-
Bærekraftstrategi

BIs arbeid med bærekraft i egen drift

BI tar miljø- og samfunnsansvar i alle deler av vår virksomhet.

Dette betyr at vi jobber systematisk for å redusere våre utslipp av drivhusgass når vi f.eks. oppgraderer våre campuser, kjøper varer og tjenester, reiser eller håndterer avfallet vårt. Vi vurderer hele livssyklusen, og utfordrer våre leverandører til å bidra til en sirkulær tankegang.

Vi jobber systematisk for å forbedre sosiale forhold for ansatte og studenter gjennom mål og handlingsplaner om mangfold, rettferdighet, inkludering og tilhørighet (DEIB), og vi jobber også for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre eksterne leverandører og i deres verdikjeder.

Klima-, miljø- og sosialt fokus på drift av våre campuser

BI har til hensikt å bidra til og å utvikle et bærekraftig samfunn gjennom vår undervisning og forskning samt egen drift. I vår egen virksomhet har BI et strategisk fokus på SDG 13 Klimatiltak og SDG 5 Likestilling, i tillegg til å støtte andre SDG’er på miljø og sosial utvikling. BI rapporterer om status og fremgang hvert år i våre årsrapporter.

BIs viktigste klima- og miljømål er å understøtte 1,5 graders-målet innen 2030. For å kunne oppnå dette vil BI:

 • Redusere klimagassutslippene
 • Øke andelen av fornybar energi på campusene
 • Støtte grønne mobilitetsløsninger
 • Redusere unødvendig bruk av plast
 • Fokusere på et sirkulært løp for avfall

 

BI jobber også systematisk med å forbedre sosiale forhold for ansatte og studenter, gjennom mål og handlingsplaner om mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB). BI har ambisjoner om å:

 • Øke andelen kvinner i faglig stab
 • Øke andelen menn i administrative lederstillinger
 • Øke andelen kvinner i finansstudier
 • Øke bevisstheten om ubevisst skjevhet
 • Nulltoleranse for seksuell trakassering

 

BI arbeider for å sikre sosiale arbeidsforhold hos våre leverandører og i deres verdikjeder, gjennom BIs innkjøpspolicy, kontraktsprosedyrer og oppfølging. I tråd med Åpenhetsloven, gjeldende i Norge fra og med 1. juli 2022, har BI ambisjoner om å:

 • Øke kontroll- og oppfølgingstiltak overfor BIs leverandører med tanke på sosiale arbeidsforhold
 • Økt åpenhet og transparens

 

Du kan lese mer om vårt miljø- og samfunnsfokus under vår virksomhet: