Om BI

BIs bærekraft­strategi

BIs strategi fram mot 2025 slår fast at vi skal forberede mennesker og business mot en internasjonal, digital og bærekraftig framtid. Denne siden viser hvordan vi som organisasjon bruker FNs bærekraftsmål i undervisning, forskning og eget hus.

Vi former framtidens arbeidsliv gjennom vår undervisning. Både i kraft av å være hovedleverandør av økonomisk administrativ utdanning i Norge, og som en av Europas nest største handelshøyskoler med en vesentlig andel utenlandske ansatte og studenter. 

På BI samarbeider studenter, akademikere og næringslivet for å skape en mer bærekraftig fremtid. Gjennom fremragende akademisk tyngde gir vi studentene solide karrieremuligheter og bidrar til at høy bevissthet rundt globale utfordringer.

Forskningen vår skal drive både næringsliv og offentlig sektor fremover. Dette forplikter, og byr på både muligheter og utfordringer.

I møte med vår tids største utfordring må BI som institusjon være en rollemodell og en del av løsningen.

"På BI satser vi på å utdanne ansvarlige ledere og utvikle kunnskap for et bærekraftig samfunn. Kombinert med vårt eget bidrag til å redusere CO2-fotspor, satser vi på å være en del av løsningen i stedet for problemet."

Inge Jan Henjesand

Rektor ved Handelshøyskolen BI

Satsningsområder frem mot 2025

Undervisning:

  • Integrere bærekraft i alle kurs
  • Tilby spesialiserte kurs og programmer innen bærekraft

Forskning:

  • Fortsette med forskning som vil fremme vår felles forståelse av selskapers rolle, dynamikk og forståelse av bærekraftige og økonomiske verdier
  • BI vil arbeide for å skape bedre arenaer for samspill mellom fakulteter som har faglig interesse for CSR og forretningsetikk

Eget hus:

  • Å fjerne all unødvendig plast og engangsemballasje innen 2022
  • Å jobbe mot en materialgjenvinningsgrad på 65% innen 2022
  • Å ha miljøvennlige og bærekraftige campus
  • Alle konferanser og arrangementer på BI skal i løpet av 2019 arrangeres i henhold til Miljøfyrtårn sine kriterier for grønne konferanser
  • Bidra til det biologiske mangfoldet ved å ha bikuber på taket
  • Å fremme akademisk frihet og å forsvare lærernes menneskerettigheter over hele verden gjennom vårt medlemskap i «Scholars at Risk (SAR)

 

Nyhet

BIs ambisjoner mot 2030

Som en av tre satsingsområder har bærekraftsmål #13 – Climate Action blitt valgt ut som et område BI skal jobbe med i egen virksomhet.

Nyhet

Innføring i bærekraft av BI-professor

Bedrifter tar større samfunnsansvar nå enn tidligere, ser tydeligere etter samfunnseffektene av valgene de tar. Det fikk elevene fra Horten Videregående Skole i Vestfold høre mer om da de hadde gjesteforelesning med BI-professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen.

Nyhet

BI fjerner all bruk av engangsplast

Handelshøyskolen BI har besluttet å fjerne all unødvendig engangsplast/plastemballasje innen 2022.

Nyhet

Mer fokus på material­gjenvinning

BI har satt et ambisiøst mål om 65% materialgjenvinningsgrad innen 2022, mot dagens 33%. Som en følge av dette endres fokuset fra utsorteringsgrad til materialgjenvinningsgrad for avfall.