BIs bærekraftstrategi

Studier og kurs

Uteksaminerte fra BI skal være bevisst sitt samfunnsansvar og inkludere hensynet til bærekraft i arbeidslivet.

Bærekraft inn i studier og kurs

Nytt av strategien frem mot 2025 er at vi ønsker å inkludere bærekraft i alle studier og kurs, for å skape gode holdninger og bevissthet rundt at næringer som tar dette på alvor er fremtidens vinnere i markedet.

"Bærekraft er ikke bare for politikere og næringslivsledere. Det er en naturlig del av alt arbeid vi gjør og valgene vi tar som en utdanningsinstitusjon. For våre studenter relaterer det til evnen å reflektere rundt dilemmaer som en del av læringsprosessen. Det handler om å utvikle kunnskap og ferdigheter som fremtidige ledere vil trenge for å bringe samfunnet videre."

Bendik Samuelsen

Prorektor

Aktuelle kurs og programmer

This EMBA specialisation is a a programme about leadership and how you can transform your organization to high performance sustainability through professional creativity and entrepreneurship. 

I programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet.

Innovasjon består av de to komponentene nyskaping og kommersialisering. Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller.