-
Bærekraftstrategi

Bærekraft i undervisning

Uteksaminerte fra BI skal være bevisst sitt samfunnsansvar og inkludere hensynet til bærekraft i arbeidslivet.

Bærekraft inn i studier og kurs

Å tilby utdanning som integrerer ansvar, etikk og bærekraft er en av BIs mest effektive måter å møte samfunnsutfordringer på. BI har over mange år både utviklet nye og reviderte eksisterende kurs og programmer på bachelor-, master- og Executive-nivå. 

I BIs strategi innen 2025 vil vi inkludere bærekraft i alle våre studier og kurs for å sikre bevissthet og forståelse for at bransjer som tar dette på alvor, vil være vinnerne i fremtidens markeder.

Les mer om skolens bærekraftsarbeid i BIs PRME-rapport 2022.

"På BI fortsetter vi arbeidet med å inkludere bærekraft i programporteføljen. Erfaringer siden 2018 forteller oss at problemet må flettes sammen med den faglige utviklingen av disiplinære kurs for å oppnå den nødvendige effekten og innflytelsen. Dette kommer i tillegg til enkeltkurs i etikk, CSR og bærekraft."

Bendik Samuelsen

Professor og Prorektor, studier og programmer

Master of Science

Illustrasjonsbilde av ark med grafer og tall
Illustrasjonsbilde av ark med grafer og tall

Master of Science

MSc in Sustainable Finance

Gain a solid foundation in finance and sustainability to meet the growing need for candidates with this unique perspective and interdisciplinary competence.

BI Executive - Videreutdanning

En student som står smilende på en bro
En student som står smilende på en bro

Executive MBA

The BI Executive MBA gives you better insight into global markets and improves your ability to make good strategic decisions. Are you ready to transform your career in an international setting?

En hånd som holder i et tre som står i vann, med en sommerfugl som flyr over
En hånd som holder i et tre som står i vann, med en sommerfugl som flyr over

Kurs på masternivå

Grønn vekst og konkurransekraft

I dette programmet får du verktøyene du trenger for å utvikle retningslinjer for grønt regnskap, og analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Kort sagt blir du rustet til å lede en omstilling til en mer miljøvennlig virksomhet. 

Golden gate bro i San Francisco
Golden gate bro i San Francisco

Kurs på masternivå

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

Med bakgrunn i mega-trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon - fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

Illustrasjonsbilde av en finger som peker på ordet innovasjon
Illustrasjonsbilde av en finger som peker på ordet innovasjon

Kurs på masternivå

Strategisk forretningsutvikling- og innovasjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.

Et nettbrett som viser grafer og tall
Et nettbrett som viser grafer og tall

Kurs på bachelornivå

Offentlige anskaffelser- innovasjon og bærekraft

Dette kurset gir deg en bred innføring i de ulike rammene knyttet til offentlige anskaffelser og lærer deg blant annet hvordan du legger til rette for gode innovasjonsprosesser.

Illustrasjonsbilde av en jordklode med forskjellige grafiske elementer svevende rundt
Illustrasjonsbilde av en jordklode med forskjellige grafiske elementer svevende rundt

Kurs på bachelornivå

Bærekraftig markedsføring

I dette kurset får du innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og du lærer hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. 

Person som står foran en digital skjerm
Person som står foran en digital skjerm

Kurs på bachelornivå

Omstilling for bærekraft

Kurset gir deg innsikt i metoder, verktøy og teknologiske betingelser som vil hjelpe deg å jobbe mer strategisk med bærekraftig omstillingsarbeid for økt konkurransekraft.

En grønn skog
En grønn skog

Korte nettkurs

Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon

I dette kurset ser vi på psykologiske barrierer som bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger, samtidig som vi ser på strategier for å snakke om klima på måter som kan motivere oss til å endre oss.

En forretningsmann som putter et grønt hjerteformet blad i jakkelomma
En forretningsmann som putter et grønt hjerteformet blad i jakkelomma

Korte nettkurs

Finansiering av bærekraft

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I dette kurset skal vi se hvordan bærekraft kan integreres i finansfaget.

