-
Bærekraftstrategi

Vår virksomhet

Vi tar miljøansvar i alle deler av virksomheten. Det betyr at vi tenker på miljøet når vi designer og redesigner bygningene våre, anskaffer varer og tjenester, forlenger livssyklusen for dem eller avvikler dem. Vi utfordrer våre leverandører og partnere på deres bidrag til klimatiltak og miljøspørsmål.

BI har som hensikt å bidra til og utvikle et bærekraftig samfunn både i måten vi underviser på og hvordan vi opererer. 

Vårt hovedmål i klima- og miljøspørsmål er 1,5-gradersmålet. For å nå det vil vi:

 • Redusere utslippene våre
 • Øke bruken av fornybarenergi 
 • Støtte grønne mobilitetsløsninger
Laptop og pen med blå grafer
Laptop og pen med blå grafer

Klimarevisjon- og rapport

Hvert år gjennomfører BI en klimarevisjon og en klimarapport for å måle fremgangen vår. BI jobber sammen med selskaper som opprettholder bærekraftspraksis til alle våre campus.

barns pennal fylt med medisinsk ansiktsmaske, kirurgiske hansker og skolemateriell på solid grå bakgrunn
barns pennal fylt med medisinsk ansiktsmaske, kirurgiske hansker og skolemateriell på solid grå bakgrunn

Pandemiens påvirkning

Pandemien hadde stor innvirkning på utslippene våre i 2020, og nye måter å undervise og jobbe på vil fortsette å endre fotavtrykket vårt i årene som kommer.

Healthy Food
Healthy Food

Mat

Alle campusene våre tilbyr sunn, næringsrik og kortreist mat for våre studenter og ansatte.

Gjenvinning av plastflasker
Gjenvinning av plastflasker

Materialgjenvinning

BI har satt et ambisiøst mål om å bidra til materialgjenvinning. For å gjøre dette jobber BI tett med våre leverandører og har inngått samarbeid med Grønt Punkt i Norge.

Mennesker som deltar i en konferanse
Mennesker som deltar i en konferanse

Grønne konferanser

Alle våre campus er sertifisert for Grønne konferanser. BI har etablert seg som en av de største aktørene innen bærekraftig arrangement i Norge.

Bier som flyr inn og ut av en bikube
Bier som flyr inn og ut av en bikube

Bikuber

Vi har tatt en aktiv rolle i å bidra til biologisk mangfold ved å ha bikuber på taket av Campus Oslo.

Pass og kart
Pass og kart

Endret reisemønster

Digitaliseringsrevolusjonen forårsaket av pandemien vil endre reise- og pendlingsmønstrene våre i årene som kommer. 

 Plastfritt sett med øko-bomullspose, glasskrukke, grønne blader og resirkulert servise ovenfra
 Plastfritt sett med øko-bomullspose, glasskrukke, grønne blader og resirkulert servise ovenfra

Plast og engangsemballasje

BI har besluttet å redusere bruken av unødvendig plast og engangsemballasje innen 2022 og å øke materialgjenvinningen fra våre campus til 65 % innen utgangen av 2022.

Mann med sykkel på togstasjon
Mann med sykkel på togstasjon

Transport

Alle BIs campuser ligger med god tilgang til offentlig transport og har i tillegg gode fasiliteter for sykkelparkering.

Forpliktelse til FNs klimamål

I 2021 forpliktet BI seg til FNs 1,5-gradersmål fordi vi ønsker å ta en aktiv rolle i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp. Basert på en fremskrivningsanalyse i tråd med prinsippene i Science Based Targets av hva som skal til for å lykkes har vi funnet ut at BI må kutte 50 prosent av skolens utslipp innen 2030. Dette vil medføre store endringer i våre aktiviteter og vaner.

Her er noen av de viktigste endringene vi gjør:

 • Vi reduserer forretningsreiser med 28 prosent i budsjettet for 2022 sammenlignet med 2019
 • Fra 2022 skal alle arrangementer på BI være sertifisert som grønne konferanser
 • Redusere bruken av plast og engangsartikler, med mål om 65% materialgjenvinning innen utløpet av 2022
 • Vi vil øke levetiden til våre bygninger og møbler, samt gjenbruke materialer der det lar seg gjøre
 • Ansatte blir oppfordret til å bruke kollektivtransport, sykkel eller andre klimanøytrale fremkomstmidler til jobb
 • Vi vil øke eget forbruk av fornybar energi

 

Energieffektive campus

Miljø- og klimaarbeid på BI i 2021


BI utarbeider årlige klimaregnskap for våre campuser for å kartlegge egne utslipp, og er Miljøfyrtårnsertifisert. Vårt arbeid med bærekraft i egen organisasjon ble sterkt preget av pandemien i både 2020 og 2021, med utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og undervisning, delvis stengte campuser og nesten ingen reisevirksomhet.

 • BIs fire største utslippskilder er fra energi, mat og drikke, pendling og reiser (82,5% i 2020).
 • Vi er stolte av at langsiktig arbeid med miljøtiltak på BI gir resultater. Nedgangen i CO2-utslipp fra 2017 til i dag er på hele 69,5%.

Grønn reorganisering


I 2021 besluttet BI å styrke satsningen knyttet til eget miljøarbeid og den langsiktige strategiske utviklingen av våre campuser ved å splitte opp avdelingen Facility i to enheter: Sustainable Campus Facilities (Bærekraftige Campus Fasiliteter) og Real Estate (Eiendom). Målet er å få økt tverrfaglig samarbeid om reduksjon av egne klimautslipp og bidra til økt kompetanse på tvers av organisasjonen.

"BI er på en positiv reise når det gjelder grønnere studiesteder og klimatiltak i vår operasjoner. Imidlertid har vi fortsatt en lang vei å gå for å oppnå våre overordnede ambisjoner om å støtte 1,5-graders mål. Mitt håp er at vi vil lære av pandemien og implementere mer bærekraftig drift i årene som kommer, kontinuerlig redusere vår innvirkning på planeten."

Wenche Dahl

Direktør, Facility