-
Bærekraftstrategi

Forskning på bærekraft

Næringsliv, økonomi og ledelse spiller en avgjørende rolle i å nå FNs bærekraftsmål. Våre forskere publiserer forskning som er relevant for å nå alle målene.

Forskning på BI bidrar spesielt til å nå tre bærekraftsmål (SDG)

 • SDG 3 – God helse og livskvalitet

  Forskningstemaer inkluderer hjerteproblemer i barn, stråling, psykisk helsefremmende kompetanse og sammenheng mellom utdanning og helse.

 • SDG 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Forskningstemaer inkluderer skatt- og regnskapslovgivning, hvitsnipp-kriminalitet, politisk tilkarringsvirksomhet og velgerinformasjon, korrupsjon og politiske kupp.

 • SDG 17 – Samarbeid for å nå målene

  Forskningstemaer inkluderer ESG og sosialt bærekraftiger investeringer og bankers utlånspraksis og pengepolitikk.

STØRRE PÅGÅENDE SDG-RELEVANTE INITIATIVER


Forskningssentre:


Forskningsprosjekter:

"BI bidrar til bærekraftsagendaen med relevant forskningsbasert kunnskap. Ved å være en forskningsbasert handelshøyskole, er vi godt posisjonert for å bidra til agendaen for bærekraft gjennom forskning som forbedrer vår forståelse av den viktige rollen selskaper, næringsliv og økonomi spiller for å finne bærekraftige løsninger for fremtiden."

Hilde C. Bjørnland

Professor og prorektor for forskning og fagressurser

RAPPORT OM BÆREKRAFTSFORSKNING 2019

BI bidrar til bærekraft og samfunnsansvar ved å jobbe i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG) og FNs prinsipper for ansvarlig utdanning (PRME).

Hovedfunn:

 • Over 20 prosent av publikasjoner på BI er relevante for å nå minst én SDG.
 • 30 prosent av faglig ansatte har publisert forskning relevant for å nå minst én SDG.
 • Alle åtte institutter har publisert forskning relevant for å nå minst én SDG.
 • 80 prosent av SDG-relevant publikasjoner er journal-artikler. 40 prosent av disse er på nivå ABS 3 eller høyere.
 • BI-faglige har publisert forskning relevant for å nå alle 17 SDGer.