Bærekraftstrategi

Bærekraft i undervisning

Uteksaminerte fra BI skal være bevisst sitt samfunnsansvar og inkludere hensynet til bærekraft i arbeidslivet.

Bærekraft inn i studier og kurs

Nytt av strategien frem mot 2025 er at vi ønsker å inkludere bærekraft i alle studier og kurs, for å skape gode holdninger og bevissthet rundt at næringer som tar dette på alvor er fremtidens vinnere i markedet.

"Bærekraft er ikke bare for politikere og næringslivsledere. Det er en naturlig del av alt arbeid vi gjør og valgene vi tar som en utdanningsinstitusjon. For våre studenter relaterer det til evnen å reflektere rundt dilemmaer som en del av læringsprosessen. Det handler om å utvikle kunnskap og ferdigheter som fremtidige ledere vil trenge for å bringe samfunnet videre."

Bendik Samuelsen

Prorektor

Aktuelle kurs og programmer

Executive MBA

The BI Executive MBA gives you better insight into global markets and improves your ability to make good strategic decisions. Are you ready to transform your career in an international setting? 
Read more about the programme

Grønn vekst og konkurransekraft

I dette programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet. 
Les mer om programmet

Strategisk forretningsutvikling- og innovasjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser. 
Les mer om programmet

Bærekraft som konkurranse­fortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. 
Les mer om kurset

Sustainable People Management

Dette programmet har som mål å utvikle deltakernes kritiske tankegang og forståelse for bærekraftig ledelse, forbedre deres evne for refleksjon når det kommer til allmenn lederpraksis, og utstyre dem med kunnskapen som er nødvendig for å oppnå sosial bærekraft. 
Les mer om programmet

Executive Master of Management in Energy

Shape your future with a master’s degree designed to develop your comprehensive understanding of key energy issues. 
Read more about the programme

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

Innovasjon består av de to komponentene nyskaping og kommersialisering. Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer. 
Les mer om programmet

Offentlige anskaffelser- innovasjon og bærekraft

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.
Les mer om kurset

Bærekraftig markedsføring

I dette kurset får du innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og du lærer hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. 
Les mer om kurset

SMB verktøykasse (nettkurs)

Dette kurset gir deg basisinnsikt i sentrale områder som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. 
Les mer om kurset

Executive MBA

The BI Executive MBA gives you better insight into global markets and improves your ability to make good strategic decisions. Are you ready to transform your career in an international setting? 
Read more about the programme

Executive Master of Management in Energy

Shape your future with a master’s degree designed to develop your comprehensive understanding of key energy issues. 
Read more about the programme

Grønn vekst og konkurransekraft

I dette programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet. 
Les mer om programmet

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

Innovasjon består av de to komponentene nyskaping og kommersialisering. Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer. 
Les mer om programmet

Strategisk forretningsutvikling- og innovasjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser. 
Les mer om programmet

Offentlige anskaffelser- innovasjon og bærekraft

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.
Les mer om kurset

Bærekraft som konkurranse­fortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. 
Les mer om kurset

Bærekraftig markedsføring

I dette kurset får du innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og du lærer hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. 
Les mer om kurset

Sustainable People Management

Dette programmet har som mål å utvikle deltakernes kritiske tankegang og forståelse for bærekraftig ledelse, forbedre deres evne for refleksjon når det kommer til allmenn lederpraksis, og utstyre dem med kunnskapen som er nødvendig for å oppnå sosial bærekraft. 
Les mer om programmet

SMB verktøykasse (nettkurs)

Dette kurset gir deg basisinnsikt i sentrale områder som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. 
Les mer om kurset