BIs bærekraftsstrategi

Forskning og faglige ressurser

Næringsliv, økonomi og ledelse spiller en avgjørende rolle i å nå FNs bærekraftsmål. Våre forskere publiserer forskning som er relevant for å nå nesten alle målene. Under er lenker til større pågående prosjekter og initiativer.

BI Business Review

Norske ledere må lære seg sirkulærøkonomi

Norske ledere må raskt bygge nye verdikjeder og utnytte nye forretningsområder for å holde tritt med resten av Europa i sirkulærøkonomien.

BI Business Review

Er fortsatt vekst i BNP det ypperste målet?

Man kan spørre hva som er så viktig med «vekst i leve- standard», når den allerede har nådd de høyder vi har i dag. Hva med klima og fordeling?

BI Business Review

Klima, innvandring og rettigheter er god butikk på Wall Street

Engasjement i saker utenfor kjernevirksomhet som klimaendringer, menneskerettigheter og likekjønnet ekteskap har en positiv effekt på børsnoterte selskapers aksjekursutvikling på Wall Street, ifølge en masteroppgave om bedriftsaktivisme fra BI.

BI Business Review

Tid for omstilling

Store omstillinger venter oss enten vi bygger ned oljesektoren raskt eller over mange tiår.

BI Business Review

Forskjeller kan økes av digitalisering

I datautvinningens tidsalder står livsmuligheter på spill gjennom algoritmenes sortering, vurdering og rangering.

BI Business Review

Greta den store

Greta Thunberg sin fremtoning og fremføring er unik, og kan ikke eksakt kopieres av andre.

BI Business Review

Flyskam? Sats heller på ny teknologi

- Jeg fløy hit til Boston. Jeg skal fly hjem igjen. Og i høst skal jeg pendle mellom Oslo og Trondheim annenhver uke. Løsningen er ny teknologi, ikke skam.

BI Business Review

Velger du bærekraftige varer?

Nesten alle snakker varmt om bærekraft. Betyr det at norske forbrukere begjærlig omfavner bærekraftige varer og tjenester?