Om BI

BIs bærekrafts­strategi

BIs strategi fram mot 2025 slår fast at vi skal forberede mennesker og business mot en internasjonal, digital og bærekraftig framtid. Denne siden viser hvordan vi som organisasjon bruker FNs bærekraftsmål i undervisning, forskning og eget hus.