-
Bærekraftstrategi

Miljøfokus i egen drift

Forpliktelse til FNs klimamål

I 2021 forpliktet BI seg til FNs 1,5 graders-mål fordi vi ønsker å ta en aktiv rolle i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp. Basert på en fremskrivningsanalyse i tråd med prinsippene i Science Based Targets av hva som skal til for å lykkes, har vi funnet ut at BI må kutte 50 prosent av skolens klimagassutslipp innen 2030 sammenliknet med 2017. Dette vil medføre store endringer i våre aktiviteter og vaner.

Her er noen av de viktigste tiltakene:

  • BI reduserte budsjettet for tjenestereiser med 28 % i 2022 sammenlignet med 2019. Dette videreføres i 2023.
  • Fra 2023 skal alle arrangementer på BI være sertifisert som grønne konferanser.
  • BI vil redusere bruken av plast- og engangsartikler, med mål om 65 % materialgjenvinning innen utløpet av 2024.
  • BI vil øke levetiden på møbler og inventar, samt gjenbruke materialer der det lar seg gjøre.
  • Ansatte og studenter blir oppfordret til å bruke kollektivtransport, sykkel eller andre klimanøytrale fremkomstmidler til og fra campus.
  • BI vil øke forbruk av fornybar energi på våre campuser.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en sertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å bli mer miljøvennlig samtidig som lønnsomheten øker. Alle BIs campuser er miljøsertifisert i henhold til Miljøfyrtårns kriterier siden 2007, og grønne konferanser siden 2019. Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid for å forbedre BIs miljøprestasjon innen følgende temaer: Arbeidsmiljø, avfall og ombruk, energiforbruk, innkjøp, transport og events.

Miljøfyrtårn er Norges vanligste miljøsertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sine miljøtiltak og å vise virksomhetens samfunnsansvar. Alle studenter og ansatte på BI er pålagt å følge prosedyrene som er en del av Miljøfyrtårn, f.eks. avfallshåndtering og transportpolicy.

BI ønsker gjerne innspill fra studenter, medarbeidere, leverandører, publikum eller andre interessenter på hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid i driften. Dersom du har innspill, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig Greta Koch: greta.koch@bi.no

Les mer om Miljøfyrtårnarbeidet nedenfor

Klimaregnskap

BI utarbeider årlige klimaregnskap for de fire campusene for å kartlegge egne klimagassutslipp og måle våre fremskritt. Arbeidet med bærekraft i egen organisasjon ble sterkt preget av pandemien i både 2020 og 2021, med utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og undervisning, delvis stengte campuser og nesten ingen reisevirksomhet. Digitaliseringsrevolusjonen som kom som et resultat av pandemien forventes å endre våre reise- og pendlevaner i årene fremover.

BIs fire største utslippskilder er fra energi, mat og drikke, pendling og reiser (84 % i 2021).

Vi er stolte av at langsiktig arbeid med miljøtiltak på BI gir resultater. Nedgangen i CO2-utslipp fra 2017 til 2021 er på hele 66 %.

Laptop og pen med blå grafer
Laptop og pen med blå grafer

Klimarevisjon- og rapport

Hvert år gjennomfører BI en klimarevisjon og en klimarapport for å måle fremgangen vår. BI jobber sammen med selskaper som opprettholder bærekraftspraksis til alle våre campus.

barns pennal fylt med medisinsk ansiktsmaske, kirurgiske hansker og skolemateriell på solid grå bakgrunn
barns pennal fylt med medisinsk ansiktsmaske, kirurgiske hansker og skolemateriell på solid grå bakgrunn

Pandemiens påvirkning

Pandemien hadde stor innvirkning på utslippene våre i 2020, og nye måter å undervise og jobbe på vil fortsette å endre fotavtrykket vårt i årene som kommer.

Healthy Food
Healthy Food

Mat

Alle campusene våre tilbyr sunn, næringsrik og kortreist mat for våre studenter og ansatte.

Gjenvinning av plastflasker
Gjenvinning av plastflasker

Materialgjenvinning

BI har satt et ambisiøst mål om å bidra til materialgjenvinning. For å gjøre dette jobber BI tett med våre leverandører og har inngått samarbeid med Grønt Punkt i Norge.

Mennesker som deltar i en konferanse
Mennesker som deltar i en konferanse

Grønne konferanser

Alle våre campus er sertifisert for Grønne konferanser. BI har etablert seg som en av de største aktørene innen bærekraftig arrangement i Norge.

Bier som flyr inn og ut av en bikube
Bier som flyr inn og ut av en bikube

Bikuber

Vi har tatt en aktiv rolle i å bidra til biologisk mangfold ved å ha bikuber på taket av Campus Oslo.

Pass og kart
Pass og kart

Endret reisemønster

Digitaliseringsrevolusjonen forårsaket av pandemien vil endre reise- og pendlingsmønstrene våre i årene som kommer. 

 Plastfritt sett med øko-bomullspose, glasskrukke, grønne blader og resirkulert servise ovenfra
 Plastfritt sett med øko-bomullspose, glasskrukke, grønne blader og resirkulert servise ovenfra

Plast og engangsemballasje

BI har besluttet å redusere bruken av unødvendig plast og engangsemballasje innen 2022 og å øke materialgjenvinningen fra våre campus til 65 % innen utgangen av 2022.

Mann med sykkel på togstasjon
Mann med sykkel på togstasjon

Transport

Alle BIs campuser ligger med god tilgang til offentlig transport og har i tillegg gode fasiliteter for sykkelparkering.

BI logoen
BI logoen

Innkjøp

BI har søkelys på hvordan og hva som handles inn, og tenker bærekraft ved innkjøp. En sirkulærtankegang er viktig å innarbeide hos innkjøpere på BI. Det stilles krav til miljøsertifisering for alle leverandører.