Kontor med grønne planter på veggen
Kontor med grønne planter på veggen

Korte nettkurs

Bærekraft basics

Både små og store virksomheter har en viktig rolle for å sikre en bærekraftig fremtid. Kurset Bærekraft basics gir deg forståelse og rammer for bærekraftsarbeidet og en arbeidsmodell for å innføre bærekraft i egen bedrift.

Vanndråpe i skogen
Vanndråpe i skogen

Korte nettkurs

Bærekraftig finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftig finans vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene.

Mursteinvegg med grønne planter
Mursteinvegg med grønne planter

Korte nettkurs

Bærekraft og kommunikasjon

Kurset gir deg innsikt i forholdet mellom medier og kommunikasjon og de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene av bærekraft.

Gruppemøte
Gruppemøte

Korte nettkurs

Digitalisering for bærekraft

Kurset gir deg innsikt i hvordan digitale løsninger kan bidra til en sirkulærøkonomi basert på fornybare ressurser som styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst.

Illustrasjonsbilde av en by med trær og solcellepanel
Illustrasjonsbilde av en by med trær og solcellepanel

Executive Master of Management in Energy

Shape your future with a master’s degree designed to develop your comprehensive understanding of key energy issues.

En mann med arbeidshjelm ser ut over et kraftverk
En mann med arbeidshjelm ser ut over et kraftverk

Kurs på masternivå

Sustainable People Management

Dette programmet har som mål å utvikle deltakernes kritiske tankegang og forståelse for bærekraftig ledelse, forbedre deres evne for refleksjon når det kommer til allmenn lederpraksis.

Bilde av travle mennesker i grønne omgivelser på jobben
Bilde av travle mennesker i grønne omgivelser på jobben

Kurs på masternivå

Bærekraft i praksis

Om din bedrift skal være med inn i fremtiden så må du forholde deg til bærekraft. Det er forventet fra dine ansatte, kunder, leverandører og myndigheter. I dette programmet vil du lære å utvikle strategier for implementering av bærekraft på en måte som ivaretar både miljø og økonomi.

PC og briller i grønne omgivelser
PC og briller i grønne omgivelser

Kurs på masternivå

Anvendt økonomi for ledere: Bærekraft i bedrift og marked

I dette programmet vil du få økt kompetanse innen bærekraftig forretningsledelse. Du lærer å navigere i grønne regnskap og investeringer, samt løse praktiske problemstillinger i egen organisasjon.

En mann i dress står å ser på en stor jordklode
En mann i dress står å ser på en stor jordklode

Kurs på bachelornivå

Marked, kriser og bærekraft

I dette kurset vil du tilegne deg god kunnskap om markedsøkonomi som økonomisk system og hva som er styrker og utfordringer med dette, knyttet opp mot staten, næringslivet og individets rolle.

Glassbygning med grønne refleksjoner fra trær
Glassbygning med grønne refleksjoner fra trær

Kurs på bachelornivå

Bærekraftig risikostyring

Dette kurset gir deg en innføring i hva tradisjonell risikostyring er, og hjelp og hjelp med å forstå begrepet bærekraftig i et risikostyringsperspektiv.

En blyant som ligger på et ark med tall og grafer
En blyant som ligger på et ark med tall og grafer

Korte nettkurs

Bærekraft som konkurransekraft

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.

Skyskrapere
Skyskrapere

Korte nettkurs

Bærekraftsutfordringer i selskaper

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I dette kurset skal vi se på hvordan selskaper i større grad må sette sitt avtrykk i samfunnet.

Illustrasjon av penger og grønn vekst
Illustrasjon av penger og grønn vekst

Korte nettkurs

Bærekraftig utvikling og finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I dette kurset vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene.

To personer under et møte
To personer under et møte

Korte nettkurs

Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner

I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av selskapets totale strategi og virksomhetsstyring.

Vindmøller
Vindmøller

Korte nettkurs

Bærekraft og felles verdiskapning

Verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid? Kurset Bærekraft og felles verdiskapning tar for seg samspillet mellom strategi, verdiskapning og bærekraft med vekt på partnerskap (FNs bærekraftsmål 17).

Gruppemøte med en lampe i fokus
Gruppemøte med en lampe i fokus

Korte nettkurs

Bærekraftstrategi og forretningsutvikling

Kurset gir deg en introduksjon til hvordan krav til bærekraftig omstilling påvirker forretningsmodeller, valg av strategi og innovasjon.