-
Om BI

Bærekraft­strategi

BIs strategi frem mot 2025 slår fast at vi skal forberede mennesker og virksomheter for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Denne siden viser vår tilnærming til bærekraft i forskning, undervisning og driften i egne hus.

BÆREKRAFTSTRATEGI

Handelshøyskolen BI former fremtidens arbeidsliv gjennom vår forskning og undervisning. Både i kraft av å være hovedleverandør av økonomisk-administrativ utdanning i Norge, og som en av Europas ledende handelshøyskoler.

Nøkkelen har vært å tilby programmer som er oppdaterte og relevante for de faktiske behovene næringslivet til enhver tid opplever. Dette forplikter, og vi må hele tiden øke bevisstheten rundt globale utfordringer og bidra til viktige endringer i samfunnet.

Forskning gir oss den nødvendige kunnskapen til å endre etablert praksis og handlingsmønstre. Vår forskning må drive både næringsliv og offentlig sektor fremover. Når det gjelder bærekraft skal det vi forsker på bidra til alt fra bedre verdiskaping og mindre sløsing, bedre helseledelse, redusert økonomisk kriminalitet og korrupsjon, til makroøkonomiske modeller og prognoser som forutser og forhindrer kriser.

En av BIs kjerneverdier er å handle med ansvar. I forhold til bærekraft betyr dette at:

  • Vi bidrar til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar ved å jobbe i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG) og FNs prinsipper for ansvarlig ledelsesutdanning (PRME), og integrere dem i vår forskning, undervisning, drift og samarbeid med interessenter.
  • FNs bærekraftsmål (SDG) og prinsippene for ansvarlig ledelsesutdanning (PRME) vil være rammen for vår forskning, undervisning og egen drift.
PRME rapport 2022

BI Sustainability and Responsible Management Report 2022

For en oversikt over BIs arbeid med bærekraft i praksis og vår fremdriftsstatus per desember 2022, se gjerne: BI Sustainability and Responsible Management Report 2022 – Sharing information on progress (SIP) 2020-2022. 

Denne rapporten fikk annerkjennelse fra PRME for Excellence in reporting 2023.

 

Dette var BIs fjerde rapport til PRME. I juni 2021 ble BI anerkjent av FN for vår bærekraftsrapport fra 2020.

Illustrasjon av bærekraftsmålene

BI er forpliktet til å realisere FNs bærekraftsmål (SDGs) gjennom å tilby studenter utdanning av høy kvalitet. Dette innebærer fokus på alle de 17 FN-målene for forskning og programmer, der det er relevant.

I vår virksomhet, inkludert sysselsetting, drift av anlegg, forsyningskjedestyring og forbruk, vil spesielt fokus være på mål 5: likestilling og mål 13: klimahandling der vi kan få betydelig innvirkning. I tillegg støtter BI mange flere av de 17 SDG-ene i vår virksomhet.

"På BI satser vi på å utdanne ansvarlige ledere og utvikle kunnskap for et bærekraftig samfunn. Kombinert med vårt eget bidrag til å redusere CO2-fotspor, satser vi på å være en del av løsningen i stedet for problemet."

Karen Spens

Rektor ved Handelshøyskolen BI

Satsningsområder mot 2025

Undervisning

Forskning

  • Bidra positivt til bærekraftsagendaen med relevant forskningsbasert kunnskap.
  • Fortsette med forskning som styrker vår forståelse av hvor viktige virksomheter, forretningsmodeller og økonomi er for arbeidet med å nå bærekraftsmålene.
  • Skape arenaer for bedre interaksjon og kunnskapsdeling mellom våre faglige krefter og næringslivet innenfor temaet.


I egen organisasjon

  • Oppnå en materialgjenvinningsgrad på 65% og fjerne all unødvendig plast og engangsemballasje innen 2022.
  • Ha bærekraftige og miljøvennlige campuser, der alle arrangementer og konferanser avholdes i henhold til Miljøfyrtårn-sertifiseringsordningen.
  • Fremme akademisk frihet og forsvare forskeres menneskerettighet over hele verden gjennom vårt medlemskap i «Scholars at Risk» (SAR)-nettverket.