin Financial News Index (FNI).

CAMP mottar finansiering fra Equinor, Norges forskningsråd og Finansmarkedsfondet.

Senterets mål er å gjennomføre original og objektiv forskning for å forbedre forståelsen av makroøkonomiske temaer i ressursrike økonomier, og fungere som et forum for diskusjon av politiske temaer mellom akademia, myndighetene og privat sektor.

CAMP og medieanalysebyrået Retriever publiserer regelmessig indikatoren FNI, som måler hva media skriver om økonomien og slik forutsier fremtidig økonomisk utvikling.

Smilefjes for rangering av kundetilfredshet
Smilefjes for rangering av kundetilfredshet

NKB er et viktig måleinstrument for mange norske bedrifter.

Gjennom de siste 20 årene har NKB vurdert kundelojalitet og kundetilfredshet for norske selskaper. Rangering er svært velkjent i Norge.

De årlige resultatene tiltrekker betydelig offentlig oppmerksomhet. Undersøkelsen siteres mellom 2000-3000 ganger i media årlig, og NKBs nettside på bi.no hadde over 75 000 besøkende i perioden fra mai til desember 2020.

Barcode-området i Oslo
Barcode-området i Oslo

CCGR finansieres av et konsortium av bedrifter. Senteret har en detaljert database over populasjonen av norske firmaer.

CCGR fokuserer på hvordan eierskap og styring av firmaer påvirker verdiskaping og velferden til deres interessenter. Medlemmene av senteret har som mål å produsere forskning av høy kvalitet som gir evidens-basert innsikt og veiledning knyttet til teori og praksis innen corporate governance.

Databasen over norske firmaer gjøres tilgjengelig for masterstudenter og PhD-studenter ved Handelshøyskolen BI. CCGR samler forskere og praktikere gjennom konferanser og workshops. Medlemmer av senteret kommuniserer regelmessig sine forskningsfunn i media.

Vår samfunnspåvirkning i tall

Mellom 2012 og 2020 ble BIs forskning nevnt i minst 149 politiske dokumenter, over 600 nyhetsaritkler og mer enn 8500 tweets.

mentions in news and others.png

number of twitter mentions.png

Akademisk påvirkning

Mellom 2012 og 2020 publiserte fulltidsansatte på BI 2337 fagfellevurderte artikler, monografier og bokkapitler. Rundt en fjerdedel av disse ble publisert i de høyest rangerte internasjonale tidsskriftene. Definert ut ifra nivå 3, 4 og 4* i journal-listen til Chartered Association of Business Schools.

Fordi det lang tid før en studie siteres mange ganger er de mest siterte artiklene ofte også de eldste. For å ta høyde for dette kalkulerer vi gjennomsnitlige siteringer per publikasjon per år.

I figuren under til høyre viser vi summen av siteringer for 2012-2020 for hvert institutt i blått, og gjennomsnttlige siteringer per publikasjon per år i oransje.

Merk at forskere i ulike felter har ulike siteringstradisjoner. Det er for eksempel forventet at statistiske publikasjoner får færre siteringer enn markedsføringspublikasjoner.

Publications per year

Citations per year

Fokusområder