Bærekraftstrategi

Nettverk og partnere

BI bidrar til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar ved å arbeide i samsvar med FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG) og prinsipper for ansvarlig lederutdanning (PRME), og ved å integrere dem i vår forskning, undervisning, drift og samarbeid med interessenter.

BI tar sikte på å styrke kvaliteten i samspillet med næringslivet og å strukturere et gunstig samarbeid mellom attraktive nasjonale og internasjonale virksomheter og BI. Målet er å utforske og skape nye og bærekraftige forretningsmuligheter.

I 2018 endret BI sin organisasjonsstruktur og etablerte en ny divisjon ”Innovation and Outreach”, ledet av en ny prorektor, i tråd med den nye strategien for å skape en mer bærekraftig fremtid. Denne divisjonen støtter BIs oppdrag ved å utvikle nye rammer for samhandling og samarbeid med viktige interessenter, inkludert alumner, bedrifter/næringsliv, politikere og studenter.

"Vi er avhengige av å bygge et nettverk av strategiske relasjoner med flere kompetanser for å kunne møte samfunnsmessige bærekraftsutfordringer og utforme utdanningsprogrammer som i vesentlig grad påvirker den fremtidige generasjonen av forretningsfolk og ledere."

Amir Sasson

Professor og prorektor Innovation and Outreach

Inspire to Impact

Inspire to Impact er et felles prosjekt av UN Global Compact, DNV, BISO Impact og BI, opprettet med overbevisning om at SDG-ene tilbyr et utall forretningsmuligheter og løsninger med stor verdi for bedrifter, samfunn og miljø. Fremtidige ledere trenger å vite hvordan de kan utvikle og drive private virksomheter og offentlig sektor på en mer bærekraftig og fremtidsrettet måte.

Forbereder neste generasjon bærekraftige pionerer

“Vi tror at dagens studenter - den fremtidige generasjonen av gründere og bedriftsledere - kan være en pådriver i kampen mot klimaendringene. Dagens generasjon studenter har mer av et driv for å skape varig bærekraftig innvirkning. Mer enn noen generasjon før dem, sier Inge Jan Henjesand, BI-president.

BI har som mål å gi studentene forståelse for virksomheten, kunnskapen og strategiene som trengs for å gjøre varige endringer i næringslivet og samfunnet. 

Utstyr nyutdannede med tankesett, kunnskap og ferdigheter

Med økt anerkjennelse blant myndigheter og bedrifter for endringer for å tilpasse seg 1,5 ℃-scenariet, kommer en presserende etterspørsel etter nye tankesett og strategier hos ansatte. Dette er grunnen til at vitenskapsbaserte mål er viktige, og hvorfor BI-strategien stemmer overens med den norske myndighetens forpliktelse til 1,5 ℃-scenariet. Vi utvikler kunnskap og ferdigheter hos studenter som dagens ledere trenger for å fremme næringslivet og samfunnet, sier presidenten. For å gjøre dette har BI integrert bærekraftsmålene (SDGs) i læringsmålene for alle programmer og tilbyr også spesialiserte forelesninger, kurs og studieprogrammer innen bærekraft.

Denne inkluderingen av SDGene i hele BI tar sikte på å utstyre studentene med kunnskap og ferdigheter om hvordan handelshøyskoledisiplinene kan være en styrke for godt. Studentene forlater BI ikke bare med et ønske om å gjøre positive endringer, men også med verktøyene for å få det til. - Å transformere tilnærmingen til tradisjonelle forretningsdisipliner er nøkkelen til å skape tankesett og strategier i de neste generasjonene av kandidater fra BI, sier Inge Jan Henjesand.

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

PRME er et FN-støttet initiativ etablert i 2007 som en plattform for å styrke bærekraftsarbeidet ved handelshøyskoler rundt om i verden, og for å utstyre dagens studenter med forståelse og evne til å levere endring i morgen.

prme logo

Som et frivillig initiativ med over 800 medlemmer over hele verden, har PRME blitt det største organiserte forholdet mellom FN og ledelsesrelaterte høyere utdanningsinstitusjoner.

Ved å jobbe ut ifra seks prinsipper engasjerer PRME næringsliv og handelshøyskoler for å sikre at de gir morgendagens ledere ferdighetene som trengs for å balansere økonomiske og bærekraftige mål, samtidig som de retter søkelyset mot FNs bærekraftsmål (SDG-ene) og forener akademiske institusjoners innsats med arbeidet til FNs Global Compact.

Annethvert år utarbeider BI også en rapport som beskriver organisasjonens bærekraftsarbeid:

Tidligere rapporter: