-
Bærekraftstrategi

Vår virksomhet

Vi tar miljøansvar i alle deler av virksomheten. Det betyr at vi tenker på miljøet når vi designer og redesigner bygningene våre, anskaffer varer og tjenester, forlenger livssyklusen for dem eller avvikler dem. Vi utfordrer våre leverandører og partnere på deres bidrag til klimatiltak og miljøspørsmål.

Miljøvennlige og bærekraftige campus

BI har til hensikt å bidra til og utdanne et bærekraftig samfunn både på den måten vi underviser og hvordan vi opererer. 

Alle våre campus er miljøtårnsertifiserte og i løpet av 2019 skal våre konferanser kunne gjennomføres i henhold til Miljøfyrtårn sine kriterier for grønne konferanser.

Vårt campus i Oslo får all varme og kjøling fra Nydalen energisentral (jordvarme). Vårt nye campus i Trondheim er er BREEAM NOR Excellent sertifisert. Hovedtyngden av energibruken er fra fornybar energi.

På vårt miljøcampus Stavanger jobber vi for at energiandelen fra fornybare kilder skal være over 70 prosent. Bygget vil dermed bli sertifisert som BREEAM NOR Excellent. I Bergen jobber vi for å oppnå sertifisering som BREEAM In Use.

"BI er på en positiv reise når det gjelder grønnere studiesteder og klimatiltak i vår operasjoner. Imidlertid har vi fortsatt en lang vei å gå for å oppnå våre overordnede ambisjoner om å støtte 1,5-graders mål. Mitt håp er at vi vil lære av pandemien og implementere mer bærekraftig drift i årene som kommer, kontinuerlig redusere vår innvirkning på planeten."

Wenche Dahl

Direktør, Facility

Energieffektive campus

Med miljøet i tankene

BI gjennomfører hvert år klimaregnskap og foretar innkjøp til våre campus fra leverandører som viser at de bryr seg.

Vi har investert i elektroniske hjelpemidler for å minimere behovet for å måtte reise for å delta i møter og har også kjøpt klimakvoter for våre flyreiser.

Alle våre campus tilbyr sunn, næringsrik og kortreist mat til våre studenter og ansatte. Vi har tatt en aktiv rolle til bidrag for et biologisk mangfold ved å ha bikuber på taket.

BI har tatt plastløftet

Vi reduserer all bruk av plast og skal bruke mer resirkulerbar plast. Blant annet har vi fjernet alle engangskrus og kopper, og opprettet stasjoner for kopper og glass i alle etasjer og enheter.

Det bidrar både til mindre plast og til mindre søppel. BI jobber mot en materialvinningsgrad på 65% innen 2022, og har inngått samarbeid med Grønt Punkt Norge.