Bærekraftstrategi

Bærekraft i undervisning

Uteksaminerte fra BI skal være bevisst sitt samfunnsansvar og inkludere hensynet til bærekraft i arbeidslivet.

Bærekraft inn i studier og kurs

Å tilby utdanning som integrerer ansvar, etikk og bærekraft er en av BIs mest effektive måter å møte samfunnsutfordringer på. Siden den siste PRME-rapporten (i 2018) har BI både utviklet nye og reviderte eksisterende kurs og programmer på bachelor-, master- og Executive-nivå.

I BIs strategi innen 2025 vil vi inkludere bærekraft i alle våre studier og kurs for å sikre bevissthet og forståelse for at bransjer som tar dette på alvor, vil være vinnerne i fremtidens markeder.

"På BI fortsetter vi arbeidet med å inkludere bærekraft i programporteføljen. Erfaringer siden 2018 forteller oss at problemet må flettes sammen med den faglige utviklingen av disiplinære kurs for å oppnå den nødvendige effekten og innflytelsen. Dette kommer i tillegg til enkeltkurs i etikk, CSR og bærekraft."

Bendik Samuelsen

Professor og Prorektor, studier og programmer

Aktuelle kurs og programmer

En student som står smilende på en bro

Executive MBA

The BI Executive MBA gives you better insight into global markets and improves your ability to make good strategic decisions. Are you ready to transform your career in an international setting?
Read more about the programme

Illustrasjonsbilde av ark med grafer og tall

MSc in Sustainable Finance

Gain a solid foundation in finance and sustainability to meet the growing need for candidates with this unique perspective and interdisciplinary competence.
Read more about the programme

En hånd som holder i et tre som står i vann, med en sommerfugl som flyr over

Grønn vekst og konkurransekraft

I dette programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet. 
Les mer om programmet

Golden gate bro i San Francisco

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.
Les mer om programmet

En blyant som ligger på et ark med tall og grafer

Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.
Les mer om programmet.

En grønn skog

Grønn markedsføring og kommunikasjon

I dette kurset ser vi på psykologiske barrierer som bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger, samtidig som vi ser på strategier for å snakke om klima på måter som kan motivere oss til å endre oss.
Les mer om kurset.

Et nettbrett som viser grafer og tall

Offentlige anskaffelser- innovasjon og bærekraft

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.
Les mer om kurset

En mann i dress står å ser på en stor jordklode

Marked, kriser og bærekraft

I dette kurset vil du tilegne deg god kunnskap om markedsøkonomi som økonomisk system og hva som er styrker og utfordringer med dette, knyttet opp mot staten, næringslivet og individets rolle.
Les mer om kurset.
 

Illustrasjonsbilde av en by med trær og solcellepanel

Executive Master of Management in Energy

Shape your future with a master’s degree designed to develop your comprehensive understanding of key energy issues.
Read more about the programme

En person som analyserer data på et ark

MSc Business - Major in sustainable finance

Customise your Master of Science in Business degree by choosing a major in Sustainable Finance.
Read more about the programme.

En mann med arbeidshjelm ser ut over et kraftverk

Sustainable People Management

Dette programmet har som mål å utvikle deltakernes kritiske tankegang og forståelse for bærekraftig ledelse, forbedre deres evne for refleksjon når det kommer til allmenn lederpraksis.
Les mer om programmet

Illustrasjonsbilde av en finger som peker på ordet innovasjon

Strategisk forretningsutvikling- og innovasjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.
Les mer om programmet

Et kontor med en datamaskin og et par briller som ligger på papirer

Bærekraftige strategier og innovasjoner

I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av selskapets totale strategi og virksomhetsstyring.
Les mer om kurset.
 

En kalkulator og en penn som ligger på excel ark

Sirkulær økonomi og konkurransekraft

I en usikker verden er betydningen av fleksibilitet og evne til å planlegge av stor verdi. I dette kurset lærer du hvordan du kan gjøre tilpasninger for øke virksomhetens konkurransekraft under skiftende rammebetingelser.
Les mer om kurset.

Illustrasjonsbilde av en lyspære med natur i pæren

Bærekraft som konkurranse­fortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller.
Les mer om kurset

Illustrasjonsbilde av en jordklode med forskjellige grafiske elementer svevende rundt

Bærekraftig markedsføring

I dette kurset får du innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og du lærer hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. 
Les mer om kurset