BIs bærekraftstrategi

Studier og kurs

Uteksaminerte fra BI skal være bevisst sitt samfunnsansvar og inkludere hensynet til bærekraft i arbeidslivet.

Bærekraft inn i studier og kurs

 

Nytt av strategien frem mot 2025 er at vi ønsker å inkludere bærekraft i alle studier og kurs for å skape gode holdninger og bevissthet rundt at næringer som tar dette på alvor er fremtidens vinnere i markedet.

Aktuelle kurs og programmer

I programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

Innovasjon består av de to komponentene nyskaping og kommersialisering. Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.