-
Bærekraftstrategi

Forskning på bærekraft

Næringsliv, økonomi og ledelse spiller en avgjørende rolle i å nå FNs bærekraftsmål. Våre forskere publiserer forskning som er relevant for å nå alle målene.

Forskning på BI bidrar spesielt til å nå tre bærekraftsmål (SDG)

 • SDG 3 – God helse og livskvalitet

  Forskningstemaer inkluderer medisinske forsyningskjeder, helseledelse og helseteknologi.

 • SDG 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Forskningsteamer inkluderer ansattes trivsel, et godt arbeidsmiljø og spesielt sårbare arbeidstakere.

 • SDG 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

  Forskningsteamer inkluderer bærekraftige forsyningskjeder, og markedsføring av bærekraftig mat og andre grønne produkter.

 • SDG 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Forskningsteamer inkluderer skatte- og regnskapslover, økonomisk kriminalitet, effektivt byråkrati og valg.

 • SDG 17 - Samarbeid for å nå målene

  Forskningstemaer inkluderer makroøkonomiske prognoser og kriseforebygging. 

STØRRE PÅGÅENDE SDG-RELEVANTE INITIATIVER


Forskningssentre:


Forskningsprosjekter:

Rapport om bærekraftsforskning 2020-2021

Rapporten om bærekraftsforskning ved Handelshøyskolen BI gir en oversikt over BI-forskning knyttet til å nå FNs bærekraftsmål.

Hovedfunn:

 • I perioden 2020-2021 er om lag 30 prosent av publikasjonene fra forskere ved BI relevante for å nå minst ett av bærekraftsmålene.
 • Alle våre ni institutter publiserer forsking som er relevante for bærekraft.
 • BIs forskning dekker alle de 17 bærekraftsmålene.
 • 80 prosent av publikasjonene som er relevante for bærekraftsmålene er artikler i vitenskapelige tidsskrifter, 35 prosent av disse er tidsskrifter med ABS-rangering 3 eller høyere.