-
Bærekraftstrategi

Bærekraft i undervisning

Uteksaminerte fra BI skal være bevisst sitt samfunnsansvar og inkludere hensynet til bærekraft i arbeidslivet.

Bærekraft inn i studier og kurs

Å tilby utdanning som integrerer ansvar, etikk og bærekraft er en av BIs mest effektive måter å møte samfunnsutfordringer på. Siden den siste PRME-rapporten (i 2018) har BI både utviklet nye og reviderte eksisterende kurs og programmer på bachelor-, master- og Executive-nivå.

I BIs strategi innen 2025 vil vi inkludere bærekraft i alle våre studier og kurs for å sikre bevissthet og forståelse for at bransjer som tar dette på alvor, vil være vinnerne i fremtidens markeder.

"På BI fortsetter vi arbeidet med å inkludere bærekraft i programporteføljen. Erfaringer siden 2018 forteller oss at problemet må flettes sammen med den faglige utviklingen av disiplinære kurs for å oppnå den nødvendige effekten og innflytelsen. Dette kommer i tillegg til enkeltkurs i etikk, CSR og bærekraft."

Bendik Samuelsen

Professor og Prorektor, studier og programmer

Master of Science

Illustrasjonsbilde av ark med grafer og tall
Illustrasjonsbilde av ark med grafer og tall

Master of Science

MSc in Sustainable Finance

Gain a solid foundation in finance and sustainability to meet the growing need for candidates with this unique perspective and interdisciplinary competence.

En person som analyserer data på et ark
En person som analyserer data på et ark

Master of Science

MSc Business - Major in sustainable finance

Customise your Master of Science in Business degree by choosing a major in Sustainable Finance.

BI Executive - Videreutdanning

En student som står smilende på en bro
En student som står smilende på en bro

Executive MBA

The BI Executive MBA gives you better insight into global markets and improves your ability to make good strategic decisions. Are you ready to transform your career in an international setting?

En hånd som holder i et tre som står i vann, med en sommerfugl som flyr over
En hånd som holder i et tre som står i vann, med en sommerfugl som flyr over

Grønn vekst og konkurransekraft

I dette programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet. 

Golden gate bro i San Francisco
Golden gate bro i San Francisco

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

Grønn krystalljordklode
Grønn krystalljordklode

Bærekraft i daglig drift

Bærekraft i daglig drift gir deg kompetansen du trenger for å knytte sammen virksomhetens kjerneaktiviteter med bærekraftsarbeid. Kursserien er utviklet i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge og Bergen næringsråd.

En blyant som ligger på et ark med tall og grafer
En blyant som ligger på et ark med tall og grafer

Korte nettkurs

Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.

En grønn skog
En grønn skog

Korte nettkurs

Grønn markedsføring og kommunikasjon

I dette kurset ser vi på psykologiske barrierer som bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger, samtidig som vi ser på strategier for å snakke om klima på måter som kan motivere oss til å endre oss.

Skyskrapere
Skyskrapere

Korte nettkurs

Bærekraftsutfordringer i selskaper

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I dette kurset skal vi se på hvordan selskaper i større grad må sette sitt avtrykk i samfunnet.

Illustrasjon av penger og grønn vekst
Illustrasjon av penger og grønn vekst

Korte nettkurs

Bærekraftig utvikling og finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I dette kurset vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene.

Illustrasjonsbilde av en lyspære med natur i pæren
Illustrasjonsbilde av en lyspære med natur i pæren

Kurs på bachelornivå

Bærekraft som konkurranse­fortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller.

Illustrasjonsbilde av en jordklode med forskjellige grafiske elementer svevende rundt
Illustrasjonsbilde av en jordklode med forskjellige grafiske elementer svevende rundt

Kurs på bachelornivå

Bærekraftig markedsføring

I dette kurset får du innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og du lærer hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. 

Illustrasjonsbilde av en by med trær og solcellepanel
Illustrasjonsbilde av en by med trær og solcellepanel

Executive Master of Management in Energy

Shape your future with a master’s degree designed to develop your comprehensive understanding of key energy issues.

En mann med arbeidshjelm ser ut over et kraftverk
En mann med arbeidshjelm ser ut over et kraftverk

Sustainable People Management

Dette programmet har som mål å utvikle deltakernes kritiske tankegang og forståelse for bærekraftig ledelse, forbedre deres evne for refleksjon når det kommer til allmenn lederpraksis.

Bilde av travle mennesker i grønne omgivelser på jobben
Bilde av travle mennesker i grønne omgivelser på jobben

Bærekraft i praksis

Om din bedrift skal være med inn i fremtiden så må du forholde deg til bærekraft. Det er forventet fra dine ansatte, kunder, leverandører og myndigheter. I dette programmet vil du lære å utvikle strategier for implementering av bærekraft på en måte som ivaretar både miljø og økonomi.

Illustrasjonsbilde av en finger som peker på ordet innovasjon
Illustrasjonsbilde av en finger som peker på ordet innovasjon

Strategisk forretningsutvikling- og innovasjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.

Et kontor med en datamaskin og et par briller som ligger på papirer
Et kontor med en datamaskin og et par briller som ligger på papirer

Korte nettkurs

Bærekraftige strategier og innovasjoner

I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av selskapets totale strategi og virksomhetsstyring.
 

En kalkulator og en penn som ligger på excel ark
En kalkulator og en penn som ligger på excel ark

Korte nettkurs

Sirkulær økonomi og konkurransekraft

I en usikker verden er betydningen av fleksibilitet og evne til å planlegge av stor verdi. I dette kurset lærer du hvordan du kan gjøre tilpasninger for øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser.

En forretningsmann som putter et grønt hjerteformet blad i jakkelomma
En forretningsmann som putter et grønt hjerteformet blad i jakkelomma

Korte nettkurs

Finansiering av bærekraft

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I dette kurset skal vi se hvordan bærekraft kan integreres i finansfaget.

Et nettbrett som viser grafer og tall
Et nettbrett som viser grafer og tall

Kurs på bachelornivå

Offentlige anskaffelser- innovasjon og bærekraft

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.

En mann i dress står å ser på en stor jordklode
En mann i dress står å ser på en stor jordklode

Kurs på bachelornivå

Marked, kriser og bærekraft

I dette kurset vil du tilegne deg god kunnskap om markedsøkonomi som økonomisk system og hva som er styrker og utfordringer med dette, knyttet opp mot staten, næringslivet og individets rolle.