-
Bærekraftstrategi

Nettverk og partnere

BI bidrar til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar ved å arbeide i samsvar med FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG) og prinsipper for ansvarlig lederutdanning (PRME), og ved å integrere dem i vår forskning, undervisning, drift og samarbeid med interessenter.

BI tar sikte på å styrke kvaliteten i samspillet med næringslivet og å strukturere et gunstig samarbeid mellom attraktive nasjonale og internasjonale virksomheter og BI. Målet er å utforske og skape nye og bærekraftige forretningsmuligheter.

Inspire to Impact

Inspire to Impact er et felles prosjekt av UN Global Compact, DNV, BISO Impact og BI, opprettet med overbevisning om at SDG-ene tilbyr et utall forretningsmuligheter og løsninger med stor verdi for bedrifter, samfunn og miljø. Fremtidige ledere trenger å vite hvordan de kan utvikle og drive private virksomheter og offentlig sektor på en mer bærekraftig og fremtidsrettet måte.

Forbereder neste generasjon bærekraftige pionerer

BI har som mål å gi studentene forståelse for virksomheten, kunnskapen og strategiene som trengs for å gjøre varige endringer i næringslivet og samfunnet. 

Utstyr nyutdannede med tankesett, kunnskap og ferdigheter

Med økt anerkjennelse blant myndigheter og bedrifter for endringer for å tilpasse seg 1,5 ℃-scenariet, kommer en presserende etterspørsel etter nye tankesett og strategier hos ansatte. Dette er grunnen til at vitenskapsbaserte mål er viktige, og hvorfor BI-strategien stemmer overens med den norske myndighetens forpliktelse til 1,5 ℃-scenariet. Vi utvikler kunnskap og ferdigheter hos studenter som dagens ledere trenger for å fremme næringslivet og samfunnet, sier presidenten. For å gjøre dette har BI integrert bærekraftsmålene (SDGs) i læringsmålene for alle programmer og tilbyr også spesialiserte forelesninger, kurs og studieprogrammer innen bærekraft.

Denne inkluderingen av SDGene i hele BI tar sikte på å utstyre studentene med kunnskap og ferdigheter om hvordan handelshøyskoledisiplinene kan være en styrke for godt. Studentene forlater BI ikke bare med et ønske om å gjøre positive endringer, men også med verktøyene for å få det til.

The Principles for Responsible Management Education (PRME)

PRME er et FN-støttet initiativ etablert i 2007 som en plattform for å styrke bærekraftsarbeidet ved handelshøyskoler rundt om i verden, og for å utstyre dagens studenter med forståelse og evne til å levere endring i morgen.

prme logo

Som et frivillig initiativ med over 800 medlemmer over hele verden, har PRME blitt det største organiserte forholdet mellom FN og ledelsesrelaterte høyere utdanningsinstitusjoner.

Ved å jobbe ut ifra seks prinsipper engasjerer PRME næringsliv og handelshøyskoler for å sikre at de gir morgendagens ledere ferdighetene som trengs for å balansere økonomiske og bærekraftige mål, samtidig som de retter søkelyset mot FNs bærekraftsmål (SDG-ene) og forener akademiske institusjoners innsats med arbeidet til FNs Global Compact.

Annethvert år utarbeider BI også en rapport som beskriver organisasjonens bærekraftsarbeid:

Tidligere rapporter: 

Global Business School Network

Global Business School Network (GBSN) er et bærekraftsnettverk som jobber med å forbedre tilgangen til ledelsesutdanning i utviklingsland. NEttverket ble grunnlagt i 2003 av Verdensbanken som en uavhengig global ideell organisasjon.

GBSN fremmer nettverksbygging, kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av landegrenser for å forbedre tilgangen til kvalitetsledelsesutdanning for utviklingsland. GBSN er et voksende nettverk med over 100 ledende handelshøyskoler fra seks kontinenter.

BI ble medlem av GBSN i 2023 og BIs rektor Karen Spens sitter i GBSN sitt styre (i perioden 2022-2025).

Les mer på www.gbsn.org

GBSNLogo_black.png