-
Bærekraftstrategi

Klima- og miljørapportering til Miljøfyrtårn

BI rapporterer årlig på ulike miljøindikatorer til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Rapportene presenteres og godkjennes av BAMU. Det rapporteres på følgende indikatorer:

  • Omsetning
  • Antall årsverk
  • Antall konferanser, hvorav antall grønne konferanser
  • Avfallsmengder
  • Energiforbruk, totalt og per kvadratmeter
  • Forbruk av drivstoff fra egne kjøretøy
  • Flyreiser
  • Kjøregodtgjørelse

Resultatene fra de ulike årene presenteres i linkene nedenfor:

Campus Oslo

Campus Bergen

 

Campus Trondheim

 

Campus Stavanger