BIs bærekraftsstrategi

Forskning og faglige ressurser

Vår forskning fremmer felles forståelse av selskapers rolle, dynamikk og forståelse av bærekraftige og økonomiske verdier.

På tvers av fagdisipliner driver vi forskning som fremmer bedrifters samfunnsansvar, bevissthet rundt bærekraft og etikk.

Noen av våre sentre skiller seg ut gjennom aktiviteter og prosjekter av særlig relevans:

Senter for bedriftens samfunnsansvar

Senter for bedriftens samfunnsansvar (CSR) har som mål å fremme et samfunnsansvarlig næringsliv gjennom forskning, undervisning og aktivt samarbeid med næringsliv, myndigheter og interesseorganisasjoner. Senteret ønsker å bidra til oppbyggingen av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet bedriftens samfunnsansvar.

Senter for grønn vekst

Senter for grønn vekst arbeider med klimaspørsmål i et flerdisiplinært og langsiktig perspektiv. Fokus ligger på hva som kan gjøres for å redusere klimagassutslipp på globalt, nasjonalt, bedrifts- og individnivå.

Senter for internett og samfunn

Ved å bringe sammen et bredt spekter av forskningsdisipliner, ulike metodologier og forskjellige måter å se tingene på, søker vi å analysere og forstå den voksende innflytelse digitale teknologier har på arbeidsliv og samfunn.

Senter for virksomhetskommunikasjon

Senteret skaper en forbindelse mellom den utforskende og den utøvende verdenen ved å inkludere både akademiske og praktiserende medlemmer. Disse jobber sammen med å utvikle ny viten om virksomhetskommunikasjon som en faglig disiplin.

Forskningsnyhet

Dyrere klimakvoter er godt nytt for klimaet

Prisen for klimakvoter har doblet seg i 2018. Det gjør det mer attraktivt å tenke miljøvennlig.

Forskningsnyhet

Smartest for kloden

Er FNs bærekraftsmål egentlig bærekraftige? Løsningen ligger i fem ekstraordinære, nye tiltak.

Forskningsnyhet

Hykleri på vei mot en bedre verden

Bedrifters mål for bærekraft kan se hyklersk ut nå. De kan likevel bli virkelighet senere. Politisk styring er ikke eneste vei til en bedre verden.

Forskningsnyhet

Kulturen i det grønne (ord)skiftet

Hvordan kan kreativ næring generelt og kultursektoren spesielt bidra mer i det grønne (ord)skiftet vi står midt oppe i?