Om BI

BIs bærekrafts­strategi

BIs strategi fram mot 2025 slår fast at vi skal forberede mennesker og business mot en internasjonal, digital og bærekraftig framtid. Denne siden viser hvordan vi som organisasjon bruker FNs bærekraftsmål i undervisning, forskning og eget hus.

Vi former framtidens arbeidsliv gjennom vår undervisning. Både i kraft av å være hovedleverandør av økonomisk administrativ utdanning i Norge, og som en av Europas nest største handelshøyskoler med en vesentlig andel utenlandske ansatte og studenter. 

På BI samarbeider studenter, akademikere og næringslivet for å skape en mer bærekraftig fremtid. Gjennom fremragende akademisk tyngde gir vi studentene solide karrieremuligheter og bidrar til at høy bevissthet rundt globale utfordringer.

Forskningen vår skal drive både næringsliv og offentlig sektor fremover. Dette forplikter, og byr på både muligheter og utfordringer.

I møte med vår tids største utfordring må BI som institusjon være en rollemodell og en del av løsningen.

"På BI satser vi på å utdanne ansvarlige ledere og utvikle kunnskap for et bærekraftig samfunn. Kombinert med vårt eget bidrag til å redusere CO2-fotspor, satser vi på å være en del av løsningen i stedet for problemet."

Inge Jan Henjesand

Rektor ved Handelshøyskolen BI

Satsningsområder frem mot 2025

Undervisning:

 • Integrere bærekraft i alle kurs
 • Tilby spesialiserte kurs og programmer innen bærekraft

Forskning:

 • Fortsette med forskning som vil fremme vår felles forståelse av selskapers rolle, dynamikk og forståelse av bærekraftige og økonomiske verdier
 • BI vil arbeide for å skape bedre arenaer for samspill mellom fakulteter som har faglig interesse for CSR og forretningsetikk

Eget hus:

 • Å fjerne all unødvendig plast og engangsemballasje innen 2022
 • Å jobbe mot en materialgjenvinningsgrad på 65% innen 2022
 • Å ha miljøvennlige og bærekraftige campus
 • Alle konferanser og arrangementer på BI skal i løpet av 2019 arrangeres i henhold til Miljøfyrtårn sine kriterier for grønne konferanser
 • Bidra til det biologiske mangfoldet ved å ha bikuber på taket
 • Å fremme akademisk frihet og å forsvare lærernes menneskerettigheter over hele verden gjennom vårt medlemskap i «Scholars at Risk (SAR)

 

FNS BÆREKRAFTSMÅL #4, #5 OG #13

BI vil benytte seg av FNs bærekraftsmål i både vår forskning, utvikling av læreplaner og i undervisningen av våre studenter.

1. januar 2016 trådte de 17 bærekraftige utviklingsmålene fra "2030 agendaen for bærekraftig utvikling"  i kraft.720x405-SDG-engelsk-02.jpg

Bærekraftsmålene ble først vedtatt av verdensledere i september 2015 på et historisk FN-toppmøte. I løpet av de neste femten årene, med disse nye målene som universelt gjelder for alle, vil land mobilisere innsats for å stoppe alle former for fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringene, samtidig som man sikrer at ingen blir etterlatt.

For mer informasjon, se hjemmesiden til SDG.

Bærekraftsmål #4, #5 og #13

Bærekraftsmål 4, 5 og 13 vil være våre prioriterte bærekraftsmål.

 • #4 Kvalitetsutdanning

  BI er forpliktet til å realisere FNs bærekraftmål gjennom kvalitetsutdanning. Vi skal sikre inkluderende og kvalitetsutdannelse for alle og fremme livslang læring.

 • #5 Likestilling

  Likestilling er høyt på vår dagsorden både når det gjelder sysselsetting av ansatte, sammensetting av ledelse, lik utdanningsmulighet for alle og tilrettelegging av fasiliterer.

 • #13 Klimaaksjon

  Vi tar miljøansvar i alle deler av virksomheten. Det betyr at vi tenker på miljøet når vi utformer våre bygg. Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere og leverandører i tråd med målet om klimaaksjon.